Metodologie zarządzania projektami – co warto wiedzieć?

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub menedżerem projektu w dowolnej organizacji, na pewno wiesz, jak ważne są metodologie zarządzania projektami i wybór najbardziej odpowiedniej z nich dla swojego projektu. Jest to temat, który przyciąga wiele uwagi do biznesu. Jeśli nigdy nie słyszałeś o metodologii zarządzania projektami, jest to w zasadzie sposób na zorganizowanie projektu związanego z tworzeniem oprogramowania.

Zasadniczo zarządzanie projektami programistycznymi wykorzystuje dwie metodologie zarządzania projektami - Waterfall i Agile. Podczas gdy Waterfall podąża za tradycyjnym podejściem, metodologia Agile jest bardziej nowoczesna i często wdrażana za pomocą Scruma.

Metodologie zarządzania projektami scrum

żródło

Obie te metodologie są użytecznymi metodami, z których każda posiada swoje silne i słabe strony. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią metodologię zarządzania projektem, która w pełni zaspokaja Twoje potrzeby.


Waterfall

Metodologie zarządzania projektami waterfall

żródło

Teraz, kiedy już wiesz, że istnieją dwie metodologie zarządzania projektami, a metodologia Waterfall jest tradycyjna, możesz zapytać, dlaczego warte aby skorzystać właśnie z niej? Cóż, aby odpowiedzieć na to pytanie, warte jest powiedzieć, że metodologia Waterfall była tradycyjnym rozwiązaniem stosowanym przez menadżerów projektów przez długi czas. Metodologia działa w następującej kolejności:

 • Zbior wymagań i ich udokumentowanie
 • Projektowanie zgodnie z wymaganiami
 • Test kodu i jednostki
 • Testowanie systemu
 • Testy akceptacji użytkowników
 • Znaleznienie i usunięcie problemy
 • Dostarczenie gotowego projektu

Ponieważ jest to tradycyjna metodologia i wiele firm w przeszłości jej używało, jej wymagania są statyczne. Właściciele produktów wiedzieli, czego chcą i gdzie zostały określone granice. Zespoły inżynierów określiły zamknięty zakres i wymagania, a także aktywnie zaangażowały się w improwizację procesową i wdrażanie wymagań.

Jednak wraz z upływem czasu i wzrostem konkurencji, granice zniknęły. W rzeczywistości w dzisiejszym świecie cyfrowym nie istnieją w pełni zdefiniowane wymagania. Jest praktycznie niemożliwe, aby zaprojektować i zdefiniować system w pełni i założyć, że wykona potrzebną pracę. Nie tylko konkurenci, ale również segmenty klientów wiedzą, co powinno zaspokajać ich potrzeby w zakresie obliczeń, prostoty, wydajności, łatwości użytkowania i doskonałości.

Był to etap, w którym stara idea wodospadu zaczęła napotykać na złożoność danych i głębokość obliczeń. Rozwiązaniem problemów zamkniętego, sekwencyjnego i opartego na procesach podejścia Waterfall stała się nowa, iteracyjna, ewolucyjna, zorientowana na ludzi metodologia dostarczania, którą teraz nazywamy Agile.


Agile

Agile, jak wspomniano wcześniej, jest iteracyjnym, zespołowym podejściem do rozwoju projektu. Tutaj ani proces, ani plany nie określają postępu projektów oprogramowania. Przeciwnie, zespoły tworzone i zmotywowane pracowały do dostarczenia, nie czekając na zmiany wymagań. Zasadniczo Aglie ma na celu dostarczenie aplikacji w komponentach funkcjonalnych w krótszym czasie.

Metodologie zarządzania projektami aglie

źródło

W przeciwieństwie do metody Waterfall, zadania Agile są podzielone na części - etapy zwane "sprintami". Każdy z tych sprintów wyznacza okresy z listą rezultatów na końcu. Wyniki są zaplanowane na początku sprintu i są traktowane priorytetowo według wartości biznesowej określonej przez klientów.

Dzięki Agile właściciel produktu, zespół inżynierów i testerzy nie są już oddzielnymi jednostkami w modelu. Razem tworzą zespół pewny siebie, wzajemnie szanujący i współpracujący. Nie czekając na wymagania, zespół rozpoczyna sprint, sekwencje powtórzeń Agile, z tym, co mają pod ręką. Dostępne wymagania stają się zaległymi produktami, a ich podzbiór stanowiący częściowy, ale działający produkt zostaje przeniesiony na backlog sprint, a rozwój następuje po krótkim planowaniu sprinta.

Dostarczanie jest dokonywane dla wybranych wymagań, a zespół przeprowadza samokontrolę w celu oceny zalet i wad, tylko w celu ulepszenie swojej pracy bez zewnątrznych wpływów. Zespół jest odpowiedzialny i zmotywowany na podstawie tej zasady Agile. Uczą się lekcji z poprzednich iteracji, a następnie rozpoczynają kolejną iterację z kolejnym zestawem wymagań, aby zapewnić szybką i ciągłą pracę.

W swej istocie Agile eliminuje stres, osiąnięcie słabszych wyników, korzystanie z przestarzałych wymagań, obawy dotyczące wydania produktu końcowego i tak dalej. Produkt ewoluuje w sposób ciągły. Dla właściciela produktu jest to ciągłe ulepszanie produktu, podczas gdy dla klientów produkt przechodzi przez adaptację i ewolucję, która akceptuje wymagania od nich, aby były bardziej dojrzałe w czasie.

Główne zalety Aglie:

 • Klient ma możliwość zobaczenia dostarczanej pracy i wprowadzania zmian tam, gdzie jest to konieczne w projekcie deweloperskim.
 • Mewtodologia jest bardziej ukierunkowane na użytkownika.
 • Przezroczystość.
 • Czas dostawy jest szybki, a związane z tym ryzyko jest znacznie mniejsze.

Ten artykuł został przetłumaczony z angielskiego. Oryginał można znaleźć tutaj: What are the Different Project Management Methodologies?


* * *

Omówiliśmy dwie najbardziej popularne metodologie zarządzania projektami, które są obecnie wykorzystywane przez firmy. Chociaż mają swoje zalety i wady, Agile ma przewagę nad Waterfall. Z tego powodu większość firm i menedżerów projektów przełączyło się na procesy Agile.

Taka szybka zmiana metodologii, stworzyła mnóstwo możliwości dla profesjonalistów, którzy są dobrze zaznajomieni z jej technikami. Stworzyło to także zainteresowanie wśród menedżerów projektów w uzyskaniu certyfikatów Agile. Obecnie istnieje wiele sposobów uzyskania certyfikatu Agile, jednak jednym z najlepszych jest dołączenie do programu certyfikacyjnego Agile Scrum Master Certification. Pomoże Ci ie tylko przejść egzamin certyfikacyjny, ale także nauczy Cię implementacji metodologii Agile w czasie rzeczywistym.Katarzyna Pawłowska

W branży IT od 8 lat. Fan nowych technologii webowych, web designu oraz rozwiązań użytecznych i funkcjonalnych. W praktyce: marketer, DJ, blogerka. W wolnym czasie wspiera inicjatywy propagujące wiedzę z dziedziny SMM i rozwija swoją miłość do crossfitu.