Věrnostní program TemplateMonster

Získejtezpětaž 30% z cenynákupu!

Udělejtenovouobjednávku a získejtepenízezpět. BonusybudouzobrazenynaVašemúčtu. Ty můžetepoužítpřibudoucíchobjednávkách!

Začnětešetřit

Získejtebonusyzanákupy u nás!

Výšebonusuzáleží napočtuproduktů asuměobjednávky. Tyto bonusylzevyužít během roku.

Starter

Prvníobjednávka

 • 3 % za nákup v hodnotě $0-75
 • 5 % za nákup v hodnotě $76-139
 • 7 % za nákup v hodnotě $140+

Prime

Druháobjednávka

 • 8 % za nákup v hodnotě $0-75
 • 10 % za nákup v hodnotě $76-139
 • 13 % za nákup v hodnotě $140+

Elite

Třetíobjednávka

 • 14 % za nákup v hodnotě $0-75
 • 15 % za nákup v hodnotě $76-139
 • 20 % za nákup v hodnotě $140+

Supreme

Sedmáobjednávka

 • 21 % za nákup v hodnotě $0-75
 • 25 % za nákup v hodnotě $76-139
 • 30 % za nákup v hodnotě $140+

Zdesimůžetehráts čísly а počítatsvébonusy

icon

Můj nákup

icon

Hodnotaobjednávky je

icon

Mám 3% nasvémůčtu!

Máte otázky?Získejteodpovědi!

icon

Všechny produkty jsou součástí věrnostního programu?

Bohužel ne všechnyproduktyjsousoučástívernostníhoprogramu. Program se vztahujepouzenaprodukty, kteréjsouoznačenyspeciálníikonoua textem. Zaostatníprodukty, kterétotooznačenínemají, nemůžetezískatbonusy.

icon

Mohuplatburozdělit a zaplatitsvouobjednávkupomocípeněžníchbonusů a/ nebojinéhozpůsobuplatby?

Ano. Pokud je vašeobjednávkavyššínežhodnotabonusu, můžetedoplatitrozdílzpůsobemplatby, kterýsizvolíte.

icon

Pokudsikoupímprodukt se slevou, dostanubonusyzasvůj nákup?

V případě, že je zlevněnýprodukt, kterýchcetekoupit, součástívernostníhoprogram, můžetezískatbonusy, kteréodpovídajíceně nákupu.

icon

Mohunasvůjúčet získat bonusyzapředchozínákupy v TemplateMonster?Ovlivní to mouúroveňvevěrnostnímprogramu?

Bohužel, vzhledem k začátkuvěrnostníhoprogramujsoupodmínkystejné pro všechny uživatele.

icon

Jakdlouhobudoupeněžníbonusyplatné?

Bonusy přestanouplatitpřesně po 12 měsícíchoddata, kdyVámbylypřipsánynaúčet. Kdyžje během následujícího rokunevyužijete, takVámpropadnou.

icon

Mohuzaplatitzaobjednávkupouzepomocí bonusů? Ovlivní to mou úroveň?

Můžetezaplatitzaobjednávkupouzepomocíbonusu, pokudjsouvšechnyvybranéproduktysoučástívěrnostníhoprogramu. Pokudmátedostatekpeněznabonusovémúčtu, nemusíteprovádětžádnédalšíplatby. Taková objednávkaovlivníVašiúroveň, ale nezískátežádnébonusyzatentonákup.

icon

Mohuzaplatitpomocí bonusů zaprodukt, který není součástí věrnostníhoprogramu?

Bohužel to není možné.Můžetezaplatitpomocí bonusů pouzeza ty produkty, kteréjsousoučástívěrnostníhoprogramu. Zatakovýnákupnezískátežádnébonusy.

icon

Co se stane s mýmibonysy, když vrátímzboží?

V tom případěbudoubonusyodečtenyz účtu zákazníka. V případěvyčerpání bonusů, budememusetpřepočítat náhraduzatentoprodukt。

icon

Ovlivníobjednávka obsahujícípouzebezplatnéproduktymouúroveň?

Bezplatnéproduktynejsousoučástívěrnostníhoprogramu a neovlivnívašiúroveň.

icon

Mohou se prodejcizúčastnit věrnostníhoprogramu?

Distributoři se nebudoumocizúčastnitvěrnostníhoprogramu.

NENAŠLIjsteodpověď nasvojiotázku?

Položit otázku

Připojte se k nám a využijtesvébonusy.
Ušetřetepřisvých běžnýchnákupech!

VrátímeVámzpětaž30%

Získejtezpětaž 30% z Vašichnákupů.

Získejtezbožízasvébonusy

Budetemociuplatnitbonusypřibudoucíchnákupech.

Získejte výhody od prvního okamžiku

Sbírejtepeníze zpětnasvůjúčetodprvníobjednávky.

20000+produktů

Více, než 90% našichproduktůjsousoučástívěrnostníhoprogramu.

Začnětešetřit
Loyalty Program Policy
Máte otázky? Jsem Vám k dispozici!
Online rozhovor Prosím zadejte své telefonní číslo

Poradce

Pomůžeme vám vybrat ten správný produkt.

Podpora

Bezplatná podpora pro naše zákazníky.

Fakturace

Problémy s platbou? Dejte nám vědět o tom.

Call Back

Prosím zadejte své telefonní číslo a zavoláme Vám za 60 vteřin

Zkontaktujeme se s Vámi
Náš manažer technické podpory vám zavolá na telefonní číslo %PHONE% během chvíle: