Start chat

PrestaShop Documentation v1.3

Uzupełnienie

Gdzie można otrztymać pomoc i wsparcie techniczne, a także dodatkową informację?

Staraliśmy się, żeby niniejsza dokumentacja była jaknajbardziej klarowna. Jednakże, w razie gdybyś miał jakiekolwiek trudności z szablonem PrestaShop lub jakiekolwiek inne pomysły w sprawie możliwego udoskonalenia tego szablonu lub tej dokumentacji, prosimy uprzejmie o kontakt z naszą ekipą wsparcia technicznego poprzez:

Pomoc i Wsparcie Techniczne

Użyteczne źródła informacji

Trwa ładowanie danych z serwerów Google

W niektórych krająch są problemy z połączeniem do serwerów Google. Wskutek tego w trakcie ładowania Czcionek Google tudzież bibliotek Java Script z Sieci Dostarczania Treści (CDN) Google mogą powstawać pewne problemy. Żeby wyeliminować te problemy, prosimy wykonać następujące kroki:

Nie udaje się załadować Czcionki Google:

  1. Otwórz plik \themes\theme****\header.tpl.

  2. Znajdź następujący wiersz:

    <link rel="stylesheet" href="http{if Tools::usingSecureMode()}s{/if}://fonts.googleapis.com/css?family=[---your_web_font_name_here---]" type="text/css" media="all" />
  3. Zamień go na następujący wiersz:

    <link rel="stylesheet" href="http://fonts.useso.com/css?family=[---your_web_font_name_here---]" type="text/css" media="all" />

Walidacja W3C

Zarówno HTML markup jak i style CSS wykorzystywane w naszych szablonach są semantycznie poprawne i ważne. Niemniej jednak, mogą zdarzać się niektóre błędy W3C. Poprzez uczynienie kodu ważnym na 100% w zakresie W3C bowiem wyeliminujemy takie nowoczesne technologie jak funkcje CSS3 oraz HTML5 markup. Naszym celem jest dostarczyć bogate doświadczenie użytkownika z całością wrażeń; z myślą o tym, czasem musimy łamać niektóre przepisy.