Start chat

PrestaShop Documentation v1.3

Specjalne moduły oraz rozszerzenia

Inteligentny Blog

Inteligentny blog jest zestawem modułów który pozwala stwarzać pewien blog w swoim sklepie. Składa się z następujących modułów:

 • Inteligentny Blog
 • RSS-Transmisje Inteligentnego Blogu
 • Archiwum Inteligentnego Blogu
 • Kategorie Inteligentnego Blogu
 • Najnowsze Wiadomości ze Strony Domowej Inteligentnego Blogu
 • Najnowsze Komentarze ze Strony Domowej Inteligentnego Blogu
 • Inteligentny Blog: ModułDodajTo
 • Popularne Wpisy Inteligentnego Blogu
 • Niedawne Wpisy Inteligentnego Blogu
 • Związane Wpisy Inteligentnego Blogu
 • Wyszukiwanie w Inteligentnym Blogu
 • Znaczniki Inteligentnego Blogu

Ma również zaczepach znajdujące się w miejscach gdzie moduły blogu mogą pojawiać się na stronie; mogą również pojawiać się w standardowych zaczepach (tylko kolumny).

Inteligentny Blog

To jest główny moduł zawierający wiele ustawień niezbędnych dla funkcjonalności blogu. Po zakończeniu instalacji zakładka menu Blog pojawi się w głównym menu twojego panelu administracji gdzie będziesz mógł dodawać/usuwać/edytować wpisy/kategorie lub wybierać typ obrazków oraz ich rozmiary wykorzystywane we wpisach (typy oraz rozmiary obrazków we wpisach różnią się od ustawień dla obrazków produktów wykorzystywanych w twoim sklepie). Żeby dodać ustawienia modułu po stronie użytkownika, przejdź do Inteligentny Blog (Moduły -> Funkcje Biura Obsługi Klienta -> Inteligentny Blog) oraz dodaj wszystkie parametry.

Opis parametrów:
 • Meta-Tytuł
  tytuł Twojego blogu który pojawia się na wszystkich jego stronach.
 • Metawyraz Kluczowy
  wyrazy kluczowe które będą wykorzystywane przez wyszukiwarki dla lepszej optymizacji SEO.
 • Meta-Opis
  opis Twojego blogu wykorzystywany przez wyszukiwarki dla lepszej optymizacji SEO.
 • Główny Adres URL Blogu
  adres URL Twojego Blogu.
 • Korzystaj z .html za pomocą przyjaznego URL
  włącz/wyłącz dodawanie .html do adresó URL stron blogu za pomocą przyjaznych URL.
 • Liczba wpisów na 1 stronie
  liczba wpisów pokazywanych na stronie (strony kategorii/archiwów etc.).
 • Automatycznie akceptowany komentarz
  włącz/wyłącz automatycznie akceptowane komentarze użytkowników; Jeżeli aktywować tą opcję, komentarze będą dostępne bez moderowania przez administratora.
 • Włącz Captcha
  włącz/wyłącz Captcha pod formularzem dodawania komentarzy na stronach produktów.
 • Włącz Komentarze
  włącz/wyłącz możliwość zostawiania komentarzy przez użytkowników.
 • Pokaż Imię Autora
  włącz/wyłącz pokazywanie autora wpisu na stronach blogu oraz pojedyńczych stronach wpisów
 • Pokazuj Liczbę Przeglądów
  włącz/wyłącz wyświetlanie liczby przeglądów wybranego wpisu przez użytkowników. Pojawi się pod wpisem na stronie blogu oraz pojedyńczych stronach blogu.
 • Pokazuj Styl Imienia Autora
  zmieniaj format wyświetlania imienia autora.
 • Obrazek AVATAR
  dodaj standardowy obrazek avatar dla wszystkich użytkowników.
 • Nie Pokazuj Obrazku
  włącz/wyłącz pokazywanie obrazku. Nie wyświetla się żaden obrazek jeżeli nie ma ustawionego obrazku dla wpisu/kategorii etc.
 • Pokazuj Kategorię
  włącz/wyłącz obrazek kategorii oraz opis stron kategorii blogu.
 • Ustawienia Kolumn na Stronie Blogu
  ustawienie wyświetlania powiązanych z Blogiem modułów. Często wymagane są dodatkowe ustawienia, dlatego zaleca się instalowanie dodatkowych modułów w taki samy sposób jak instalowane były standardowe moduły PrestaShop.
 • Niestandardowe Arkuszy CSS
  w tym polu możesz dodawać uzupełniające style. Należy zachować ostrożność w przyparku korzystania z klas które już są wykorzystywane w tym motywie, ponieważ moż to spowodować pewne konflikty.
 • Usuń Stary Tumblr
  wykorzystuje się dla regenerowania obrazków z blogu w wypadku gdy rozmiary obrazków zostały zmienione lub dodano nowy typ obrazka. Aby rozpocząć regenerowanie, wybierz 'Tak' i wciśnij przycisk 'Regeneruj'.

JEDYNIE PO ZAKOŃCZENIU TEGO PROCESU można instalować inne moduły związane z blogiem. Procedura usuwania ma kolejność odwrotną: NAJPIERW USUŃ WSZYSTKIE POWIĄZANE MODUŁY i jedynie po tym możesz usuwać moduł Inteligentny Blog.

RSS-Transmisje Inteligentnego Blogu

Ten moduł generuje nową transmisję dla Twojego Blogu.

Posiada on kilka ustawień na panelu administracyjnym:

 • Okres Aktualizacji
  pozwala wyświetlać wpisy z wybranego okresu czasowego (godzina/dzień/tydzień/miesiąc/rok).
 • Częstotliwość Aktualizacji
  pozwala ustawić częstotliwość aktualizacji (co tydzień, co 2 godziny itp.).

W części górnej jest ścieżka do pliku w którym będą generowane aktualne informacje. Składa się z adresu URL witryny internetowej + /modules/smartblogfeed/rss.php.

Archiwum Inteligentnego Blogu

Ten blok wyświetla się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla porządkowania wpisów według okresu czasowego (miesiąc).

Nie ma w nim żadnych dodatkowych ustawień.

Kategorie Inteligentnego Blogu

Ten blok wyświetla się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla porządkowania wpisów według kategorii.

Nie ma w nim żadnych dodatkowych ustawień.

Najnowsze Wpisy ze Strony Domowej Inteligentnego Blogu

Ten blok wyświetlany jest jedynie w zaczepce homepagecontent i jest wykorzystywany dla wyświetlania ostatnich wpisów na stronie domowej.

Ustawienia:

 • Liczba wpisów które należy wyświetlać w Ostatnich Wiadomościach
  liczba wpisów które pojawią się na stronie domowej.

Najnowsze Komentarze ze Strony Domowej Inteligentnego Blogu

Ten blok pojawia się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla wyświetlania ostatnich komentarzy dodawanych do wpisów w Blogu.

Ustawienia:

 • Liczba Wyświetlanych Komentarzy
  liczba komentarzy pokazywanych w bloku.

Moduł DodajTo (AddThis) Inteligentnego Blogu

Ten blok pojawia się na pojedyńczej stronie wpisu i pozwala udostępniać ten wpis za pomocą sieci społecznościowych.

Nie ma w nim żadnych dodatkowych ustawień.

Popularne Wpisy Inteligentnego Blogu

Ten blok wyświetla się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla wyświetlania najbardziej popularnych przeglądanych wpisów.

Ustawienia:

 • Liczba popularnych Wpisów które mają być pokazywane
  liczba popularnych wpisów pokazywanych w bloku.

Niedawne Wpisy Inteligentnego Blogu

Ten blok wyświetla się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla pokazywania ostatnich wpisów.

Ustawienia:

 • Pokazuj Liczbę Niedawnych Wpisów
  liczba niedawnych wpisów pokazywanych w bloku.

Związane Wpisy Inteligentnego Blogu

Ten blok pojawia się na pojedyńczej stronie wpisu i wykorzystywany jest dla wyświetlania powiązanych wpisów.

Ustawienia:

 • Pokazuj Liczbę Powiązanych Wpisów
  liczba powiązanych wpisów pokazywanych w bloku.

Wyszukiwanie w Inteligentnym Blogu

Ten blok wyświetla się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla wyszukiwania w blogu.

Nie ma w nim żadnych dodatkowych ustawień.

Znacznik Inteligentnego Blogu

Ten blok wyświetla się w lewej/prawej kolumnie i wykorzystywany jest dla pokazywania znaczników wykorzystywanych w blogu.

Ustawienia:

 • Liczba Wyświetlanych Znaczników
  liczba znaczników pokazywanych w bloku.

TM-Przeglądanie 360°

Ten moduł wyświetla obrazki z efektem 3D oraz pozwala użytkownikom obracać jego widok o 360 stopni. Obracanie może zacząć się automatycznie w momencie załadowania strony; lub też klient może samodzielnie uruchomić obracanie 'obrazu', przeciągając lewy przycisk myszy.

Ponadto, ten moduł może być wykorzystywany dla dodawania widoku panoramicznego (jegdnego lub kilku) na stronę domową.

Tryb Przeglądanie 360° jest również dostępny na stronie produktu.

Instalacja

Przejdź do Moduły i Ustawienia -> Moduły i Ustawienia (1) na swoim panelu administracyjnym i znajdź moduł Przeglądanie 360° (2). Następnie wciśnij przycisk 'Instaluj' (3).

Konfiguracja Modułu

Po tym jak moduł został pomyślnie zainstalowany, zobaczysz stronę 'Skonfiguruj' z wyświetlanymi domyślnymi ustawieniami modułu.

Możesz znaleźć ustawienia dla trybu Przeglądanie 360° (1) jak również dla widoku panoramicznego (2).

Przeglądanie 360°

Ustawienia opisane są poniżej na zrzucie ekranu. Wybierz ustawienia odpowiadające Twoim potrzebom oraz wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1).

 • Włącz na Stronie Domowej - ta opcja pozwala aktywować wyświetlanie trybu Przeglądanie 360° produktu na Stronie Domowej.
 • Wybierz Produkt(pojawia się jeżeli 'Włączyć na Stronie Domowej' ustawiono w pozycję 'Tak') - wybierz produkt który należy pokazywać w trybie Przeglądanie 360°.
 • Animacja - opcja wykorzystywana dla wyświetlania produktu automatycznie obracanego w momencie załadowania strony.
 • Interwał Obrazków (pojawia się jeżeli 'Animacja' ustawiona w pozycji 'Tak') - okres czasu który mija zanim bieżący obrazek zostaje zastąpiony przez następujący; wartość należy wpisać w milisekundach.
Dodawanie/usuwanie obrazków
 • Przejdź do Katalog -> Produkty na swoim panelu administracyjnym (1), wybierz produkt i wciśnij przycisk 'Edytuj (2).

 • Żeby dodać obrazki, skorzystaj z zakładki ' TM-Przeglądanie 360° ' (1) w ustawieniach produktu i wciśnij przycisk 'Dodaj pliki' (2).

 • Następnie wciśnij przycisk 'Prześlij pliki' (1).

 • Po tym, jak pliki zostaną pomyślnie przesłane, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1).

  Dla zapewnienia spokojnego przebiegu obracania, dodaj więcej obrazków i dokonaj bardzo małej zmiany pozycji kiedy robisz zdjęcia.

 • Po tym, jak dodałeś wizerunki obrazów, tryb TM-Przeglądanie 360° nadal będzie wyświedlany na Stronie Domowej *.
  * Także pojawi się na stronie produktu poniżej opisu.

 • Żeby wyłączyć tryb TM-Przeglądanie 360° na Stronie Domowej, po prostu przejdź do ustawień Przeglądania 360° oraz przełącz opcję 'Włączyć na Stronie Domowej' w pozycję 'Nie'.

 • Żeby wyłączyć tryb Przeglądanie 360° na stronie produktu, otwórz zakładkę ' TM-Przeglądanie 360° ' w ustawieniach produktu i usuń wszystkie obrazki.

Widok Panoramiczny

Ten moduł jest również wykorzystywany dla dodawania widoku panoramicznego na Stronę Domową.

Możesz dodawać tyle bloków panoramicznych ile potrzebujesz.

Dodawanie widoku panoramicznego
 • Żeby dodać nowy widok panoramiczny, otwórz stronę konfiguracji modułu i wciśnij przycisk '+' ('Dodaj nowy element') (1).

 • Zobaczysz ustawienia widoku panoramicznego opisane niżej.

  • Wybierz plik - wybierz pole widoku panoramicznego; to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
  • Tytuł - wprowadź tytuł widoku panoramicznego; to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
  • Szerokość - szerokość bloku panoramicznego; to pole jest wymagane.
  • Wysokość - wysokość bloku panoramicznego; to pole jest wymagane.
  • Status - włączyć/wyłączyć element panoramy na Stronie Domowej.
  • Pętla - rozpocznij ponowne obracanie obrazku od początku jak tylko skończy się bieżacy cykl obracania.
  • Animacja - opcja wykorzystywana dla wyświetlania widoku panoramicznego automatycznie obracanego w momencie załadowania strony.
  • Interwał Obrazków(pojawia się jeżeli 'Animacja' ustawiona w pozycji 'Tak') - okres czasu za jaki obrazek panoramiczny zatoczy pełny obrót; wartość należy wpisać w milisekundach; to pole jest wymagane.
 • Wciśnij przycisk 'Zachowaj' i twój obrazek panoramiczny pojawi się na Stronie Domowej.

Usuwanie obrazku panoramicznego
 • Żeby usunąć obrazek panoramiczny - wybierz element, wciśnij przycisk strzałki w dół (1), po czym kliknij 'Usuń' (2).

 • Następnie potwierdź operację usunięcia.

TM-Zaawansowany Filtr

Wstęp

Moduł TM-Zaawansowany Filtr oferuje Ci możliwość dokonać rychłego wyszukiwania potrzebnego Ci produktu w oparciu na jego charakterystyki kluczowe. Pozwala stwarzać filtry z nieograniczoną liczbą kryteriów wyszukiwania które są dostępne w sklepie domyślnie lub są stworzone przy dodawaniu produktów. Kryteria stosowane przez filtr mogą być następujące: poziomy kategorii (poprzez gniazdowanie), wytwórcy, dostawcy, cechy, funkcje i wiele innego. Poza tym, moduł wyposażony jest w następujące funkcje: tworzenie powiązanych filtrów w których potrzebne kryteria udostępniane są tylko po tym, jak wybrany jest parametr nadrzędny (poziom gniazdowania jest nieograniczony); wybranie siatki kryteriów stosowanych przez filtr dla filtru w górnej części strony. Możesz wybrać typ pola filtru spośród dostępnych, wybrać i zaznaczyć filtr nadrzędny, dodać jego nazwę, oznakowanie tudzież opis. Wszystko to w sposób prosty ustawia się oraz edytuje się w przyjaznym dla użytkownika panelu administracyjnym. Dla osiągnięcia lepszej szybkości, moduł stosuje algorytm indeksowania produktów według ustawionych kryteriów. Można go w sposób łatwy i szybki zamieścić w sklepie Prestashop dowolnego rodzaju.

Instalowanie oraz usuwanie modułu

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Po usunięciu lub ponownej instalacji modułu wszystkie ustawienia modułu i wszystkie filtry zostąną wyrzucone.

Filtrowanie nastawienia/edytowania

Po zakończeniu instalacji modułu możesz go nastawić na stronie konfiguracji modułu. Z ustawieniami domyślnymi zobaczysz zakładki wyświetlające dostępne typy filtrów. Ąby zacząć tworzenie filtru, wybierz zakładkę (1) i wciśnij przycisk 'Stwórz filtr' (2).

W oknie filtru, które się pojawi, wypełnij wszystkie wymagane pola.

 • Nazwa - nazwa filtru. Będzie pokazywana po stronie użytkownika jako tytuł bloku filtru;
 • Opis - opis filtru. Będzie pokazywana po stronie użytkownika obok tytułu bloku filtru;
 • Pokazuj licznik - pozwala wyświetlać liczbę produktów które będą udostępnione po wybraniu bieżącego parametru. Liczba będzie wyświetlana obok kryterium wyszukiwania (w nawiasach);
 • Pokazuj wybrane filtry - pozwala wyświetlać listę wybranych kryteriów wyszukiwania lub możliwość odznaczenia jakiegokolwiek z nich;
 • Pokazuj typ układu filtra - wybranie siatki filtru (dostępne tylko dla Filtru Górnego);

Proszę zauważyć, że nie ma pól wymaganych. Jeśli zostawisz wszystkie pola puste, zostanie stworzony jednokolumnowy filtr posiadający tytuł ale bez opisu.

Edytowanie filtru

Żeby zmienić opis i ustawienia filtru, wciśnij przycisk 'Koło zębate' w menu filtru.

W trybie edytowania, forma ta wygląda i działa tak samo, jak w trybie nastawienia.

Wybór siatki filtru jest dostępny tylko dla 'Filtru górnego'.

Przy dokonywaniu zmian w siatce filtru, wszystkie elementy zostraną automatycznie przeniesione do pierwszej kolumny, przestrzegając porządku gniazdowania oraz wyświetlania (w oparciu o następującą zasadę: wszystkie elementy poprzedniej kolumny z porządkiem wyświetlania zachowane we wnętrzu).

Usuwanie filtru

Żeby zmienić opis filtru lub ustawienia filtru, wciśnij przycisk 'Krzyżyk' w menu filtru.

oraz potwierdz usuwanie filtru.

Po usunięciu filtru, wszystkie dane zostaną nieodwracalnie utracone.
Indeksowanie filtru

Indeksowanie - jest procesem tworzenia niepowtarzalnych tablic z danymi niezbędnymi dla filtru, który jest stworzony w oparciu o skonkretyzowane dla filtru kryteria. Pozwalają one radykalnie przyśpieszyć funkcjonalność filtru po stronie użytkownika.

Odpowiedni przycisk w menu filtru wyróżniony jest kolorem czerwonym. Jeżeli przycisk nie jest wyróżniony, oznacza to że filtr nie potrzebuje indeksowania.

Proces ponownego indeksowania może zająć trochę czasu, zależnie od liczby produktów w sklepie oraz wybranych kryteriów filtru.

Jeżeli filtr potrzebuje ponownego indeksowania, to nie będzie pokazywany po stronie użytkownika.

Stworzenie/edytowanie elementów (kryteriów) filtru

Żeby dodać element do filtru, wybierz go w panelu dostępnych elementów (po lewej stronie) i przeciągnij go w dostępny obszar na siatce filtru (po wybraniu od razu zacznie się świecić. W przykładzie pokazanym siatka ma 2 kolumny).

W obszarze wyróżnionym wybierz kolumnę oraz pozycję nowego elementu i umieść tam element.

Pojawi się okno stworzonego elementu; podaj w nim wszystkie niezbędne dane:

 • Nazwa - nazwa elementu filtru po stronie użytkownika. Nie będzie ona pokazywana jeśli zostawisz to pole puste.
 • Oznakowanie - oznakowanie elementu filtru po stronie użytkownika. Nie będzie ona pokazywana jeśli zostawisz to pole puste.
 • Opis - opis elementu filtru po stronie użytkownika. Nie będzie ona pokazywana jeśli zostawisz to pole puste.
 • Filtr nadrzędny - element nadrzędnego filtru po wybraniu którego ten element zostanie udostępniony. Ten element będzie zawsze dostępny w wypadku pozostawienia pola pustym.
 • Typ pola filtru - sposób w jaki element będzie wyświetlany po stronie użytkownika. Dostępne są następujące typy:
  • przycisk opcji
  • selekcjonowanie
  • przycisk wyboru
  • wybór z zakresu (tylko dla typu pola 'cena')
  • wprowadzanie wartości z zakresu (tylko dla typu pola 'cena')

Możesz zmienić wszystkie dane oraz element nadrzędny w trybie edytowania filtru.

Po zakończeniu edytowania elementu, filtr należy ponownie zindeksować; na to wskazuje przycisk w menu filtru. Nie warto zaczynać indeksowanie filtru po edytowaniu każdego pojedyńczego elementu; możesz to zrobić później, po zastosowaniu zmian do wszystkich niezbędnych elementów—w taki sposób zaoszczędzisz swój czas.

Jeżeli istnieje drzewo powiązanych filtrów, możesz dodać nowy element jako powiązany z tym drzewem.

Edytowanie elementu filtru

Aby edytować element filtru, wciśnij przycisk 'Koło zębate' (1) w górnym prawym kącie filtru.

Porządkowanie (porządek wyświetlania elementów filtru)

Domyślnie, nowe elementy są wyświetlane następnie po elemencie w tym porządku w jakim je dodałeś. Jeżeli filtr jest dodany do tego drzewa, będzie wyświetlany następnie po istniejących w drzewie elementach.

Żeby przesunąć elementy we wnętrzu filtra, wybierz potrzebny element i przeciągnij go w potrzebną pozycję. Możesz przeciągnąć elementy zarówno w jedną kolumnie, jak i w inne kolumny w siatce. Możesz również zmienić porządkowanie we wnętrzu drzewa, lub też przemieścić drzewo w całości.

Po tym, jak przesuniesz element z jednej kolumny do drugiej, porządek wyświetlania automatycznie zostanie zmieniony we wszystkich kolumnach.

Deleting the filter element

Są dwa sposoby usunięcia elementu filtru:

 • przeciągnąć element z powrotem do kolumny dostępnych elementów;

 • lub wcisnąć przysick 'Krzyżyk' w górnym prawym kącie potrzebnego Ci elementu.

Niezależnie od tego, jaką metodę wybrałeś, zobaczysz okno potwierdzenia operacji usuwania.

Po usunięciu filtru z elementami zagnieżdżonymi, wszystki elementy zagnieżdżone zostaną usunięte.

Po usunięciu elementu, filtr należy ponownie zindeksować; na to wskazuje przycisk w menu filtru. Nie warto zaczynać indeksowanie filtru po edytowaniu każdego pojedyńczego elementu; możesz to zrobić później, po zastosowaniu zmian do wszystkich niezbędnych elementów—w taki sposób zaoszczędzisz swój czas.

"Inteligentne" ponowne indeksowanie

Ten moduł pozwala dokonać automatycznej (inteligentnej) ponownej indeksacji po wprowadzeniu zmian w produktach lub po dokonaniu jakichkolwiek innych istotnych zmian (wytwórca, cecha itp.). Jeśli takie zmiany dotknęły funkcjonowania filtru, pola w tablicy zostaną ponownie zindeksowane.

Jeśli, po dokonaniu zmian, filtr nie zastosował ich automatycznie, wejdź na stronę ustawień filtru oraz dokonaj jej ponownej indeksacji w trybie ręcznym.

Filtr nie będzie automatycznie indeksowany ponownie jeżeli dodasz walutę; dlatego należy go indeksować ponownie w trybie ręcznym.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

 • Stworzyłem filtr, ale nie widzę go po stronie użytkownika.
 • Dodałem nazwę filtru oraz opis, ale nie są wyświetlane po stronie użytkownika.
 • Dodałem elementy do filtru, ale przestał pokazywać je po stronie użytkownika.
 • Chciałbym żeby element był dostępny tylko po tym, jak wybrany zostanie kolejny element.
 • Chciałbym wymienić elementy.
 • Chcę usunąć element nadrzędny, ale zachować wszystkie elementy zagnieżdżone. Jak to można zrobić?
 • Chcę zmienić siatkę filtru, ale nie chcę tworzyć filtr ponownie. Co mogę zrobić?
 • Jak stworzyć kompletnie nowy filtr, jeżeli już istnieje filtr dla tej pozycji?
 • Filtr przestał wyświetlać się po stronie użytkownika.
 • Dlaczego nie wszystkie elementy są aktywne po stronie użytkownika?
Filtr nie wyświetla się jeżeli nie zawiera żadnych elementy, albo jeżeli nie był indeksowany ponownie.
Upewnij się, że filtr zawiera elementy oraz że został on indeksowany ponownie.
Być może, nie dodałeś dane dla wszystkich języków. Nie zapominaj o tym, że ten moduł jest wielojęzyczny oraz wpisuj dane dla każdego języka osobnie.
Upewnij się, że ponownie zindeksowałeś filtr po tym, jak wprowadziłeś zmiany.
Wybierz element, który życzysz żeby został udostępniony, oraz ustaw go jako element nadrzędny.
Po prostu przeciągnij element na miejsce w którym chciałbyś go ulokować; automatycznie zajmie nową pozycję—to nie wpłynie na funkcjonalność filtru.
W menu dla edytowania pierwszego zagnieżdżonego elementu, wyrzuć ustawienie połączenia z elementem nadrzędnym który chcesz usunąć, po czym usuń element nadrzędny. W tym wypadku, nie będą usunięte wszystkie elementy zagnieżdżone.
Wejdź do menu edytowania oraz wybierz nową siatkę dla filtru; po dokonaniu wyboru, zachowaj zmiany. Wszystkie elementy filtru będą pokazane w pierwszej kolumnie nowej siatki; następnie, możesz ich przemieścić w potrzebne pozycje.
Żeby stworzyć nowy filtr, usuń istniejący.
Upewnij się, że filtr nie potrzebuje ponownej indeksacji.
Sprawdź czy element nie jest elementem podrzędnym obecnie nieaktywnego elementu. Upewnij się że są produkty które odpowiadają określonym kryteriom.

TM-Identyfikatory Kategorii

Ten moduł pozwala Ci dodawać identyfikatory do kategorii pasków bocznych w domyślnym modułu Kategorii Prestashop ("Blok Kategorii"). Identyfikatory można dodawać do kategorii dowolnie wybranego poziomu oraz w dowolnie wybranym języku. Pole tekstowe oznakowania jest obowiązkowe; należy go wypełnić we wszystkich językach. Jeżeli zostawisz to pole puste w jakimkolwiek języku, będzie automatycznie wyświetlało tekst w języku domyślnym.

Instalowanie oraz Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Konfiguracja modułu

Po zakończeniu instalowania możesz zmienić jego ustawienia w modułu konfiguracji strony.

Możesz dodawać identyfikatory do dowolnie wybranej kategorii, wybierając je z listy rozwijanej.

Uwaga! Możesz dodawać tylko jeden identyfikator dla każdej kategorii.

Następnie, możesz dodać tekst który pojawi się na identyfikatorze oraz wybrać styl z listy rozwijanej (style w różnych szablonach mogą się różnić).

Następnie wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1).

Poniżej możesz zobaczyć listę istniejących identyfikatorów. Tutaj możesz edytować oraz usuwać identyfikatory, korzystając z odpowiednich przycisków.

Moduł jest wielojęzyczny oraz wspiera zarządzanie kilkoma sklepami. Możesz dodawać identyfikatory dla grupy sklepów albo dla wszystkich sklepów na raz. Będą wyświetlane w liście jako elementy osobne.

TM-Slajder Zdjęć Kategorii

Ten moduł pozwala stwarzać slajdy wielojęzyczne dla każdej kategorii w tym sklepie. Slajder będzie pokazywany na stronach kategorii.

Instalowanie i usuwanie

Procedura instalacji jest standardową; moduł można instalować oraz usunąć tak samo, jak każdy zwykły moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po zakończeniu instalacji modułu, możesz ustawić lub zmienić potrzebne Ci opcje na stronie konfiguracji modułu.

 • Tryb - typ animacji (zanikanie, pionowa, pozioma).
 • Szybkość - szybkość animacji.
 • Szerokość - szerokość slajdów (dla zapewnienia poprawnego przeglądania zalecamy stosowanie faktycznej szerokości obrazu).
 • Wysokość - wysokość slajdów (dla zapewnienia poprawnego przeglądania zalecamy stosowanie faktycznej wysokości obrazu).
 • Auto - autoodtwarzanie przy otwieraniu nowej strony.
 • Pauza - czas który mija zanim slajd zostanie zastąpiony przez następny.
 • Autozawisanie - pauza przy zawisaniu.
 • Kontrole - przyciski "Następny"/"Poprzedni" buttons.
 • Nast tekst - tekst przycisku "Następny".
 • Poprz Text - tekst przycisku "Poprzedni".
 • Autokontrole - przyciski "Grać"/"Pauza".
 • Strony - numeracja stron.
Dodawanie/usuwanie/edytowanie slajdów

Po zakończeniu instalacji modułu zobaczyśz nowe pole 'Slajdy' w ustawieniach kategorii.

Aby dodać slajd, wciśnij przycisk 'Dodaj nowy slajd'. Wypełnij wymagane pola w formularzu.

 • Wybierz plik - wybierz swój plik. Możesz przesłać różne obrazki dla każdego języka. W wypadku jeśli nie wybrano żadnego obrazku dla konkretnego języka, będą załadowane obrazki dla domyślnego języka.
 • Wprowadź tytuł Slajdu - wpisz tytuł slajdu.
 • Wpisz URL Slajdu - podaj URL-adres slajdu.
 • Wprowadź podpis Slajdu - wprowadź tytuł slajdu.
 • Otwórz w nowym oknie - otworzyć w nowym oknie.
 • Status - włącz/wyłącz slajd.

Po zachowaniu slajdu, pojawi się on w liście slajdów kategorii.

Aby dokonać zmian w slajdzie, wciśnij przycisk 'Edytuj'.

Aby usunąć slajd, wciśnij przycisk 'Usuń' znajdujący się poniżej przycisku 'Edytuj'.

Slajdy można dodawać tylko do zachowanych kategorii.

TM-Produkty Kategorii 1.0.0

Ten moduł pokazuje produkty kategorii w zaczepkach displayHome oraz displayHomeTabContent. Ten moduł pozwala pokazywać pojedyńcze produkty, produkty z wybranej kategorii lub wszystkie produkty. Ponadto, moduł ten dostarczany jest z karuzelą która włącza się kiedy moduł zajmuje pozycję displayHome.

TM Produkty Kategorii—Panel Główny

Panel Główny: Tu możesz nastawić moduł.

Dodawanie Zakładki

Zakładka jest blokiem który pokazuje produkty w pozycji displayHomeTabContent.

 • Przejdź do modułu na panelu głównym i wciśnij przycisk 'plus' (1) w liście zakładek.

 • W formularze który się pojawi, zobaczysz następne opcje:

  • Status - ta opcja pozwala włączać/wyłączać zakładkę.
  • Wybierz kategorię - kategoria, produkty z której będą pokazywane.
  • Zastosuj specjalną nazwę - ta opcja pozwala zmieniać nazwę kategorii. Jeżeli włączyć tą opcję, wyświedli się następujący formularz:
   • Nazwa - specjalna (niestandardowa) nazwa zakładki która będzie pokazywana na witrynie internetowej.
  • Wybierz wyświetlane produkty - jeżeli wyłączyć tą opcję, pokazywane będzie pole 'Liczba wyświetlanych produktów' które wyznacza liczbę produktów które mają być pokazywane. Jeżeli włączyć tą opcję, pokazywany będzie przycisk 'Dodaj produkty' który pozwala wybierać produkty które mają być pokazywane w zakładce.
 • Po zakończeniu konfigurowania wszystkich niezbędnych opcji, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

Dodawanie bloku

Ten blok pozwala wybierać produkty w pozycji displayHome .

 • Otrzymaj dostęp do modułu na panelu głównym i wciśnij przycisk 'plus' (1) w liście bloków.

 • W formularze który się pojawi, znajdziesz następne opcje:

  • Status - ta opcja pozwala włączać/wyłączać blok.

  • Wybierz kategorię - kategoria, produkty z której będą pokazywane.

  • Zastosuj specjalną nazwę - ta opcja pozwala zmieniać nazwę kategorii. Jeżeli włączyć tą opcję, wyświetli się następujący formularz:

   • Nazwa - specjalna (niestandardowa) nazwa zakładki która będzie pokazywana na witrynie internetowej.

  • Wybierz wyświetlane produkty - jeżeli wyłączyć tą opcję, pokazywane będzie pole 'Liczba wyświetlanych produktów' które wyznacza liczbę produktów które mają być pokazywane. Jeżeli wyłączyć tą opcję, pokazywany będzie przycisk 'Dodaj produkty' który pozwala wybierać produkty które mają być pokazywane w zakładce.

  • Skorzystaj z karuzeli - ta opcja pozwala włączać/wyłączać karuzel dla produktów bloku. Po włączeniu tej opcji, zobaczysz następujące ustawienia:

   • Widoczne elementy - liczba widocznych elementów.

   • Przewijanie elementów - liczba elementów które się zmieniają za jedne przewijanie karuzeli.

   • Szerokość Slajdu - szerokość elementu listy karuzeli.

   • Margines Slajdu - margines elementu listy karuzeli.

   • Autoprzewijanie - automatyczne przewijanie elementów karuzeli.

   • Szybkość karuzeli - szybkość zmiany elementów.

   • Pauza - pauza pomiędzy przewijaniami (jeżeli włączono "Autoprzewijanie").

   • Losowo - karuzela zaczyna się od losowo wybranego elementu.

   • Pętla Karuzeli - tryb pętli: po tym, jak wszystkie elementy karuzeli zostały wyświetlone, karuzela zaczyna ponownie od początku.

   • Ukryj konrole po zakończeniu - ukryj przyciski sterujące (Nast/Poprzed).

   • Strony - pokazuje numerację stron.

   • Kontrole - pokazuje przyciski sterujące (Nast/Poprzed).

   • Autokontrole - pokazuje przyciski sterowania (Grać/Pauza).

   • Autozawisanie - karusela zatrzymuje się jeżeli użytkownik zawiśnie nad elementem listy.

 • Po zakończeniu konfigurowania wszystkich niezbędnych opcji, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

Porządkowanie Bloków/Zakładek

Możesz posortować bloki w modułu, posługując się funkcją "przeciągnij i upuść" (drag'n'drop). Pozwala to szybko zmieniać położenie bloków i zakładek.

Wybieranie Produktów

Jeżeli sworzyłeś element i włączyłeś opcję 'Wybierz wyświetlane produkty', możesz wybrać produkty które chciałbyś pokazywać. Aby to osiągnąć, dokonaj następujących kroków:

 • Wciśnij przycisk 'Dodaj produkty' (1):

 • W oknie wyskakującym, które się pojawi, wybierz potrzebne Ci produkty (2) i wciśnij przycisk 'Dodaj' (3):

 • Teraz możesz umieścić dodane produkty gdziekolwiek chcesz, posługując się funkcją "przeciągnij i upuść" (drag'n'drop) (4):

 • Po tym, jak wszystkie niezbędne produkty zostaną dodane oraz urządzone w pożądanym porządku, wciśnij przycisk 'Zachowaj'.

Usuwanie Bloków/Zakładek

Aby usunąć elementy, kliknij menu rozwijane obok potrzebnego Ci bloku/zakładki (1) i wciśnij przycisk "usuń" (2). Element zostanie usunięty.

TM-Zbiory

Moduł TM-zbiory stworzony jest żeby pozwolić gościom sklepu internetowego dodawać produkty do zbiorów i udostępniać swoje zbiory na Facebook.

Instalowanie modułu

Żeby zainstalować ten moduł, przejdź do Panelu Administracyjnego -> Moduły i Serwisy -> Moduły i Serwisy (1), znajdź moduł 'TM-Zbiory' (2) i wciśnij przycisk 'Instaluj' (3).

Konfiguracja modułu

Po zakończeniu instalacji modułu pojawi się strona 'Ustawienia'.
Wpisz numer ID aplikacji Facebook w odpowiednie pole (1) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).
Aby dowiedzieć się, jak otrzymać numer ID aplikacji Facebook, klinkij na poniższy link: Stworzenie numeru ID aplikacji.

Posługiwanie się modułem TM-Zbiory

Dodawanie produktu do zbioru

Goście sklepu powinni być zalogowane, żeby mieć możliwość dodawać elementy do zbiorów.

 • Po zakończeniu instalacji modułu, na stronie każdego produktu pojawi się przycisk 'Dodaj do zbioru'. Zazwyczaj wygląda tak, jak na zrzucie ekranu poniżej (1).

 • Po wciśnięciu tego przycisku, gość zobaczy nastepujące powiadomienie: 'Produkt został pomyślnie dodany do Twojego zbioru.' Można go zamknąć lub pominąć i przejść do przeglądania zbiorów, wsickając przycisk 'Moje zbiory' (2).

Przeglądanie Zbiorów
 • Na stronie 'Moje Zbiory' klient może dodać nowy zbiór (1) albo przejrzeć listę wcześniej stworzonych (2).

 • Wciskanie przycisku 'Przeglądaj zbiór' (1) otworzy strone zbioru , przycisk 'Przeglądaj produkty' (2) pozwala przejrzeć listę produktów na bieżącej stronie.
  Tytuł zbioru można edytować (3) albo skasować (4).
  Żeby udostępnić zbiór, gość powinien wcisnąć przycisk 'Udostępnij' (5).

 • Przeglądając artykuły w zbiorze po wsickaniu przycisku 'Przeglądaj produkty', każdy element można usunąć z listy (1).

Udostępnianie Zbiorów

Żeby udostępnić zbiór, gość powinien wcisnąć przycisk 'Udostępnij'. Zanim zbiór zostanie opublikowany, należy jeszcze dokonać kilku prostych kroków. W trakcie dokonania każdego z tych kroków można wrócić i zmienić opcje udostępniania.

 • Najpierw trzeba wybrać układ dla zbioru prygotowywanego do publikacji.

 • Następnie trzeba dodać produkty. Każda komórka ze znaczkiem '+' jest przyciskiem pozwalającym dodać obraz produktu.

  Wybieranie obrazków dla każdego produktu:

 • Po dodaniu wszystkich obrazków, gość powinien wcisnąć przycisk 'Udostępnij' (1).

 • W małym okienku które pojawi się tuż po tej operacji znajdować się będą niektóre standardowe opcje publikowania spośród których możesz wybrać te które są Ci potrzebne; jest tam również możliwość dodać do wpisu (publikacji) pewien tekst (1). Po wciskaniu przycisku 'Opublikuj na Facebook' (2), wpis zostanie opublikowany.

Statystyka

Korzystanie z niniejszego modułu pozwala Ci otrzymywać dane statystyczne zbierane przy dodawaniu produktów do zbiorów. Pozwoli Ci to wiedzieć jakie produkty są aktualnie popularne. Ta informacja może być bardzo użyteczną, na przykład przy rozważaniu możliwości rabatów.
Dane statystyczne możesz również przejrzeć tutaj: Panel Administracyjny -> Statystyka -> Statystyka -> TM-Zbiory.

 • Możesz wybrać dowolny okres i zapoznać się ze statystyką za wybrany okres czasu (1).
 • W pierwszej kolumnie jest liczba dodanych produktów (2).
 • Druga kolumna jest stworzona dla Twojej wygody. Można z niej skorzystać, żeby dowiedzieć się jaka liczba produktów dodanych została sprzedana (3).

TM-Interes Dnia

Ten moduł pozwala Ci wyświetlać listę produktów z licznikiem odliczania czasu do zakończenia ważności rabatu. Możesz również dodać licznik do produktów w zakładkach strony domowej, na stronach kategorii oraz na pojedyńczych stronach produktów.

Instalowanie oraz Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po zakończeniu instalacji możesz dodać rabat na produkt, wyświetlając okres ważności rabatu wraz z licznikiem licznikiem odliczania czasu do zakończenia ważności.

Dodawanie/usuwanie/edytowanie bloków
 • Aby dodać nowy produkt, wciśnij przycisk 'Dodaj nowy'

  • Wybierz produkt - wybierz produkt, do którego chcesz zastososać rabat oraz obok którego chcesz umieścić licznik.
  • Status - status artykułu.
  • Data Początku - data początku ważności rabatu na produkt.
  • Data Zakończenia - data zakończenia ważności rabatu na produkt.
  • Oznakowanie - oznakowanie produktu.
  • Cena z rabatem - cena po stosowaniu rabatu (wartość bezwzględna lub wyrażona procentowo).
 • Po zachowaniu artykułu pojawia się on w liście artykułów tego typu.

 • Aby zedytować ten artykuł, wciśnij przycisk 'Edytuj'.

 • Aby usunąć ten artykuł, wciśnij przycisk 'Usuń'.

 • Jeżeli specjalna cena dla wyznaczonego okresu była już ustalana dla wybranego produktu w przeszłości, ten produkt może być dodany do listy artykułów modułu.

Konfiguracja wyświetlania produktu
 • Aby zmenić konfigurację wyświetlania produktu, wciśnij przycisk 'Skonfiguruj'.

 • Następnie pojawi się formularz zawierający konfigurację wyświetlania.

  • Wyświetlane produkty - liczba produktów wyświetlanych w bloku strony domowej.
  • Losowe produkty - wyświetlanie losowo wybranych produktów.

TM-Mapa Google 1.1.5

Ten moduł pozwala Ci dodać Mapę Google pokazującą lokalizację sklepów oraz ich ścisły opis na Stronie Domowej. Mapa zawierać będzie adresy wszystkich sklepów powiązanych z Twoim sklepem internetowym..

Instalowanie i usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po zakończeniu instalowania modułu możesz dodać sklepy do mapy. Po wciśnięciu przycisku 'Dodaj nowy sklep' (1) zostaniesz przekierowany do zakładki 'Dane Kontaktowe Sklepu' gdzie możesz edytować swoje sklepy

Ąby dodać nowy sklep, wciśnij przycisk 'Dodaj Nowy'.

 • Wybierz sklep - wybierz sklep który chciałbyś dodać na mapę.
 • Status -status elementu.
 • Marker - dodawanie specjalnego markera.
 • Specjalny tekst - dodawanie specjalnego tekstu.
Ustawienia przeglądania Mapy Google

 • Styl Mapy - wybierz styl pokazywanej mapy.
 • Typ Mapy - wybierz typ pokazywanej mapy.
 • Poziom Powiększenia - doprecyzuj początkowy poziom powiększenia mapy (od 1 do 17).
 • Powiększenie kółkiem - włączyć/wyłączyć powiększenie mapy kółkiem myszy.
 • Sterowanie Mapą - włączyć/wyłączyć sterowanie mapą.
 • Widok Ulic - włączyć/wyłączyć widok ulic.
 • Marker Animacji - włączyć/wyłączyć marker animacji.
 • Wyskakujące Okna - włączyć/wyłączyć wyskakujące okna zawierające informacje ze sklepów.

TM-Konto w Nagłówku 2.0

Jeżeli masz już wersję 1.n niniejszego modułu zainstalowaną na swoim silniku programowym Prestashop, to nie zalecamy aktualizować go bieżącą wersją. Najpierw warto usunąć starą wersję modułu, żeby wszystko pracowało bez blędów.

Ten moduł pokazuje formularze logowania i rejestracji na witrynie internetowej. Może on znajdować się w następujących miejscach: w nagłówku witryny, w lewym oraz prawym kącie. Moduł pozwala zalogować się oraz zarejestrować się za pomocą sieci społecznościowych, zwłaszcza Facebook, Google+ oraz VK, co jest wygodne dla użytkowników witryny. Rejestracja lub logowanie odbywa się bez odświeżania strony.

TM-Konto w Nagłówku—Główny Panel

Panel Główny: Tu możesz nastawić moduł.

Ustawienia

Niniejszy moduł ma następujące ustawienia:

 • Typ przeglądania - to ustawienie pozwala Ci wybrać sposób przeglądania formularza rejestracji. Może być wyświetlany w jeden z następujących wariantów:

  • Rozwijany - formularz będzie wyświetlany w kształcie bloku rozwijanego poniżej przycisku za pomocą którego się otwiera.
  • Wyskakujący - formularz pojawi się w kształcie wyskakującego okna.
  • Lewa Strona - formularz pojawi się po lewej stronie jako pasek boczny.
  • Prawa Strona - formularz pojawi się po prawej stronie jako pasek boczny.
 • Pokazuj styl po zalogowaniu się - to ustawienie pozwala zmieniać przeglądanie formularza po zalogowaniu się/zarejestrowaniu się. Można skorzystać z następujących wariantów:

  • Dwie Kolumny - lista podzielona jest na dwie kolumny.
  • Jedna Kolumna - lista linków wyświetlana jest w jednej kolumnie.
 • Domyślny awatar - to pole pojawia się tylko jeżeli włączona jest opcja 'Pokazuj Awatar'. Tutaj możesz zmienić domyślny awatar użytkownika.
 • Pokazuj awatar - to ustawienie pozwala włączać albo wyłączać awatar użytkownika. Jeżeli użytkownik loguje się do konta na witrynie za pomocą jednej z sieci społecznościowych, awatar będzie pobrany z jego konta w wybranej przez niego sieci społecznościowej; w przeciwnym razie będzie pokazywany awatar załadowany przez administratora strony.
 • Stosuj przekierowanie - jeżeli uaktywniono to ustawienie, rejestracja użytkownika oraz odzyskanie hasła odbędzie się na domyślnej stronie rejestracji/odzyskania hasła PrestaShop.
 • Stosuj Login Facebook - to ustawienie pozwala włączyć rejestrację oraz logowanie użytkownika za pomocą sieci społecznościowej Facebook. Jeśli włączyć tą opcję, zobaczysz następujące ustawienia:

  • App ID - App ID Twojego konta z konta dewelopera Facebook.
  • App ID - Twój App ID z konta dewelopera Facebook.
 • Stosuj Login Google - to ustawienie pozwala włączyć rejestrację oraz logowanie użytkownika za pomocą sieci społecznościowej Google+. Jeśli włączyć tą opcję, zobaczysz następujące ustawienia:

  • App ID - App ID Twojego konta z konta dewelopera Google.
  • App Secret - Twój App Secret z konta dewelopera Google.
  • Przekierowanie URI - URL twojego sklepu internetowego + index.php?fc=module&module=tmheaderaccount&controller=googlelogin
 • Stosuj Login VK - to ustawienie pozwala włączyć rejestrację oraz logowanie użytkownika za pomocą sieci społecznościowej VK. Jeśli włączyć tą opcję, zobaczysz następujące ustawienia:

  • App ID - App ID Twojego konta z Twojego konta dewelopera VK.
  • App Secret - App Secret z Twojego konta dewelopera VK.
  • Przekierowanie URI - URL twojego sklepu internetowego + index.php?fc=module&module=tmheaderaccount&controller=vk
Rejestwowanie aplikacji w sieciach społecznościowych:

TM-Galeria Kategorii Strony Domowej

Ten moduł pokazuje galerię kategorii na Stronie Domowej Twojego sklepu.

Powinna wyglądać mniej-więcej tak:

Tutaj mamy główne części elementu Galerii Kategorii które są oznaczone na zrzucie ekranu:

 • 1 - treść HTML
 • 2 - nazwa kategorii
 • 3 - opis kategorii
 • 4 - przycisk

Szczegóły dostosowania możesz znaleźć poniżej w sekcji 'Konfiguracja modułu'.

Instalowanie modułu

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Konfiguracja modułu

 • Po tym, jak zainstalujesz moduł TM-Galeria Kategorii Strony Domowej, możesz go skonfigurować, wciskając odpowiedni przycisk (1).

 • Na stronie Konfiguracji zobaczysz listę elementów z niniejszego modułu. Możesz edytować istniejące elementy (1) albo dodać nowy (2).

Opcje dodawania/edytowania elementu
Proszę zauważyć że: nazwa kategorii, opis oraz obrazek ładują się z właściwości kategorii i nie ma potrzeby ręcznie ich dodawać. Aby zedytować te opcje, przejdź do Panelu Administrowania -> Katalog -> Kategorie -> wybierz kategorię -> Edytuj.

Po tym, jak dodałeś nowy element do niniejszego modułu (albo zedytowałeś jeden z listy elementów), masz do wyboru jeszcze kilka opcji. Szczegółowy opis opcji można znaleźć poniżej zrzutu ekranu. Po tym, jak ustawione zostały wszystkie opcje, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1).

 • Wybierz kategorię - tutaj możesz wybrać z listy rozwijanej potrzebną Ci kategorię która będzie wyświetlana na Twojej stronie.
 • Konkretna klasa - konkretną klasę można dodać do elementu modułu.
 • Wyświetlaj Nazwę - opcja pozwalająca wyświetlać lub ukrywać nazwę kategorii.
 • Długość Nazwy Kategorii - maksymalna liczba znaków wyświetlanych w nazwie kategorii. Jeżeli nazwa jest dłuższa, to wtedy znak '..' będzie dodany po wyczerpaniu ustawionej maksymalnej długości nazwy.
 • Wyświetlaj Opis - opcja pozwalająca wyświetlać lub ukrywać opis kategorii.
 • Długość Opisu - maksymalna liczba znaków wyświetlanych w opisie. Jeżeli opis jest dłuższy, to wtedy znak '..' będzie dodany po wyczerpaniu ustawionej maksymalnej długości opisu.
 • Porządek Sortowania - porządek wyświetlania elementu w galerii kategorii.
 • Pokazuj przycisk - ta opcja pozwala pokazać lub ukryć przycisk 'Kup teraz' (tekst przycisku może się różnić zależnie od szablonu).
 • Status - ta opcja pozwala pokazać lub ukryć kategorię
 • Treść HTML- w tym polu można dodać pewną treść HTML.

TM-Kombinacje na Stronie Domowej

Ten moduł pokazuje wybrane kombinacje produktów w następujących dostępnych pozycjach: Na górze (displayTop), Strona Domowa (displayHome), Lewa Strona (displayLeftColumn), Prawa Strona (displayRightColumn).

TM-Kombinacje na Stronie Domowej—Panel Główny

To jest główny panel modułu który pozwala Ci dodawać, edytować oraz usuwać elementy. Aby stworzyć nowy element, wciśnij przycisk 'Dodaj nowy element' (1) na panelu głównym menu.

Wypełnij wszystkie pola wyskakującego formularza.

 • Produkt - wybierz produkt.
 • Zaczepka - wybierz pozycję elementu.
 • Tytuł - doprecyzuj tytuł elementu.
 • Status Tytułu - jeśli wyłączyć tą opcję, tytuł elementu nie będzie pokazywany.
 • Status elementu - jeśli wyłączyć tą opcję, element nie pojawi się w swojej pozycji.
 • Porządek Sortowania - porządek sortowania elementów.

Wciśnij przycisk 'Zachowaj i Zostań' kiedy już wypełnione będą wszystkie pola. Zaczekaj aż strona odświeży się; następnie, wciśnij 'Dodaj nową kombinację'.

Wybierz potrzebną Ci kombinację z listy i wciśnij przycisk 'Dodaj' (1).

Wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.

 • Wybierz Obrazek - wybierz potrzebny Ci obrazek.
 • Konkretna klasa - konkretna specjalnie wybrana klasa która wyznacza stylizację elementu (klasa CSS).
 • Porządek Sortowania - porządek sortowania elementów.

Wciśnij przycisk 'Zachowaj' kiedy już wypełnione będą wszystkie pola.

Po stworzeniu kilku aktywnych kombinacji, lista dostępnych kombinacji pojawi się w następujący sposób.

Wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1) w formularzu elementu kiedy dodasz wszystkie kombinacje.

Element pojawi się w następujący sposób na panelu głównym modułu:

Podczas gdy następujący blok będzie wyświetlany w wybranej zaczepce.

TM-Karuzela Produktów Strony Domowejl

Ten moduł dodaje karuzelę do zakładek strony głównej.

Instalowanie oraz Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Konfiguracja modułu

Ustawienia zainstalowanego modułu można skonfigurować na stronie konfiguracji modułu.

 • Stosuj Karuzelę
  włącz/wyłącz karuzelę
 • Liczba Wyświetlanych Elementów
  liczba elementów które będą pokazywane
 • Przewijanie Elementów
  liczba elementów które będą przewijane
 • Szerokość Elementu
  szerokość elementu w liście karuzeli
 • Margines Elementu
  margines rozdzielający elementy w liście karuzeli
 • Szybkość Karuzeli
  szybkość zmiany elementów
 • Pauza
  czas który mija między każdym zastępowaniem automatycznym (jeżeli włączona jest opcja "Autoprzewijanie")
 • Autoprzewijanie
  włącz autoprzewijanie karuzeli
 • Losowe
  uruchom karuzelę zaczynając od losowo wybranego elementu
 • Pętla Karuzeli
  karuzela wraca na początek po tym jak przewinięte zostały wszystkie elementy
 • Ukryj kontrole po zakończeniu
  ukryj przyciski sterujące (Nast/Poprzed) po tym jak pokazany został ostatni slajd
 • Strony
  pokazuje numerację stron
 • Kontrole
  pokazuje przyciski następny/poprzedni
 • Autokontrole
  pokazuje przyciski grać/pauza
 • Autozawisanie
  karusela zatrzymuje się jeżeli wskaźnik myszy zawiśnie nad elementem listy

TM-treść HTML

Ten moduł pozwala pokazywać dowolnie wybraną treść (obrazki, HTML, linki itp) w następujących pozycjach: displayNav, strona domowa, na górze, topColumn, lewa strona i prawa strona (displayLeftColumn/displayRightColumn), stopka. Wykorzystywany jest dla rozszerzenia możliwości oraz dodawania bloków reklamowych/informacyjnych do Twojego sklepu. Jest to moduł wielojęzyczny i może działać na witrynie zarządzającej kilkoma sklepami.

Aby dodać treść, powinieneś dokonać następujących kroków opisanych poniżej:
Przejdź do Moduły -> Funkcje po Stronie Użytkownika -> TM-Treść HTML (jeżeli nie został poprzednio zainstalowany, należy go zainstalować).
 • Wciśnij przycisk 'Dodaj nowy'.
 • Lista dostępnych języków. Możesz przejrzeć dostępne elementy dla wszystkich języków, przełączając zakładki języków.
 • Lista elementów dodawanych dla specjalnej pozycji oraz języka.
Dodawanie elementu. Wciśnij przycisk Dodaj element i wpisz wymagane ustawienia (żadne z pól nie jest obowiązkowe).

Wszystkie elementy tego samego języka dodawane w tą samą pozycję będą pokazywane jako lista zarówno po stronie serwera jak i po stronie użytkownika.

 • Język
  wybierz potrzebny Ci język z listy rozwijanej.
 • Tytuł
  tytuł elementu.
 • Stosuj tytuł po stronie użytkownika
  pokazuj tytuł elementu po stronie użytkownika (tytuł będzie wyświetlany przed elementem).
 • Zaczepka
  pozycja w której umieszczony jest element.
 • Obrazek
  prześlij obrazek ze swojego komputera.
 • Szerokość obrazku
  Szerokość obrazku pokazywana jest po stronie użytkownika.
 • Wysokość obrazku
  Wysokość obrazku pokazywana jest po stronie użytkownika.
 • URL
  dodaj link (cały blok będzie ogarnięty linkiem).
 • Target blank
  otwórz link w nowej zakładce.
 • HTML
  Kod HTML (oprócz linku dodanego przez Ciebie w polu URL) albo tekst.
 • Zachowaj
  kliknij, aby zachować element.
Edytowanie oraz usuwanie elementu

Kiedy dodajesz element, pojawia się on w odpowiedniej liście.

 • Język do którego zostały dodane elementy.
 • Pozycja do której zostały dodane elementy.
 • Przycisk Edytuj w liście rozwijanej.
 • Przycisk Usuń.
Edytowanie
Wciśnij przycisk Edytuj aby zmodyfikować element.

Na ekranie, który się pojawi, zmień wszystkie wymagane pola.

 • Włącz
  pokazuj element po stronie użytkownika.
 • Tytuł obrazku
  tytuł elementu.
 • Stosuj tytuł po stronie użytkownika
  pokazuj po stronie użytkownika.
 • Zaczepka do której ma być przymocowany obrazek
  pozycja elementu.
 • Załaduj swój obrazek
  Obrazek elementu.
 • Szerokość obrazku
  Szerokość obrazku po stronie użytkownika.
 • Wysokość obrazku
  Wysokość obrazku po stronie użytkownika.
 • Link docelowy
  wyznacz link dla elementu.
 • Otwórz link w nowej zakładce/stronie
  otwórz link w nowej zakładce.
 • Kod HTML do wyboru
  edytuj kod HTML.
 • Zachowaj
  zachowaj zmiany.
Zmiana porządku elementów w liście
Aby zmienić porządek elementów, po prostu prceciągnij element w potrzebną Ci pozycję.

TM-Nieskończone Przewijanie

Za pomocą tego modułu możesz dodać ładowanie produktów AJAX do stron zawierających zestawienie produktów. Funkcjonalność modułu pozwala ustawić autoładowanie produktów po przewinięciu albo po wcisnięciu przycisku 'Pokaż więcej'. Ponadto, ten moduł działa z domyślnymi filtrami produktów PrestaShop.

TM-Nieskończone Przewijanie—Panel Główny

Panel Główny: Tu możesz nastawić moduł:

Ustawienia modułu
 • Strony - strony na których ten moduł powinien działać.
 • Autoładowanie - jeżeli aktywować tą opcję, produkty będą automatycznie ładowane po przewijaniu. W przeciwnym razie, jeżeli ta opcja będzie wyłączona, zobaczysz przycisk 'Pokaż więcej' oraz wszystkie produkty będą ładowane kiedy wciśniesz ten przycisk.
 • Odstęp - ta opcja jest pokazywana po włączeniu 'Autoładowania'. Pozwala ona wyznaczyć odstęp przed przestrzenią ładowania produktów (albo za nią - jeżeli wprowadzona wartość jest ujemna).
 • Numeracja - to ustawienie jest pokazywane po wyłączeniu 'Autoładowania'. Pozwala ono dodawać numerację do stron produktów.
 • Pokazuj przycisk 'Pokaż wszystkie' - ta opcja jest dostępna tylko w wypadku jeżeli wyłączone jest 'Autoładowanie'. Po wcisnięciu tego przycisku pokazane będą wszystkie produkty.
 • Wstępny Załadunek- w tym polu możesz wybrać obrazek wstępnego załądunku który będzie wyświetlany w trakcie ładowania produktów.

TM-Look Book

Wymagania:

Ten moduł pozwala stwarzać lookbooki oraz kombinować je w zbiory. Z kolei lookbooki pozwalają oglądać produkty bezpośrednio na modelu. Co więcej, jeżeli produkt jest oznaczony w lookbooku, moduł pokazuje link do lookbook na stronie produktu.

 • PHP 5.4+
 • PrestaShop 1.6
TM-Look Book—Panel Główny

Na stronie głównej modułu możesz usuwać oraz edytować zbiory modułu.

Dodawanie oraz edytowanie zbioru

Zbiory pomogą Ci skombinować kilka lookbooków na jednej stronie. Aby dodać zbiór, wykonaj następujące kroki.

 • W tablicy zbiorów (na głównym panelu modułu) wciśnij symbol plus (1).

 • Zobaczysz formularz zawierający następujące pola:

  • Status - ta opcja pozwala Ci włączać lub wyłączać pokazywanie zbioru na stronie zbiorów.
  • Nazwa - nazwa zbioru która będzie pokazywana na stronie zbiorów.
  • Opis - opis zbioru.
  • Obraz - obraz głównego zbioru.
  • Szablon - szablon dla lookbooków tego zbioru. Kiedy wybierasz szablon, wybierasz sposób oglądania twojego zbioru na stronie.
 • Po zakończeniu wypełnienia wszystkich pól, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

 • Zbiór został stworzony. Możesz go edytować poprzez wciskanie przycisku 'Edytuj' (3) albo przejść do następnego kroku i stworzyć lookbooki dla zbioru.

Stworzenie i edytowanie lookbooków
 • Po stworzeniu lookbooka, wciśnij przycisk 'Przeglądaj' (1) obok potrzebnego Ci zbioru.

 • W bloku, który się pojawi, wciśnij przycisk '+' (2).

 • Zobaczysz formularz zawierający następujące opcje:

  • Status - opcja status lookbook, która wyznacza czy będzie lookbook pokazywany.
  • Nazwa - nazwa looku.
  • Opis - opis looku.
  • Obrazek - glówny obrazek looku; tu możesz oznaczyć produkty i opisy.
 • Po wypełnieniu wszystkich pół, wciśnij przycisk 'Zachowaj i Zostań' (3) aby kontynuować stworzenie miejsc aktywnych.

Dodawanie i Edytowanie Miejsc Aktywnych

Po zachowaniu lookbook, możesz dodać hotspoty.

 • Wciśnij obraz (w potrzebnym Ci punkcie) (1) w formularzu lookbook.

 • Zobaczysz formularz zawierający następujące ustawienia:

  • Typ - to jest typ punktu; posiada on dwie wartości: 'Produkt' i 'Treść'. Typ produktu pozwala wybrać produkt który będzie przymocowany do punktu, a typ treści pozwala dodawać treść (nazwę, opis, html) do punktu.
  • Produkt - wybieranie produktu dla punktu. Pojawia się jeżeli wybrano typ 'Produkt'.
  • Nazwa - nazwa która będzie przymocowana do punktu. Pole jest dostępne tylko w wypadku gdy wybrano typ 'Treść'.
  • Opis - opis albo kodowanie punktu. Dostępne tylko w wypadku gdy wybrano typ 'Treść'.
 • Po wybraniu potrzebnych opcji, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2), aktywne miejsce będzie stworzone i pokazywane na stronie.

Usunięcie miejsca aktywnego
 • Aby usunąć punkt, zawiśnij nad nim (1).

 • Zobaczysz przycisk z krzyżykiem; wciśnij go (2).

 • Punkt został usunięty.

Zmiana pozycji miejsca aktywnego

Aby zmienić pozycję miejsca aktywnego, przeciągnij i upuść go w potrzebnej pozycji.

Jak przejść na stronę zbiorów?

Przejdź na stronę głównego modułu i wciśnij przycisk (1); otworzy się strona zawierająca wszystkie zbiory. Możesz dodawać linki do lookbooków w dowolnym modułu który podtrzymuje niestandardową treść.

TM-Look Book—Strona Domowa

Dla korzystania z tego modułu treba mieć już zainstalowany moduł TM-Look Book.

TM Look Book—Strona Domowa wykorzystywany jest dla pokazywania bloku TM LookBook na Stronie Domowej. Ten moduł umożliwia pokazywanie zarówno okładki lookbook jak i stron lookbook.

Wymagania:
 • PHP 5.4+
 • PrestaShop 1.6
 • Moduł TM-Look Book
Funkcje modułu:
 • Moduł może być pokazywany w dwóch pozycjach: displayHome oraz displayTopColumn.
 • TM Look Book—Strona Domowa jest modułem potomnym TM Look Book, a więc nie może być wykorzystywany bez modułu głównego.
 • Ten moduł pozwala pokazywać okładkę lookbook albo jego strony.
TM-Look Book—Panel Główny

Na głównym panelu modułu możesz dodawać, usuwać oraz edytować bloki które będą pokazywane na Stronie Domowej.

Dodawanie nowego bloku
 • Aby dodać nowy blok, wejdź na panel główny modułu oraz klilknij '+' (1) w tablicy z potrzebną ci zaczepką.

 • W formularze który się pojawi, ustaw następne opcje:

  • Status - status bloku. To ustawienie pozwoli Ci włączać albo wyłączać pokazywanie bloku.
  • Typ - pozwala wybrać tyb bloku.
  • Lookbook - pozwala wybrać wcześniej wybrany look.
 • Po zakończeniu ustawienia wszystkich opcji, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

Po stworzeniu nowego bloku, będzie on wyświetlany na Stronie Domowej.

TM-Blok Wytwórców

Ten moduł pokazuje wytwórców dostępnych w twoim sklepie. Lista wytwórców może składać się z obrazku i tytułu. Lista może również być pokazywana jako karuzela.

Instalowanie i Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Konfiguracja modułu

Po zakończeniu instalowania możesz zmienić jego ustawienia w modułu konfiguracji strony.

 • Porządkuj według
  typ sortowania elementów bloku.
 • Pokazuj nazwę
  pokazuj nazwę wytwórcy.
 • Pokazuj obrazek
  pokazuj obrazek wytwórcy.
 • Liczba Wyświetlanych Elementów
  wpisz liczbę elementów pokazywanych w modułu.
 • Typ obrazku
  wybierz typ obrazku (możesz wybrać jeden z obrazków związanych z wytwórcą).
 • Stosuj Karuzelę
  pokazuj listę jako karuzelę.
 • * Widoczne elementy
  liczba widocznych wytwórców.
 • * Przewijanie Elementów
  liczba wytwórców pokazywanych za jedne przewijanie karuzeli.
 • * Szerokość Slajdu
  szerokość elementu w karuzeli.
 • * Margines Slajdu
  margines elementu w karuzeli.
 • * Autoprzewijanie
  automatyczne przewijanie.
 • * Szybkość Karuzeli
  szybkość ruchu karuzeli.
 • * Pauza
  pauza pomiędzy przewijaniami (jeżeli włączono "Autoprzewijanie").
 • * Losowe
  karuzela uruchamia się zaczynając od losowo wybranego elementu.
 • * Pętla Karuzeli
  karuzela wraca na początek po tym jak przewinięte zostały wszystkie elementy.
 • * Ukryj kontrole po zakończeniu
  ukryj przyciski następny/poprzedni.
 • * Strony
  pokazuj numerację stron
 • * Kontrole
  pokazuj przyciski następny/poprzedni
 • * Autokontrole
  pokazuj przyciski grać/pauza
 • * Autozawisanie
  zatrzymuj się kiedy wskaźnik myszy zawiśnie nad elementem karuzeli.

* - te ustawienia są dostępne tylko wtedy kiedy włączona jest karuzela.

Po zakończeniu ustawienia wszystkich opcji, wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1).

Moduł wspiera możliwość zarządzania kilkoma sklepami.

TM-Paralaksa Mediaplików 2.0.0

Jeżeli masz już wersję 1.n niniejszego modułu zainstalowaną na swoim silniku programowym Prestashop, to nie zalecamy aktualizować go bieżącą wersją. Najpierw warto usunąć starą wersję modułu, żeby wszystko pracowało bez blędów.

Ten moduł sprojektowany jest aby pozwolić Ci dodawać efekt paralaksy do elementów DOM na Twojej stronie. Pozwala on stwarzać wielowarstwowy efekt paralaksy. Pozwala również dodawać specjalne wideo dla tła (możesz przesłać go ze swojego komputea lub serwera) albo dodać wideo z YouTube.

TM Media Parallax—Panel Główny

To jest główny panel modułu który pozwala Ci dodawać, edytować oraz usuwać elementy z efektem paralaksy.

Stworzenie nowego elementu z efektem paralaksy

Aby stworzyć nowy element z efektem paralaksy, wciśnij ikonkę 'plus' (1) w górnej prawej części panelu głównego.

Po tym zobaczysz następujący formularz.

Opcje formularza dla dodawania elementów z efektem paralaksy

 • Selektor - CSS selektor elementu z zastosowanym efetem paralaksy. Na przykład, '#header .nav'
 • Status elementu - status elementu (paralaksa nie będzie wyświetlana jeżeli została ona deaktywowana)
 • Szybkość - cyfrowa wartość od 0 do 2, która wyznacza szybkość głownego bloku paralaksy
 • Odstęp - główne wcięcia na osi Y
 • Odwrotność - kierunek paralaksy
 • Zanikanie - ta opcja pozwala skonfigurować wygaśnięcie głównego bloku w trakcie przewijania strony
 • Wymuszona cała szerokość - wymuszone ładowanie bloku paralaksy na całą szerokość

Wciśnij 'Zachowaj' po tym, jak wypełnisz wszystkie wymagane pola.

Lista warstw z efektą paralaksy

Aby zobaczyć listę warstw z efektem paralaksy, należy wcisnąć 'Przeglądanie' (1) obok głównego elementu paralaksy.

Następnie zobaczysz tablicę wyświetlającą warstwy po tym jak zostały dodane.

Dodawanie nowej warstwy

Aby stworzyć nową warstwę z efektem paralaksy, wciśnij ikonkę 'plus' (1) w górnej prawej części panelu warstw.

Po tym zobaczysz następujący formularz.

Wciśnij 'Zachowaj' po tym, jak wypełnisz wszystkie wymagane pola.

Typy warstw z efektem paralaksy oraz ich pola

 • Obrazek Tła - obrazek wykorzystywany jako tło paralaksy

  • Status elementu - status elementu (paralaksa nie będzie wyświetlana jeżeli została ona deaktywowana)
  • Szybkość Układu - cyfrowa wartość od 0 do 2, która wyznacza szybkość głownego bloku paralaksy
  • Odstęp - główne wcięcia na osi Y
  • Odwrotność - kierunek paralaksy
  • Zanikanie - ta opcja pozwala skonfigurować wygaśnięcie głównego bloku w trakcie przewijania strony
  • Obrazek - link prowadzący do obrazu do którego zastosowany będzie efekt paralaksy
  • Porządek sortowania - pozycja układu w stosunku do reszty elementów
 • Wideo Tła - wideo wykorzystywane jako tło paralaksy

  • Status elementu - status elementu (paralaksa nie będzie wyświetlana jeżeli została ona deaktywowana)
  • Szybkość Układu - cyfrowa wartość od 0 do 2, która wyznacza szybkość głownego bloku paralaksy
  • Odstęp - główne wcięcia na osi Y
  • Odwrotność - kierunek paralaksy
  • Zanikanie - ta opcja pozwala skonfigurować wygaśnięcie głównego bloku w trakcie przewijania strony
  • Obrazek - link prowadzący do dodatkowego obrazku
  • Wideo paralaksa mp4 - wideo w formacie mp4
  • Wideo paralaksa webm - wideo w formacie webm
  • Porządek sortowania - pozycja układu w stosunku do reszty elementów
 • Tekst - warstwa tekstu pozycja której może być zdefiniowana za pomocą CSS

  • Status elementu - status elementu (paralaksa nie będzie wyświetlana jeżeli została ona deaktywowana)
  • Szybkość Układu - cyfrowa wartość od 0 do 2, która wyznacza szybkość głownego bloku paralaksy
  • Odstęp - główne wcięcia na osi Y
  • Odwrotność - kierunek paralaksy
  • Zanikanie - ta opcja pozwala skonfigurować wygaśnięcie głównego bloku w trakcie przewijania strony
  • Treść - treść warstwy
  • Konkretna klasa - konkretna specjalnie wybrana klasa CSS dla niniejszej warstwy
  • Porządek sortowania - pozycja układu w stosunku do reszty elementów
 • Wideo YouTube - wideo YouTube wykorzystywane jako tło paralaksy

  • Status elementu - status elementu (paralaksa nie będzie wyświetlana jeżeli została ona deaktywowana)
  • Szybkość Układu - cyfrowa wartość od 0 do 2, która wyznacza szybkość głownego bloku paralaksy
  • Odstęp - główne wcięcia na osi Y
  • Odwrotność - kierunek paralaksy
  • Zanikanie - ta opcja pozwala skonfigurować wygaśnięcie głównego bloku w trakcie przewijania strony
  • ID wideo - ID wideo YouTube
  • Porządek sortowania - pozycja układu w stosunku do reszty elementów
 • Obrazek - warstwa obrazku pozycja której może być zdefiniowana za pomocą CSS

  • Status elementu - status elementu (paralaksa nie będzie wyświetlana jeżeli została ona deaktywowana)
  • Szybkość Układu - cyfrowa wartość od 0 do 2, która wyznacza szybkość głownego bloku paralaksy
  • Odstęp - główne wcięcia na osi Y
  • Odwrotność - kierunek paralaksy
  • Zanikanie - ta opcja pozwala skonfigurować wygaśnięcie głównego bloku w trakcie przewijania strony
  • Obrazek - link prowadzący do obrazu do którego zastosowany będzie efekt paralaksy
  • Konkretna klasa - konkretna specjalnie wybrana klasa CSS dla niniejszej warstwy
  • Porządek sortowania - pozycja układu w stosunku do reszty elementów

Przesyłanie wideo tudzież obrazków na serwer

Aby przesłać wideo lub obrazek za pomocą Menadżera Plików, trzeba najpierw wcisnąć ikonkę 'plik' (1) znajdującą się obok potrzebnego Ci pola.

W następnym oknie, w wierszu 'czynności', wybierz 'prześlij' (2).

Po tym zobaczysz jeszcze jedno okno wyskakujące, w którym można będzie przesłać plik obrazku lub wideo.

Ostrzeżenia oraz Rekomendacje

 • Urządzenia mobilne (smartfony, tablety) mają domyślnie wyłączony efekt paralaksy; jako tło stosuje się natomiast najwyżej położone tło bloku obrazu
 • Wymuszona cała szerokość bloku paralaksy wpływa na szybkość załadowania strony bardziej istotnie aniżeli zwykłe ładowanie bloku na pełną szerokość
 • Im mniejszy jest rozmiar przesyłanego wideo, tym lepiej.

TM-Mega Układ 1.0.0

Ten moduł sprojektowany jest dla stworzenia specjalnych układów (presetów) dla zaczepek i wyświetlania ich na stronie zamiast w pozycjach domyślnych. Przewagą tego modułu jest to, że pozwala Ci stwarzać rozmaite markupy zaczepek oraz modyfikować je zgodnie z Twoimi potrzebami.

Funkcjonalne charakterystyki oraz cechy modułu

 • Wymagania:

  • PrestaShop 1.6+

  • PHP 5.4+

 • Cechy:

  • Moduł zawiera 5 zaczepek: 'Nagłówek', 'Kolumna Górna', 'Strona Domowa', 'Stopka' oraz 'Stopka Produktu'.

  • Jeżeli modułu nie ma w zaczepce, nie można go dodać do presetu.

  • Moduł można wyświetlać tylko raz, zarówno w presecie jak i w zaczepce.

  • Pozycja modułu w sekcji 'Moduły i Serwisy -> Pozycje' nie wpływa na preset.

  • Moduł nie pozwala Ci skonfigurować różniące się od siebie moduły. Nie możesz ustawić różniące się od siebie konfigurację modułów dla różnych presetów.

Moduł daje Ci możliwość zmieniać pozycję modułu i nastawić siatkę dla 3 zaczepek: displayTopColumn, displayHome, displayFooter. Zmieniając pozycję modułów w sekcji 'Moduły i Serwisy -> Pozycje' nie wpłynie na pozycję modułów w presecie. Jeżeli moduł był poprzednio dodany do zaczepki, nie będzie można go dodać do presetu.

Integrowanie modułu w motyw

Jeżeli nie dokonać tego kroku, Twoje presety nie pojawią się po stronie użytkownika.

 • Kolumna górna. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki topColumn, będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/header.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod
   {hook h="displayTopColumn"}
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaTopColumn' value={hook h='tmMegaLayoutTopColumn'}} {if $displayMegaTopColumn} {hook h='tmMegaLayoutTopColumn'} {else} {capture name='displayTopColumn'}{hook h='displayTopColumn'}{/capture} {if $smarty.capture.displayTopColumn} <div id="slider_row" class="row"> <div id="top_column" class="center_column col-xs-12 col-sm-12">{$smarty.capture.displayTopColumn}</div> </div> {/if} {/if}
 • Strona Domowa. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Home (Strona Domowa), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/footer.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {if isset($HOOK_HOME) && $HOOK_HOME|trim} <div class="home-column"> <div class="container"> {$HOOK_HOME} </div> </div> {/if}
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaHome' value={hook h='tmMegaLayoutHome'}} {if $displayMegaHome} {hook h='tmMegaLayoutHome'} {else} {if isset($HOOK_HOME) && $HOOK_HOME|trim} {$HOOK_HOME} {/if} {/if}
 • Stopka. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Footer (Stopka), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/footer.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {if isset($HOOK_FOOTER)} <div class="footer-container"> <footer id="footer" class="container"> <div class="row"> {$HOOK_FOOTER} </div> </footer> </div> {/if}
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaFooter' value={hook h='tmMegaLayoutFooter'}} {if isset($HOOK_FOOTER) || $displayMegaFooter} <div class="footer-container"> {if $displayMegaFooter} <div id="footer"> {$displayMegaFooter} </div> {else} <div id="footer" class="container"> <div class="row">{$HOOK_FOOTER}</div> </div> {/if} </div> {/if}
 • Nagłówek. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Header (Nagłówek), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/header.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {capture name='displayNav'}{hook h='displayNav'}{/capture} {if $smarty.capture.displayNav} <div class="nav"> <div class="container"> <div class="row"> <nav>{$smarty.capture.displayNav}</nav> </div> </div> </div> {/if} <div> <div class="container"> <div class="row"> <div id="header_logo"> <a href="{if isset($force_ssl) && $force_ssl}{$base_dir_ssl}{else}{$base_dir}{/if}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"> <img class="logo img-responsive" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"{if isset($logo_image_width) && $logo_image_width} width="{$logo_image_width}"{/if}{if isset($logo_image_height) && $logo_image_height} height="{$logo_image_height}"{/if}/> </a> </div> {if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if} </div> </div> </div>
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaHeader' value={hook h='tmMegaLayoutHeader'}} {if isset($HOOK_TOP) || $displayMegaHeader} {if $displayMegaHeader} {$displayMegaHeader} {else} {capture name='displayNav'}{hook h='displayNav'}{/capture} {if $smarty.capture.displayNav} <div class="nav"> <div class="container"> <div class="row"> <nav>{$smarty.capture.displayNav}</nav> </div> </div> </div> {/if} <div> <div class="container"> <div class="row"> <div id="header_logo"> <a href="{if isset($force_ssl) && $force_ssl}{$base_dir_ssl}{else}{$base_dir}{/if}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"> <img class="logo img-responsive" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"{if isset($logo_image_width) && $logo_image_width} width="{$logo_image_width}"{/if}{if isset($logo_image_height) && $logo_image_height} height="{$logo_image_height}"{/if}/> </a> </div> {$HOOK_TOP} </div> </div> </div> {/if} {/if}
 • Stopka Produktu. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Product Footer (Stopka Produktu), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/product.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if} 
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaProductFooter' value={hook h='tmMegaLayoutProductFooter'}} {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) || $displayMegaFooter} {if $displayMegaProductFooter} {$displayMegaProductFooter product=$product category=$category} {else} {$HOOK_PRODUCT_FOOTER} {/if} {/if}

Zaczepki

Ten moduł ma 5 zaczepek które są dostępne według ustawień domyślnych:

 • 'Nagłówek' jest zaczepką w której skombinowane są 2 standardowe zaczepki: displayNav oraz displayTop. Ta zaczepka odpowiada nagłówku witryny internetowej.
 • 'Kolumna Górna' odpowiada oryginalnej zaczepce displayTopColumn. Ta zaczepka jest usytuowana od razu po zaczepce Header (Nagłówek).
 • 'Strona Domowa' odpowiada oryginalnej zaczepce displayHome. Ta zaczepka jest widoczna tylko na stronie domowej.
 • 'Stopka' odpowiada oryginalnej zaczepce displayFooter.
 • 'Stopka Produktu' odpowiada oryginalnej zaczepce displayFooterProduct, która jest pokazywana w stopce na stronie produktu.

TM-Mega Układ—Panel Główny

Panel główny konfiguracji modułu TM-Mega Układ który pozwala Ci dodawać preset do wymaganej zaczepki oraz konfigurować preset.

Dodawanie presetu
 • Wciśnij '+ Dodaj Preset' (1) w potrzebnej Ci zakładce.

 • Następnie, wypełnij pole 'Wprowadź nazwę układu' w wyskakującym oknie, wprowadzając tytuł nowego presetu (2) w tym miejscu i wciskając 'Zachowaj' (3).

 • Preset został pomyślnie stworzony; teraz jest na liście dostępnych presetów (4). Nowo powstały preset jest wybrany dla edytowania (5).

Aktywacja Presetu
 • Przede wszystkim, wybierz potrzebny Ci preset z listy (1).

 • Wciśnij przełącznik 'Stosuj jako domyślny' (2).

 • Preset został aktywowany. Jeżeli wyświetlanie tego presetu jest potrzebne tylko na niektórych stronach, otwórz listę rozwijaną (3) oraz wybierz strony które potrzebujesz. Aby zastosować zmiany, kliknij poza obszarem listy. Preset pokazywany na wszystkich stronach będzie oznaczony wypełnioną gwiazdką w liście presetów zaś gdy preset pokazywany tylko na niektórych stronach będzie oznaczony częściowo wypełnioną gwiazdką.

Usuwanie presetu

Po usunięciu preseta już nie uda się go przywrócić

 • Aby usunąć preset, wybierz potrzebny Ci preset z listy (1).

 • Następnie wciśnij na kosz (2) pod tytułem presetu.

 • Preset został pomyślnie usunięty.

Zmiana nazwy presetu
 • Aby zmienić nazwę presetu, wybierz potrzebny Ci preset z listy (1).

 • Nasępnie wciśnij przycisk z ikonką ołówka (2) obok tytułu presetu.

 • Ustal nowy tytuł presetu (3) w wyskakującym oknie i wciśnij 'Zmień nazwę układu' (4).

 • Preset został pomyślnie przemianowany.

Opakowanie

Opakowanie nie ma domyślnie ustalonej klasy; nie jest to artykuł obowiązkowy.

Dodawanie opakowania
 • Aby stworzyć opakowanie, wciśnij '+ Dodaj opakowanie' (1).

 • Opakowanie zostało dodane (2).

Dodawanie specjalnie wybranej klasy CSS do opakowania

Dodawanie specjalnie wybranej klasy pozwoli Ci opracować specjalną stylizację dla swojego opakowania, stosując reguły CSS.

 • Aby dodać klasę opakowania, wciśnij przycisk (1).

 • Pojawi się okno wyskakujące, w którym należy wypełnić pole 'Wprowadź klasy opakowania' (2) oraz wcisnąć przycisk 'Potwierdz' (3).

 • Specjalna klasa została pomyślnie dodana.

Usuwanie opakowania

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Aby usunąć opakowanie, wciśnij przycisk koszu (1).

 • Opakowanie zostało pomyślnie usunięte.

Stylizacja opakowania
 • Aby dodać specjalne style do opakowania, kliknij ikonkę 'ołówek' (1) w bloku opakowania.

 • W następnym wyskakującym oknie wypełnij wszystkie wymagane pola (możesz sprawdzić sekcję 'Stylizacja' w dokumentacji) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

 • Jeżeli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, style zostaną zachowane.

Wiersz

Element wierszu z siatki Ładowanie początkowe. Jest to element wymagany.

Dodawanie wierszu
 • Aby wstawić nowy wiersz, wciśnij '+ Dodaj wiersz' (1) w bloku opakowania lub '+ Dodaj wiersz' (2) w bloku głównego presetu, albo '+ Dodaj wiersz' (3) w liście rozwijanej kolumny.

 • Wierz został pomyślnie dodany.

Dodawanie specjalnie wybranej klasy CSS do wierszu

Dodawanie specjalnej klasy pozwoli Ci stworzyć specjalną stylizację wierszu, stosując reguły CSS.

 • Aby dodać klasę do wierszu, powinieneś wcisnąć przycisk 'wielokropek' (1).

 • W liście rozwijanej wybierz 'Edytuj wiersz' (2).

 • Wypełnij pole 'Wprowadź klasy wierszy' (3) w oknie wyskakującym oraz wciśnij przycisk 'Potwierdz' (4).

 • Specjalna klasa została pomyślnie dodana.

Usuwanie wierszu

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Any usunąć wiersz, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') w bloku wierszu.

 • W liście rozwijanej wybierz opcję 'Usuń' (2).

 • Wierz został pomyślnie usunięty.

Dodawanie styli do wierszu
 • Any dodać style wierszu, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku wierszu.

 • Wciśnij 'Stylizuj' (2) w liście rozwijanej.

 • Pojawi się wyskakujące okno; wypełnij w nim wszystkie wymagane pola (możesz sprawdzić sekcję 'Stylizacja' w dokumentacji) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (3).

 • Jeżeli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, style zostaną zachowane.

Kolumna

Jest to element posiadający blok z szerokością która jest konfigurowana dla różnych rozmiarów, na podstawie siatki Ładowanie Początkowe.

Dodawanie kolumny
 • Any wstawić kolumnę w potrzebny 'wiersz', otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1).

 • Wybierz '+ Dod Kol' (2) w liście.

 • Wypełnij pola (klasy ładowania początkowego col-xs*, col-sm*, col-md*, col-lg - bootstrap) w oknie wyskakującym i wciśnij przycisk 'Potwierdz' (3).

 • Kolumna została pomyślnie dodana.

Usuwanie kolumny

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Any usunąć kolumnę, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku kolumny.

 • Wciśnij 'Usuń' (2) w liście.

 • Kolumna wraz ze wszystkimi jej elementami podrzędnymi została usunięta.

Edytowanie kolumny
 • Any edytować kolumnę, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku kolumny.

 • Wciśnij 'Edytuj kolumnę' (2) w liście.

 • Wypełnij pola (klasy ładowania początkowego col-xs*, col-sm*, col-md*, col-lg - bootstrap) w oknie wyskakującym i wciśnij 'Potwierdz' (3).

 • Kolumna została pomyślnie zedytowana.

Dodawanie styli do kolumny
 • Any dodać style kolumny, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku kolumny.

 • W liście opcji wybierz i wciśnij 'Stylizuj' (2).

 • Pojawi się wyskakujące okno; wypełnij w nim wszystkie wymagane pola (możesz sprawdzić sekcję 'Stylizacja' w dokumentacji) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (3).

 • Jeżeli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, style zostaną zachowane.

Moduł

Moduł wyznaczony dla tej zaczepki.

Dodawanie modułu

Należy zachować ostrożność, dodawając moduły do presetu; niektóre moduły zaleca się stosować w razie gdy nie zmieniają widoczny układ, jak na przykład moduł 'Eksploracja danych dla zbierania danych statystycznych'.

 • Any dodać moduł do presetu, w bloku kolumny otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1).

 • W liście dostępnych opcji, wybierz i wciśnij przycisk '+ Dodaj Moduł' (2).

 • W razie potrzeby, możesz wprowadzić specjalną klasę (3) w oknie wyskakującym oraz wybrać moduł (4), po czym wcisnąć 'Potwierdz' (5).

 • Moduł został pomyślnie dodany.

Usunięcie modułu

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Any usunąć moduł, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku modułu.

 • W liście dostępnych opcji wybierz i wciśnij 'Usuń' (2).

 • Moduł został usunięty.

Dodawanie specjalnie wybranej klasy CSS do modułu

Dodawanie specjalnej klasy pozwoli Ci stworzyć stylizację modułu, stosując reguły CSS.

 • Any wyznaczyć specjalną klasę dla modułu, otwórz menu w bloku modułu (ikonka 'wielokropek') (1).

 • Następnie wciśnij przycisk 'Edytuj ustawienia' (2).

 • Wyznacz specjalną klasę (3) w oknie wyskakującym oraz wciśnij przycisk 'Potwierdz' (4).

 • Specjalna klasa została dodana.

Logotyp, Prawo Autorskie

Bloki Logotyp oraz Prawo Autorskie są edytowane w taki sam sposób jak moduły, jedynie że blok Logotyp można umieścić tylko w pozycji Nagłówek albo Stopka, zaś gdy blok Prawo Autorskie można umieścić tylko w pozycji Stopka.

Eksportowanie presetów

Narzędzie eksportowanie pozwoli ci wyeksportować presety dla dalszego importu w różne sklepy.

 • Przejdź do zakładki 'Narzędzia' (1) na głównym panelu konfiguracyjnym.

 • Wybierz 'Eksportuj' (2) w formularzu.

 • Zobaczysz listę istniejących presetów w zaczepkach na witrynie.

 • Aby otrzymać podgląd presetu, wciśnij przycisk 'Podgląd układu' (3) obok potrzebnego Ci presetu; aby wyeksportować, wciśnij przycisk 'Eksportuj układ' (4).

 • Po tym będziesz mógł pobrać ten preset jako archiwum zip.

Importuj preset

Narzędzie importowania akceptuje jedynie pliki *.zip które były poprzednio wygenerowane za pomocą tego samego narzędzia Eksportowania modułu.

 • Aby zaimportować swój preset, otwórz zakładkę Narzędzia (1) i wybierz 'Importuj' (2).

 • Następnie wciśnij przycisk Dodaj plik (3) i wybierz plik zip swojego eksportowanego presetu. W razie jeżeli to archiwum jest wyeksportowanym presetem, wyświetli się ten podgląd presetu.

 • Jeżeli ten preset odpowiada Twoim potrzebom, wciśnij 'Importuj' (4). Preset zostanie zaimportowany oraz dodany do listy dostępnych presetów.

Zresetuj

Wciskając 'Zresetuj' przywracasz wszystkie presety do stanu początkowego (tak jak były dostarczone razem z szablonem) oraz porzucasz wszystkie już stworzone presety.

Uwaga! Po przywróceniu presetów do stanu domyślnego, wszystkie presety specjalne zostaną wyrzucone!

 • Aby zresetować presety, przejdź do zakładki 'Narzędzia' (1). W bloku, który się pojawi, otwórz zakładkę 'Opcje' (2).

 • Wciśnij przycisk 'Zresetuj'.

 • I po wszystkim! Wszystkie presety zostały zresetowane do stanu początkowego.

Optymizacja Styli oraz Skryptów

Optymizacja styli i skryptów pozwala dodawać wykluczenia dla modułów w sekcji Nagłówek, na podstawie tego, jak są wykorzystywane w presetach. Pozwala to przyśpieszyć załadowanie strony. Optymizacja pracuje w trybie testowym.

Włączenie optymizacji:

 • Aby włączyć optymizację, otwórz zakładkę 'Narzędzia' (1) i wybierz zakładkę 'Opcje' (2).

 • W oknie które się pojawi możesz włączyć optymizację (3).

Jeżeli optymizacja jest włączona podczas edytowania oraz uaktywniania presetów, optymizacja zostanie porzucona, pojawi się jednak okno sugerujące uruchomienie optymizacji. Nie ma potrzeby optymizować skrypty oraz style każdego razu kiedy zmieniasz presety. Najlepiej jest zoptymizować je po tym jak skończysz edytowanie.

Stylizacja
 • Style tła. Opis pól:

  • background-image (obraz w tle) - URL obrazku lub wartość 'none' ('żadnego'). Obrazek jest wybrany z folderu ~/images/cms/ .
  • background-color (kolor tła) - wartość może być ustawiona w jakimkolwiek formacie kolorów (rgb, hex etc.). Możesz wybrać kolor, wykorzystując narzędzie colorpicker.
  • background-repeat (powtórzenie tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się wśród przycisków opcji.
  • background-position (pozycja tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
  • background-size (rozmiar tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
  • background-origin (obszar położenia obrazu tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
 • Style Obwódki.

  • border-top-style (styl górnej obwódki), border-right-style (styl prawej obwódki), border-left-style (styl lewej obwódki), border-bottom-style (styl dolnej obwódki) (style obwódki) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
  • border-top-width (szerokość obwódki górnej), border-right-width (szerokość obwódki prawej), border-left-width (szerokość obwódki lewej), border-bottom-width (szerokość obwódki dolnej) (szerokość obwódek) - wartość ma być ustawiona w pikselach.
  • border-top-сolor (kolor obwódki górnej), border-right-color (kolor obwódki prawej), border-left-color (kolor obwódki lewej), border-bottom-color (kolor obwódki dolnej) (kolor obwódek) - wartość może być ustawiona w jakimkolwiek formacie kolorów (rgb, hex, etc.). Możesz wybrać kolor, wykorzystując narzędzie colorpicker.
  • border-top-right-radius (prawy górny promień obwódki), border-top-left-radius (lewy górny promień obwódki), border-bottom-right-radius (prawy dolny promień obwódki), border-bottom-left-radius (lewy dolny promień obwódki) (promień obwódki) - wartość ma być ustawiona w pikselach.
 • Inne style.

  • box-shadow (cień w polu) - na przykład:0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0.75).
Usuwanie styli elementów
 • Aby usunąć style elementów, otwórz sekcję stylizacji elementów i wciśnij 'Usuń style' (1)

Ostrzeżenia

Jeżeli w bloku elementu modułu pojawi się następujący komunikat, należy uaktywnić wspomniany moduł.

Jeżeli w bloku elementu modułu pojawi się następujący komunikat, należy zainstalować wspomniany moduł.

Jeżeli usunąłeś lub deaktywowałeś moduł 'TM-Mega Uklład', wszystkie aktywne presety zostaną wyłączone i zobaczysz pozycje (zaczepki) w ich pierwotnym (początkowym) wyglądzie.

TM-Mega Układ 1.1.0

Ten moduł sprojektowany jest dla stworzenia specjalnych układów (presetów) dla zaczepek i wyświetlania ich na stronie zamiast w pozycjach domyślnych. Przewagą tego modułu jest to, że pozwala Ci stwarzać rozmaite markupy zaczepek oraz modyfikować je zgodnie z Twoimi potrzebami.

Funkcjonalne charakterystyki oraz cechy modułu

 • Wymagania:

  • PrestaShop 1.6+

  • PHP 5.4+

 • Cechy:

  • Moduł zawiera 5 zaczepek: 'Nagłówek', 'Kolumna Górna', 'Strona Domowa', 'Stopka' oraz 'Stopka Produktu'.

  • Jeżeli modułu nie ma w zaczepce, nie można go dodać do presetu.

  • Moduł można wyświetlać tylko raz, zarówno w presecie jak i w zaczepce.

  • Pozycja modułu w sekcji 'Moduły i Serwisy -> Pozycje' nie wpływa na preset.

  • Moduł nie pozwala Ci skonfigurować różniące się od siebie moduły. Nie możesz ustawić różniące się od siebie konfigurację modułów dla różnych presetów.

Moduł daje Ci możliwość zmieniać pozycję modułu i nastawić siatkę dla 3 zaczepek: displayTopColumn, displayHome, displayFooter. Zmieniając pozycję modułów w sekcji 'Moduły i Serwisy -> Pozycje' nie wpłynie na pozycję modułów w presecie. Jeżeli moduł był poprzednio dodany do zaczepki, nie będzie można go dodać do presetu.

Integrowanie modułu w motyw

Jeżeli nie dokonać tego kroku, Twoje presety nie pojawią się po stronie użytkownika.

 • Kolumna górna. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki topColumn, będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/header.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod
   {hook h="displayTopColumn"}
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaTopColumn' value={hook h='tmMegaLayoutTopColumn'}}
   {if $displayMegaTopColumn}
     {hook h='tmMegaLayoutTopColumn'}
   {else}
     {capture name='displayTopColumn'}{hook h='displayTopColumn'}{/capture}
     {if $smarty.capture.displayTopColumn}
       <div id="slider_row" class="row">
         <div id="top_column" class="center_column col-xs-12 col-sm-12">{$smarty.capture.displayTopColumn}</div>
       </div>
     {/if}
   {/if}
 • Strona Domowa. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Home (Strona Domowa), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/index.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {if isset($HOOK_HOME_TAB_CONTENT) && $HOOK_HOME_TAB_CONTENT|trim}
    {if isset($HOOK_HOME_TAB) && $HOOK_HOME_TAB|trim}
     <ul id="home-page-tabs" class="nav nav-tabs clearfix">
      {$HOOK_HOME_TAB}
     </ul>
    {/if}
    <div class="tab-content">{$HOOK_HOME_TAB_CONTENT}</div>
   {/if}
   {if isset($HOOK_HOME) && $HOOK_HOME|trim}
    <div class="clearfix">{$HOOK_HOME}</div>
   {/if}
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaHome' value={hook h='tmMegaLayoutHome'}}
   {if $displayMegaHome}
    {hook h='tmMegaLayoutHome'}
   {else}
    {if isset($HOOK_HOME_TAB_CONTENT) && $HOOK_HOME_TAB_CONTENT|trim}
     {if isset($HOOK_HOME_TAB) && $HOOK_HOME_TAB|trim}
      <ul id="home-page-tabs" class="nav nav-tabs clearfix">
       {$HOOK_HOME_TAB}
      </ul>
     {/if}
     <div class="tab-content">{$HOOK_HOME_TAB_CONTENT}</div>
    {/if}
    {if isset($HOOK_HOME) && $HOOK_HOME|trim}
     <div class="clearfix">{$HOOK_HOME}</div>
    {/if}
   {/if}
 • Stopka. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Footer (Stopka), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/footer.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {if isset($HOOK_FOOTER)}
     <div class="footer-container">
       <footer id="footer" class="container">
         <div class="row">
           {$HOOK_FOOTER}
         </div>
       </footer>
     </div>
   {/if}
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaFooter' value={hook h='tmMegaLayoutFooter'}}
   {if isset($HOOK_FOOTER) || $displayMegaFooter}
     <div class="footer-container">
     {if $displayMegaFooter}
        <div id="footer">
          {$displayMegaFooter}
        </div>
     {else}
       <div id="footer" class="container">
         <div class="row">{$HOOK_FOOTER}</div>
       </div>
     {/if}
     </div>
   {/if}
 • Nagłówek. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Header (Nagłówek), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/header.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {capture name='displayNav'}{hook h='displayNav'}{/capture}
   {if $smarty.capture.displayNav}
   <div class="nav">
    <div class="container">
     <div class="row">
      <nav>{$smarty.capture.displayNav}</nav>
     </div>
    </div>
   </div>
   {/if}
   <div>
    <div class="container">
     <div class="row">
     <div id="header_logo">
      <a href="{if isset($force_ssl) && $force_ssl}{$base_dir_ssl}{else}{$base_dir}{/if}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}">
       <img class="logo img-responsive" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"{if isset($logo_image_width) && $logo_image_width} width="{$logo_image_width}"{/if}{if isset($logo_image_height) && $logo_image_height} height="{$logo_image_height}"{/if}/>
      </a>
     </div>
     {if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}
     </div>
    </div>
   </div>
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaHeader' value={hook h='tmMegaLayoutHeader'}}
   {if isset($HOOK_TOP) || $displayMegaHeader}
    {if $displayMegaHeader}
     {$displayMegaHeader}
    {else}
     {capture name='displayNav'}{hook h='displayNav'}{/capture}
     {if $smarty.capture.displayNav}
     <div class="nav">
      <div class="container">
       <div class="row">
        <nav>{$smarty.capture.displayNav}</nav>
       </div>
      </div>
     </div>
     {/if}
     <div>
      <div class="container">
       <div class="row">
       <div id="header_logo">
        <a href="{if isset($force_ssl) && $force_ssl}{$base_dir_ssl}{else}{$base_dir}{/if}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}">
         <img class="logo img-responsive" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"{if isset($logo_image_width) && $logo_image_width} width="{$logo_image_width}"{/if}{if isset($logo_image_height) && $logo_image_height} height="{$logo_image_height}"{/if}/>
        </a>
       </div>
       {$HOOK_TOP}
       </div>
      </div>
     </div>
    {/if}
   {/if}
 • Stopka Produktu. Żeby dodać specjalny preset do zaczepki Product Footer (Stopka Produktu), będziesz musiał dokonać następujących kroków:

  • Otwórz plik /themes/your_theme/product.tpl w trybie edytowania.
  • Znajdź następujący kod:
   {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}                  
  • I zamiast niego wpisz:
   {assign var='displayMegaProductFooter' value={hook h='tmMegaLayoutProductFooter'}}
    {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) || $displayMegaFooter}
     {if $displayMegaProductFooter}
      {$displayMegaProductFooter product=$product category=$category}
     {else}
      {$HOOK_PRODUCT_FOOTER}
     {/if}
    {/if}

Zaczepki

Ten moduł ma 5 zaczepek które są dostępne według ustawień domyślnych:

 • 'Nagłówek' jest zaczepką w której skombinowane są 2 standardowe zaczepki: displayNav oraz displayTop. Ta zaczepka odpowiada nagłówku witryny internetowej.
 • 'Kolumna Górna' odpowiada oryginalnej zaczepce displayTopColumn. Ta zaczepka jest usytuowana od razu po zaczepce Header (Nagłówek).
 • 'Strona Domowa' odpowiada oryginalnej zaczepce displayHome. Ta zaczepka jest widoczna tylko na stronie domowej.
 • 'Stopka' odpowiada oryginalnej zaczepce displayFooter.
 • 'Stopka Produktu' odpowiada oryginalnej zaczepce displayFooterProduct, która jest pokazywana w stopce na stronie produktu.

TM-Mega Układ—Panel Główny

Układy Główne

Panel główny konfiguracji modułu TM-Mega Układ który pozwala Ci dodawać preset do wymaganej zaczepki oraz konfigurować preset.

Dodawanie presetu
 • Wciśnij '+ Dodaj Preset' (1) w potrzebnej Ci zakładce.

 • Następnie, wypełnij pole 'Wprowadź nazwę układu' w wyskakującym oknie, wprowadzając tytuł nowego presetu (2) w tym miejscu i wciskając 'Zachowaj' (3).

 • Preset został pomyślnie stworzony; teraz jest na liście dostępnych presetów (4). Nowo powstały preset jest wybrany dla edytowania (5).

Aktywacja Presetu
 • Przede wszystkim, wybierz potrzebny Ci preset z listy (1).

 • Wciśnij przełącznik 'Stosuj jako domyślny' (2).

 • Preset został aktywowany. Jeżeli wyświetlanie tego presetu jest potrzebne tylko na niektórych stronach, otwórz listę rozwijaną (3) oraz wybierz strony które potrzebujesz. Aby zastosować zmiany, kliknij poza obszarem listy. Preset pokazywany na wszystkich stronach będzie oznaczony wypełnioną gwiazdką w liście presetów zaś gdy preset pokazywany tylko na niektórych stronach będzie oznaczony częściowo wypełnioną gwiazdką.

Usuwanie presetu

Po usunięciu preseta już nie uda się go przywrócić

 • Aby usunąć preset, wybierz potrzebny Ci preset z listy (1).

 • Następnie wciśnij na kosz (2) pod tytułem presetu.

 • Preset został pomyślnie usunięty.

Zmiana nazwy presetu
 • Aby zmienić nazwę presetu, wybierz potrzebny Ci preset z listy (1).

 • Nasępnie wciśnij przycisk z ikonką ołówka (2) obok tytułu presetu.

 • Ustal nowy tytuł presetu (3) w wyskakującym oknie i wciśnij 'Zmień nazwę układu' (4).

 • Preset został pomyślnie przemianowany.

Opakowanie

Opakowanie nie ma domyślnie ustalonej klasy; nie jest to artykuł obowiązkowy.

Dodawanie opakowania
 • Aby stworzyć opakowanie, wciśnij '+ Dodaj opakowanie' (1).

 • Opakowanie zostało dodane (2).

Dodawanie specjalnie wybranej klasy CSS do opakowania

Dodawanie specjalnie wybranej klasy pozwoli Ci opracować specjalną stylizację dla swojego opakowania, stosując reguły CSS.

 • Aby dodać klasę opakowania, wciśnij przycisk (1).

 • Pojawi się okno wyskakujące, w którym należy wypełnić pole 'Wprowadź klasy opakowania' (2) oraz wcisnąć przycisk 'Potwierdz' (3).

 • Specjalna klasa została pomyślnie dodana.

Usuwanie opakowania

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Aby usunąć opakowanie, wciśnij przycisk koszu (1).

 • Opakowanie zostało pomyślnie usunięte.

Stylizacja opakowania
 • Aby dodać specjalne style do opakowania, kliknij ikonkę 'ołówek' (1) w bloku opakowania.

 • W następnym wyskakującym oknie wypełnij wszystkie wymagane pola (możesz sprawdzić sekcję 'Stylizacja' w dokumentacji) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

 • Jeżeli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, style zostaną zachowane.

Wiersz

Element wierszu z siatki Ładowanie początkowe. Jest to element wymagany.

Dodawanie wierszu
 • Aby wstawić nowy wiersz, wciśnij '+ Dodaj wiersz' (1) w bloku opakowania lub '+ Dodaj wiersz' (2) w bloku głównego presetu, albo '+ Dodaj wiersz' (3) w liście rozwijanej kolumny.

 • Wierz został pomyślnie dodany.

Dodawanie specjalnie wybranej klasy CSS do wierszu

Dodawanie specjalnej klasy pozwoli Ci stworzyć specjalną stylizację wierszu, stosując reguły CSS.

 • Aby dodać klasę do wierszu, powinieneś wcisnąć przycisk 'wielokropek' (1).

 • W liście rozwijanej wybierz 'Edytuj wiersz' (2).

 • Wypełnij pole 'Wprowadź klasy wierszy' (3) w oknie wyskakującym oraz wciśnij przycisk 'Potwierdz' (4).

 • Specjalna klasa została pomyślnie dodana.

Usuwanie wierszu

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Any usunąć wiersz, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') w bloku wierszu.

 • W liście rozwijanej wybierz opcję 'Usuń' (2).

 • Wierz został pomyślnie usunięty.

Dodawanie styli do wierszu
 • Any dodać style wierszu, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku wierszu.

 • Wciśnij 'Stylizuj' (2) w liście rozwijanej.

 • Pojawi się wyskakujące okno; wypełnij w nim wszystkie wymagane pola (możesz sprawdzić sekcję 'Stylizacja' w dokumentacji) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (3).

 • Jeżeli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, style zostaną zachowane.

Kolumna

Jest to element posiadający blok z szerokością która jest konfigurowana dla różnych rozmiarów, na podstawie siatki Ładowanie Początkowe.

Dodawanie kolumny
 • Any wstawić kolumnę w potrzebny 'wiersz', otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1).

 • Wybierz '+ Dod Kol' (2) w liście.

 • Wypełnij pola (klasy ładowania początkowego col-xs*, col-sm*, col-md*, col-lg - bootstrap) w oknie wyskakującym i wciśnij przycisk 'Potwierdz' (3).

 • Kolumna została pomyślnie dodana.

Usuwanie kolumny

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Any usunąć kolumnę, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku kolumny.

 • Wciśnij 'Usuń' (2) w liście.

 • Kolumna wraz ze wszystkimi jej elementami podrzędnymi została usunięta.

Edytowanie kolumny
 • Any edytować kolumnę, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku kolumny.

 • Wciśnij 'Edytuj kolumnę' (2) w liście.

 • Wypełnij pola (klasy ładowania początkowego col-xs*, col-sm*, col-md*, col-lg - bootstrap) w oknie wyskakującym i wciśnij 'Potwierdz' (3).

 • Kolumna została pomyślnie zedytowana.

Dodawanie styli do kolumny
 • Any dodać style kolumny, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku kolumny.

 • W liście opcji wybierz i wciśnij 'Stylizuj' (2).

 • Pojawi się wyskakujące okno; wypełnij w nim wszystkie wymagane pola (możesz sprawdzić sekcję 'Stylizacja' w dokumentacji) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (3).

 • Jeżeli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, style zostaną zachowane.

Moduł

Moduł wyznaczony dla tej zaczepki.

Dodawanie modułu

Należy zachować ostrożność, dodawając moduły do presetu; niektóre moduły zaleca się stosować w razie gdy nie zmieniają widoczny układ, jak na przykład moduł 'Eksploracja danych dla zbierania danych statystycznych'.

 • Any dodać moduł do presetu, w bloku kolumny otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1).

 • W liście dostępnych opcji, wybierz i wciśnij przycisk '+ Dodaj Moduł' (2).

 • W razie potrzeby, możesz wprowadzić specjalną klasę (3) w oknie wyskakującym oraz wybrać moduł (4), po czym wcisnąć 'Potwierdz' (5).

 • Moduł został pomyślnie dodany.

 • W niniejszej wersji TM-Mega Układy możesz dodać moduł 'Zakładki Strony Domowej' w zaczepce Strona Domowa.

  Można go dostosować tak samo jak każdy inny moduł w Mega Układzie.

Usunięcie modułu

Usuwanie elementu presetu również spowoduje usunięcie elementów podrzędnych oraz ich styli.

 • Any usunąć moduł, otwórz menu (ikonka 'wielokropek') (1) w bloku modułu.

 • W liście dostępnych opcji wybierz i wciśnij 'Usuń' (2).

 • Moduł został usunięty.

Dodawanie specjalnie wybranej klasy CSS do modułu

Dodawanie specjalnej klasy pozwoli Ci stworzyć stylizację modułu, stosując reguły CSS.

 • Any wyznaczyć specjalną klasę dla modułu, otwórz menu w bloku modułu (ikonka 'wielokropek') (1).

 • Następnie wciśnij przycisk 'Edytuj ustawienia' (2).

 • Wyznacz specjalną klasę (3) w oknie wyskakującym oraz wciśnij przycisk 'Potwierdz' (4).

 • Specjalna klasa została dodana.

Logotyp, Prawo Autorskie

Bloki Logotyp oraz Prawo Autorskie są edytowane w taki sam sposób jak moduły, jedynie że blok Logotyp można umieścić tylko w pozycji Nagłówek albo Stopka, zaś gdy blok Prawo Autorskie można umieścić tylko w pozycji Stopka.

Strona Produktu

Zakładka informacyjna produktu
Za pomocą tej zakładki możesz przełączać ukłądy na stronie produktu. Pojawi się na panelu administracyjnym po dokonaniu kilku prostych działań opisanych poniżej.
Stworzenie układu
Układy są stwarzane oraz edytowane ręcznie.
 • Stwórz folder 'product_pages' (strony produktu) w swoim folderze motywu.

 • W folderze motywu znajdź plik 'product.tpl', skopiuj go do stworzonego folderu 'product_pages' i zmień jego nazwę na 'default.tpl'. Aby stworzyć kilka układów - stwórz duplikat tego pliku, zmień nazwy duplikatów (na przykłąd 'layout_1.tpl', 'layout_2.tpl') oraz strukturę zgodnie ze swoimi potrzebami.
 • W tym folderze stwórz plik 'config.json'. Skopiuj do niego następujący kod:
  {
   "default": {
    "name": "Default",
    "preview": "default.jpg",
    "default": 1
   }
  }
  • "default" - nazwa pliku .tpl zawierającego strukturę strony produktu.
  • "name": "Default" - tytuł układu strony produktu w ustawieniach modułu.
  • "preview": "default.jpg" - obrazek podglądu układu strony produktu w ustawieniach modułu; Obrazek powinien znajdować się w folderze 'product_pages'.
  • "default": 1 - ustaw '1' jeżeli układ należy stosować jako domyślny


   Jeden z układów musi zawierać wartość '1' aby umożliwić jego ustawienie jako domyślnego.

  Należy stworzyć duplikat tego kodu dla każdego stworzonego układu; musi on również zawierać odpowiedne wartości. Na przykład:

  {
   "default": {
    "name": "Default",
    "preview": "default.jpg",
    "default": 0
   },
   "layout_1": {
    "name": "Layout 1",
    "preview": "layout_1.jpg",
    "default": 0
   },
   "layout_2": {
    "name": "Layout 2",
    "preview": "layout_2.jpg",
    "default": 1
   }
  }
 • Otwórz plik 'product.tpl' w folderze motywu. Usuń wszystko oraz wpisz następujący kod:
  {include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
  {if $errors|@count == 0}
   {if isset($megalayoutProductInfoPage) && $megalayoutProductInfoPage}
    {assign var='path' value="./product_pages/`$megalayoutProductInfoPage`"}
    {include file=$path}
   {else}
    {include file='./product_pages/default.tpl'}
   {/if}
  {/if}
 • Aby dodać/edytować style każdego układu strony produktu, przejdź do your_theme_folder/css/ i dodaj nowy folder 'product_pages'. W tym folderze stwórz plik zawierający nazwę układu oraz rozszerzenie .css (na przykład 'default.css', 'layout_1.css', 'layout_2.css'). Te pliki zawierają style układu odpowiedniej strony produktu.
 • Aby dodać skrypty do jakiegokolwiek układu strony produktu, przejdź do your_theme_folder/js/ i dodaj nowy folder 'product_pages'. W tym folderze stwórz plik zawierający nazwę układu oraz rozszerzenie .js (na przykład 'default.js', 'layout_1.js', 'layout_2.js'). Te pliki zawierają skrypty układu odpowiedniej strony produktu.
Przełączanie układów

Wybierz 'Stronę Produktu' z listy rozwijanej (1) i kliknij zakładkę 'Informacja o produkcie' (2).

Za pomocą tej zakładki możesz przełączać ukłądy na stronie produktu. Obrazek układu z szarą obwódką jest ustawiony jako domyślny.

Eksportowanie presetów

Narzędzie eksportowanie pozwoli ci wyeksportować presety dla dalszego importu w różne sklepy.

 • Przejdź do zakładki 'Narzędzia' (1) na głównym panelu konfiguracyjnym.

 • Wybierz 'Eksportuj' (2) w formularzu.

 • Zobaczysz listę istniejących presetów w zaczepkach na witrynie.

 • Aby otrzymać podgląd presetu, wciśnij przycisk 'Podgląd układu' (3) obok potrzebnego Ci presetu; aby wyeksportować, wciśnij przycisk 'Eksportuj układ' (4).

 • Po tym będziesz mógł pobrać ten preset jako archiwum zip.

Importuj preset

Narzędzie importowania akceptuje jedynie pliki *.zip które były poprzednio wygenerowane za pomocą tego samego narzędzia Eksportowania modułu.

 • Aby zaimportować swój preset, otwórz zakładkę Narzędzia (1) i wybierz 'Importuj' (2).

 • Następnie wciśnij przycisk Dodaj plik (3) i wybierz plik zip swojego eksportowanego presetu. W razie jeżeli to archiwum jest wyeksportowanym presetem, wyświetli się ten podgląd presetu.

 • Jeżeli ten preset odpowiada Twoim potrzebom, wciśnij 'Importuj' (4). Preset zostanie zaimportowany oraz dodany do listy dostępnych presetów.

Zresetuj

Wciskając 'Zresetuj' przywracasz wszystkie presety do stanu początkowego (tak jak były dostarczone razem z szablonem) oraz porzucasz wszystkie już stworzone presety.

Uwaga! Po przywróceniu presetów do stanu domyślnego, wszystkie presety specjalne zostaną wyrzucone!

 • Aby zresetować presety, przejdź do zakładki 'Narzędzia' (1). W bloku, który się pojawi, otwórz zakładkę 'Opcje' (2).

 • Wciśnij przycisk 'Zresetuj'.

 • I po wszystkim! Wszystkie presety zostały zresetowane do stanu początkowego.

Optymizacja Styli oraz Skryptów

Optymizacja styli i skryptów pozwala dodawać wykluczenia dla modułów w sekcji Nagłówek, na podstawie tego, jak są wykorzystywane w presetach. Pozwala to przyśpieszyć załadowanie strony. Optymizacja pracuje w trybie testowym.

Włączenie optymizacji:

 • Aby włączyć optymizację, otwórz zakładkę 'Narzędzia' (1) i wybierz zakładkę 'Opcje' (2).

 • W oknie które się pojawi możesz włączyć optymizację (3).

Jeżeli optymizacja jest włączona podczas edytowania oraz uaktywniania presetów, optymizacja zostanie porzucona, pojawi się jednak okno sugerujące uruchomienie optymizacji. Nie ma potrzeby optymizować skrypty oraz style każdego razu kiedy zmieniasz presety. Najlepiej jest zoptymizować je po tym jak skończysz edytowanie.

Stylizacja
 • Style tła. Opis pól:

  • background-image (obraz w tle) - URL obrazku lub wartość 'none' ('żadnego'). Obrazek jest wybrany z folderu ~/images/cms/ .
  • background-color (kolor tła) - wartość może być ustawiona w jakimkolwiek formacie kolorów (rgb, hex etc.). Możesz wybrać kolor, wykorzystując narzędzie colorpicker.
  • background-repeat (powtórzenie tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się wśród przycisków opcji.
  • background-position (pozycja tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
  • background-size (rozmiar tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
  • background-origin (obszar położenia obrazu tła) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
 • Style Obwódki.

  • border-top-style (styl górnej obwódki), border-right-style (styl prawej obwódki), border-left-style (styl lewej obwódki), border-bottom-style (styl dolnej obwódki) (style obwódki) - wszystkie dostępne opcje znajdują się w liście rozwijanej.
  • border-top-width (szerokość obwódki górnej), border-right-width (szerokość obwódki prawej), border-left-width (szerokość obwódki lewej), border-bottom-width (szerokość obwódki dolnej) (szerokość obwódek) - wartość ma być ustawiona w pikselach.
  • border-top-сolor (kolor obwódki górnej), border-right-color (kolor obwódki prawej), border-left-color (kolor obwódki lewej), border-bottom-color (kolor obwódki dolnej) (kolor obwódek) - wartość może być ustawiona w jakimkolwiek formacie kolorów (rgb, hex, etc.). Możesz wybrać kolor, wykorzystując narzędzie colorpicker.
  • border-top-right-radius (prawy górny promień obwódki), border-top-left-radius (lewy górny promień obwódki), border-bottom-right-radius (prawy dolny promień obwódki), border-bottom-left-radius (lewy dolny promień obwódki) (promień obwódki) - wartość ma być ustawiona w pikselach.
 • Inne style.

  • box-shadow (cień w polu) - na przykład:0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0.75).
Usuwanie styli elementów
 • Aby usunąć style elementów, otwórz sekcję stylizacji elementów i wciśnij 'Usuń style' (1)

Ostrzeżenia

Jeżeli w bloku elementu modułu pojawi się następujący komunikat, należy uaktywnić wspomniany moduł.

Jeżeli w bloku elementu modułu pojawi się następujący komunikat, należy zainstalować wspomniany moduł.

Jeżeli usunąłeś lub deaktywowałeś moduł 'TM-Mega Uklład', wszystkie aktywne presety zostaną wyłączone i zobaczysz pozycje (zaczepki) w ich pierwotnym (początkowym) wyglądzie.

TM-Mega Menu

Ten moduł jest sprojektowany aby umożliwić tworzenie rozbudowanych menu. Moduł umożliwia pokazywanie jednego elementu/artykułu (bez podmenu), elementu/artykułu menu w podmenu oraz elementu/artykułu menu z podmenu, używając blok wielowierszowy oraz wielokolumnowy. Ten moduł można wykorzystywać w różnych pozycjach, ale będzie pokazywał tą samą treść. Dostępne pozycje: Na górze (displayTop), Lewa Strona (displayLeftColumn) , Prawa Strona (displayRightColumn), Stopka (displayFooter).Możesz dodawać kategorie (z podkategoriami), kategorie CMS (z podkategoriami), wytwórców (jednego lub listę), dostawców ( jednego lub listę), sklepy (jeżeli stosowane jest zarządzanie kilkoma sklepami), linki prowadzące do każdego produktu, blok informacji o produkcie, linki specjalne (nieograniczona liczba), specjalne bloki HTML ( nieograniczona liczba) oraz banery. Dokładniejszą informację zobaczysz poniżej.

TM-Mega Menu—Zakładki

Zakładki TM-Mega Menu są elementami podstawowymi które stanowią część menu górnego.

Aby stworzyć nową zakładkę, otwórz moduł TM-Mega Menu, znajdź i wsiśnij '+' w tablicy listy Zakładek.

Wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.
 • Wprowadź nazwę zakładki
  tytuł zakładki który jest obowiązkowy; należy go wypełnić dla domyślnego języka; jeżeli pola dodatkowych języków nie są wypełnione, zakładka otrzyma swoją nazwę, pobierając ją z języka domyślnego.
 • Aktywna
  aktywna/nieaktywna zakładka.
 • Link
  link wyznaczony dla tej zakładki. Możesz wprowadzić specjalny link lub wybrać z opcji istniejących (kategorie, kategorie CMS). Jeżeli pozostawisz to pole puste, link tej zakładki pozostanie nieaktywny.
 • Porządek sortowania
  porządek wyświetlanych zakładek.
 • Konkretna Klasa
  klasa która jest dodawana dla podkreślenia elementu (klasa CSS).
 • Wprowadź identyfikator zakładki
  wypełnia się zależnie od wielojęzykowości.
 • To jest Mega Menu
  to podmenu zakładek nazywa się Mega Menu. *
 • Stosuj proste menu
  to podmenu zakładek nazywa się menu proste. **

* To jest Mega Menu. Jeżeli wybrano tą opcję, wyświetlany będzie formularz dla stworzenia menu rozbudowanego (Mega Menu).

** Stosuj menu proste. Jeżeli wybrano tą opcję, wyświetlany będzie formularz dla stworzenia menu prostego. To jest menu pokazujące wybraną treść w pojedyńczej kolumnie. Jeżeli w menu jest wbudowana treść, dodaje się nowa kolumna.

Menu rozbudowane składa się z wierszy i kolumny w wierszach.

Ten Wiersz jest częścią struktury Mega Menu. Zawiera kolumny menu. Istniejący wiersz można usunąć, wciskając odpowiedni przycisk. Wiersz będzie usunięty wraz z zawartą w nim treścią. Liczba wierszy nie jest ograniczona.

Ta Kolumna jest częścią struktury Mega Menu, która jest umieszczona we wnętrzu wierszy. (Klasa) Szerokość kolumny nie może być mniej niż 2 i więcej niż 12. Dla poprawnego wyświetlania menu ogólna szerokość kolumny nie może być większą niż 12. Szerokość (klasa) jest kolumną typu ładowania początkowego (Bootstrap) i odpowiada tymże wartościom.

Aby stworzyć menu, wciśnij przycisk 'Dodaj wiersz'.

W formularzu który się pojawi wciśnij przycisk 'Dodaj Kolumnę'.

W oknie wyskakującym będziesz musiał określić klasę kolumny (od 2 do 12). Sama kolumna pojawia się obok miejsca w którym będziesz potrzebował ustawić wymagane nastawienia.

Tutaj możesz zmieniać klasę kolumny, klasę CSS oraz treść z dostarczonej listy. Możesz dodawać/usuwać treść, klikając dwukrotnie element, lub wyróźniając elementy i wciskając odpowiedni przycisk.

Blok można usunąć, wciskając przycisk 'Usuń blok' w stopce bloku.

Usuwając wiersz, usuniesz również zawarte w nim kolumny.

Aby przesunąć treść dostępną w wybranych menu, kliknij dwukrotnie lub wyróźnij potrzebną Ci treść i wciśnij odpowiedni przycisk.

Informacja nieaktywnego menu jest zachowana w trakcie przełączania między typami menu i zawsze możesz zmieniać typ menu.

TM-Mega Menu HTML

W tej sekcji wyjaśnimy jak stwarzać niestandardowy blok HTML w Mega Menu.

Ten moduł ma tablicę z zestawieniem wszystkich dostępnych bloków. Możesz również dodać nowy blok, wciskając przycisk '+' w górnej prawej części tablicy.

Wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.
 • Wprowadź nazwę elementu HTML
  Nazwa bloku HTML—wypełnienie jest obowiązkowe dla języka domyślnego.
 • Konkretna Klasa
  klasa bloku CSS.
 • Treść HTML
  Treść HTML.

Dodany blok pojawi się w liście bloków jak również w liście dostępnej treści w trakcie stworzenia bloków menu.

TM-Mega Menu—Linki

W tej sekcji pokażemy jak stwarzać niestandardowe linki w Mega Menu.

Ten moduł ma tablicę z zestawieniem wszystkich dostępnych linków. Możesz również dodać nowy link, wciskając przycisk '+' w górnej prawej części tablicy.

Wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.
 • Wprowadź nazwę Linku
  Nazwa linku—wypełnienie jest obowiązkowe dla języka domyślnego.
 • Wprowadź URL Linku
  URL linku—wypełnienie jest obowiązkowe dla języka domyślnego.
 • Konkretna Klasa
  klasa bloku CSS.
 • Otwórz w nowym oknie
  otwórz link w nowym oknie.

Dodany link pojawi się w liście linków jak również w liście dostępnej treści w trakcie stworzenia bloków menu.

TM-Mega Menu—Banery

W tej sekcji wyjaśnimy jak stwarzać banery w Mega Menu.

Ten moduł ma tablicę z zestawieniem wszystkich dostępnych banerów. Możesz również dodać nowy baner, wciskając przycisk '+' w górnej prawej części tablicy.

Wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.
 • Wybierz plik
  wybierz plik—wypełnienie jest obowiązkowe dla języka domyślnego.
 • Wprowadź nazwę banera
  tytuł banera—wypełnienie jest obowiązkowe dla języka domyślnego.
 • Wprowadź URL Linku
  URL linku—wypełnienie jest obowiązkowe dla języka domyślnego.
 • Konkretna Klasa
  klasa bloku CSS.
 • Otwórz w nowym oknie
  otwórz link w nowym oknie.

Dodany baner pojawi się w liście banerów jak również w liście dostępnej treści w trakcie stworzenia bloków menu.

TM-Mozaika Produktów

Ten moduł pozwala Ci wyświetlać kategorie zawierające produkty, banery, wideo (Youtube, Vimeo oraz specjalne wideo), treść HTML, różne slajdery zawierające różną liczbę slajdów oraz rozmiary w dowolnie wybranym wierszu na stronie domowej witryny.

Instalowanie oraz Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po tym jak moduł został pomyślnie zainstalowany, możesz dodać wymagane bloki zawierające produkty kategorii, wcześniej dodane banery, treść wideo oraz HTML.

Dodawanie/usuwanie/edytowanie bloków

Aby dodać nową kategorię, wciśnij przycisk "Dodaj nową"

 • Wybierz kategorię - wybierz kategorię, do której należy dodać produkty, banery, wideo oraz treść HTML.
 • Wykorzystaj specjalną nazwę - specjalny status kategorii.
 • Specjalna nazwa - tytuł kategorii.
 • Status - status artykułu.
 • Aby dodać nowy wiersz, wciśnij przycisk "Dodaj wiersz" Następnie wybierz jeden z ośmiu układów prezentowanych w następującym oknie.

Aby dodać układ, wybierz jedną z ośmiu opcji i kliknij ją; zostanie dodana do formularzu.

Aby dodać elementy, kliknij jedną z komórek układu. Zobaczysz pięć przycisków z listami dostępnych elementów pewnego typu.

Po wciskaniu jednego z przycisków zobaczysz formularz pozwalający wybrać element potrzebnego Ci typu.

Po wciśnięciu jednego z elementów zostanie dodany do komórki układu. Komórkę można będzie w ten sposób wypełnić rozmaitymi blokami.

Po zachowaniu kategorii wraz z wybranymi układami pojawi się w kształcie kategorii dodanych.

Aby usunąć ten element, wciśnij przycisk 'Usuń'.

Dodawanie/usuwanie/edytowanie banerów

Aby dodać nowy baner, wciśnij przycisk "Dodaj nowy baner" Następnie, wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.

 • Wybierz plik - wybierz plik—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Tytuł - tytuł baneru—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • URL - ścieżka linku—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Opis - opis banera ( przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Konkretna klasa -klasa CSS bloku.
Dodawanie/usuwanie/edytowanie Wideo

Aby dodać nowe wideo, wciśnij przycisk 'Dodaj nowe wideo' Następnie, wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.

 • Wprowadź Nazwę Wideo - tytuł wideo—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Link/Ścieżka Wideo - link prowadzący do wideo (youtube, vimeo lub specjalne wideo)—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Uaktywnij Autoodtwarzanie - definiuje czy odtwarzanie wideo ma się zacząć automatycznie od razu po załadowaniu odtwarzacza.
 • Uaktywnij kontrole - definiuje czy będą pokazywane kontrole wideo.
 • Pętla - definiuje czy odtwarzanie wideo będzie się odbywać w trybie nieskończonej pętli.

Aby dodać specjalne wideo, wciśnij przycisk 'plik'. Po tym będziesz mógł dodać wideo, korzystając z menadżera plików.

Dodawanie/usuwanie/edytowanie treści HTML

Aby dodać nową treść HTML, wciśnij przycisk 'Dodaj nową HTML' Następnie, wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.

 • Wprowadź Nazwę Elementu HTML - tytuł treści HTML—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Konkretna klasa -klasa CSS bloku.
 • Treść HTML- treść.
Dodawanie/usuwanie/edytowanie Slajderu

Aby dodać nowy slajder, wciśnij przycisk "Dodaj nowy slajder" Następnie, wypełnij wymagane pola w formularzu który się pojawi.

 • Wprowadź Nazwę Elementu Slajderu - tytuł slajderu—to pole jest wymagane (przynajmniej dla języka domyślnego).
 • Kontrole - pokaż/ukryj sterowanie slajderem.
 • Kontrole - pokaż/ukryj numerację stron slajderu.
 • Autoprzewijanie - włącza/wyłącza autoodtwarzanie slajderu.
 • Konkretna klasa -klasa CSS bloku.
 • Szybkość Karuzeli - okres czasu za jaki slajdy są pokazane (w milisekundach/ ms)—to pole jest wymagane.
 • Pauza - okres czasu między kolejnymi slajdami (w milisekundach/ms), to pole jest wymagane.
Dodawanie/usuwanie/edytowanie slajdów

Aby dodać nowy slajd, wciśnij przycisk 'Przeglądanie' w formularzu slajderu oraz wciśnij przycisk 'Dodaj nowy' w oknie które się pojawi. Następnie wypełnij wymagane pola.

 • Typ - wybierz typ slajdu, to pole jest wymagane.
 • Lista Banerów/Wideo/Html- wybierz element wcześniej wybranego typu—to pole jest wymagane.
 • Porządek Sortowania - pozycje slajdów.
 • Status Elementu - status elementu.

TM-Slajder MotoPress

Instalowanie modułu

Ten moduł pozwala Ci dodać Slajder MotoPress na Twoją stronę HTML. Można go zainstalować w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop:

 • Prześlij moduł do folderu /modules.

 • Przejdź do Panelu Administracyjnego -> Moduły i Serwisy -> Moduły i Serwisy (1), znajdź moduł (2) i wciśnij przycisk 'Instaluj' (3).

 • Po tym, jak moduł zostanie pomyślnie zainstalowany, zobaczysz menu 'Slajder MotoPress' które się pojawi w dolnej części twojego panelu administracyjnego (1).
  Wciśnij przycisk 'Slajder MotoPress' w tym menu (2).

Korzystanie z Modułu

Dodawanie/edytowanie slajdera

Teraz możesz dodać nowy slajder (1) lub edytować istniejący (2).

Dodawanie nowego slajderu

Po tym jak wcisnąłeś przycisk 'Dodaj Slajder', można wybrać czy mają to być 'Specjalny Slajder ' lub 'Slajder Produktów'.

Różnica między powyżej wspomnianymi typami jest następna: Slajder Produktów jest stworzony z produktów Twojego sklepu, chociaż do Specjalnego Slajderu możesz dodać tyle slajdów ile zechcesz, dostosowując je zgodnie ze swoimi potrzebami.

Ustawienia dla Specjalnego Slajderu oraz Slajderu Produktów trochę się różnią
Będą wspomniane dalej.

Konfiguracja modułu

Ustawienia slajdera

Główne ustawienia slajdera. Dokładne ustawienia opisane są poniżej zrzutu ekranu.

 • Tytuł Slajdera - tytuł slajdera (na przykłąd: Slajder1/ Slider1); ta opcja jest wymagana, ponieważ kiedy masz kilka slajderów, trzeba je rozróżniac.
 • Alias Slajderu - niepowtarzalny alias który będzie wykorzystywany w krótkich kodach dla wdrażania slajderu (na przykład: Slajder1 / Slider1); musi być niepowtarzalny.
 • Krótki kod Slajderu - skopiuj ten krótki kod oraz wklej go na swojej stronie.
 • Wymuszona cała szerokość - uaktywnij tą opcję aby ustawić rozciąganie tego slajderu na pełną szerokość.
 • Wymuszona pełna wysokość - uaktywnij tą opcję aby ustawić rozciąganie tego slajderu na pełną wysokość.
 • Wymuszony pełny rozmiar siatki - rozciąga siatkę dopasowując ją do pojemnika nadrzędnego (niemniej jednak musisz ustalić szerokość oraz wysokość siatki).
 • Rozmiar siatki warstw - pozwala ustalić początkową szerokość i wysokość warstw.
 • Włącz pokaz slajdów - włącz/wyłącz pokaz slajdów.
 • Opóźnienie pokazu slajdów - okres czasu przez jaki jeden slajd zostaje na ekranie; mierzony w milisekundach.
 • Animacja pokazu slajdów - wybierz animację dla zmieniających się slajdów.
 • Czas trwania pokazu slajdów - czas trwania animacji w milisekundach.
 • Łagodzenia pokazu slajdów - łagodzenia zmieniających się slajdów.
 • Zacznij od slajdu - wskaźnik pierwszego slajdu.
Kontrole

Opcje dotyczące kontroli dla przełączania slajdów.

 • Pokazuj strzałki - pokaż/ukryj strzałki.
 • Pokazuj punktory - pokaż/ukryj punktory.
 • Pokazuj licznik pokazu slajdów - pokaż/ukryj licznik.
 • Pokazuj przycisk odtwarzania/pauzy pokazu slajdów - pokaż lub ukryj przycisk odtwarzanie/pauza.
 • Ukryj kontrole kiedy wskaźnik myszy wyjdzie poza obszar slajderu - ukryj kontrole kiedy wskaźnik myszy nie będzie już w obszarze slajderu.
 • Pauza przy zawisaniu - pozwala zatrzymać pokaz slajdów dopóki wskaźnik myszy będzie zawisał nad slajderem.
 • Porządek odwrotny slajdów - włącz animację slajdów w porządku odwrotnym.
 • Pokaż licznik - pozwala pokazywać liczbę slajdów.
 • Włącz przesuwanie palcem - uaktywnia przesuwanie palcem przy korzystaniu z komputera.
Wygląd

Opcje dotyczące pokazywania slajdera.

 • Pokazuj na - zaczepki na których ma być pokazywany slajder.
 • Widoczny - min. oraz/lub maks. rozdzielczość ekranu kiedy slajder jest widoczny (można ustalić, używając presetów: telefon / tablet / komputer).
 • Opóźnienie Inicjalizacji - opóźnienie między inicjalizacją slajderu (należy ustalić w milisekundach).
 • Inicjalizacja slajdera kółkiem - wybierz czy chcesz inicjalizować slajder kółkiem.
 • Nazwa specjalnej klasy slajdera - nazwa specjalnej klasy która jest wykorzystywana dla slajdera.
 • Specjalne style slajdera - specjalne style css można dodawać bezpośrednio w tym obszarze tekstowym.
Treść

To menu pojawia się wyłącznie dla Slajderu Produktów.
Po zakończeniu jego konfiguracji, wciśnij przycisk 'Stwórz' (1).

 • Powiąż linki ze stroną produktu - uaktywnij tą opcję jeżeli chcesz żeby strona produktu otwierała się po kliknięciu na slajd zawierający produkt.
 • Otwórz w nowym oknie - uaktywnij tą opcję żeby otwierać stronę produktu w nowym oknie.
 • Kategorie - kategorie zawierające produkty które będą pokazywane w slajderze (klinkij utrzymując klawisz Ctrl aby wybrać kilka kategorii).
 • Znaczniki - znaczniki które będą dołączone.
 • Pokazuj tylko produkty obecnie na składzie - będą pokazywane tylko produkty które są obecnie na składzie.
 • Pokazuj tylko produkty w sprzedaży - będą pokazywane tylko produkty które są obecnie w sprzedaży.
 • Wyklucz produkty - dodaj kody ID produktów, oddzielone przecinkami.
 • Włącz produkty - dodaj kody ID produktów, oddzielone przecinkami.
 • Liczba Produktów - liczba wyświetlanych produktów.
 • Liczba najpierwszych wyników które należy pominąć (odstęp) - liczba najpierwszych slajdów które nie będą pokazywane.
 • Porządkuj według - typ porządku który będzie zastosowany.
 • Kierunek porządku - kierunek porządku: malejący czy rosnący.

Poniżej znajduje się lista produktów które będą pokazywane w slajderze. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w ustawieniach, wciśnij przycisk 'Podgląd produktów' (1).

Po zakończeniu konfiguracji slajdera, wciśnij przycisk 'Zachowaj'.

Dodawanie/edytowanie slajdów

Ąby dodać nowy slajd, wciśnij przycisk 'Dodaj Slajd' (1). Aby zedytować istniejący, wciśnij 'Edytuj' (2).

Ustawienia slajdu

Slajder MotoPress zawiera Edytor Slajdów. Pozwala to dostosowywać warstwy slajdów, ich style tudzież teksty, korzystając z obszaru podglądu oraz unikając jakichkolwiek zmian kodu lub regułów CSS dokonywanych ręcznie.

Wybierz slajder aby zedytować oraz wybrać faktyczny slajd według którego będziesz dokonywał czynności.

Ogólne

Ogólne ustawienia slajdu to, między innym, tytuł oraz status slajdu.

Kolor

W zakładce 'Kolor' są dwa warianty typu koloru tła - kolor tła oraz gradient (stopień nachylenia). Wybierz odpowiadającą Ci opcję oraz kolor.

Jeżeli wybrałeś gradient, wybierz kolor gradientu 1, kolor gradientu 2 oraz kąt gradientu.

Obrazek

Obrazek tła można dołączyć, pobierając go z Mediateki lub zewnętrznego URL.

Obrazek można również dodać z twojego lokalnego folderu, kopiując go do Mediateki. Aby to zrobić, wciśnij przycisk 'Przeglądaj' (1).

Następnie wybierz zakładkę 'Prześlij Nowy' (2) i wciśnij wybrany obszar lub po prostu przeciągnij obrazki w niego.

Wideo

Możesz dodać wideo do swojego slajdu. Aby dodać wideo, wybierz źródła dla różnych formatów wideo oraz ustaw inne parametry dla odtwarzania wideo. Będziesz musiał przesłać wideo w formatach MP4, WEBM lub OGG oraz udostępnić URL pliku wideo w zakładce Wideo.

Ustawienia dla odtwarzania wideo można również ustalić.

Link

Zakładka linku pozwala Ci dodać link do swojego slajdu, wyznaczyć id, klasę, dodać tytuł linku oraz powiązanie:

Widoczność

Opcjami widoczności slajdu można zarządzać z zakładki Widoczności:

Różne

Sekcja Różne pozwala wyznaczyć klasę css lub id dla slajdu.

Wciśnij przycisk 'Zachowaj slajd' po tym jak już dokonałeś wszystkich zmian.

Treść slajdu

Tutaj możesz dodawać teksty, obrazki, przyciski oraz wideo do jakiegokolwiek slajdu.
Jest podzielona na dwie główne sekcje: 'Ustawienia Warstw' (1) oraz 'Sortowanie Warstw' (2). Nad obszarem 'Ustawienia Warstw' znajdują się cztery zakładki dla dodawania potrzebnej treści (3). Po tym jak wybrałeś element, który chcesz dodać, możesz przejść dalej do bardziej szczegółowego dostosowania.
Świetną cechą jest to że te elementy treści są dodawane jako osobne warstwy, a więc możesz je przeciągać w dół i w górę, ustalając ich porządek w sekcji 'Sortowanie Warstw' (2).

Warstwy można usuwać osobnie (4) lub wszystkie razem (5).

Ustawienia warstwy
Dodaj tekst

Ta zakładka jest stworzona dla dodawania, edytowania tudzież ulokowania tekstów w slajdzie.

 • Stosując szarew kwadraty, można szybko ustalić pozycję tekstu (1).
 • Aby dostosować, dodaj wartości 'X' oraz 'Y' w pikselach i ustal szerokość tego elementu (2).
 • Jeżeli 'Wolne Miejsce' ('Whitespace') jest ustalone w pozycji 'Zwykła' ('Normal'), tekst będzie ogarnięty w sposób zwykły. Jeżeli wybrano 'Bez Ogarnięcia' ('No-wrap'), ogarnięcie będzie ignorowane (3).
 • W drugiej kolumnien możesz sterować animacją elementu - w jaki sposób, ile ma trwać, kiedy ma być uruchomiona i kiedy ma się skończyć (4) w ramach czasu trwania slajdu (który jest pokazywany poniżej dla Twojej wygody (5); aby zmienić go, przejdź do Ustawień Slajdera -> Opóźnienie Pokazu Slajdów). Możesz również zobaczyć podgląd animacji w oknie które się pojawi po kliknięciu przycisku 'Edytuj'. Wybierz czas trwania, funkcję łagodzenia, efekt animacji oraz wciśnij przycisk 'Odtwarzanie' dla otrzymania podglądu. Następnie kliknij 'Zastosuj' jeżeli wszystko odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Ustawienia opisane powyżej są podobne dla każdego elementu; to dlatego nadal wspomniane będą tylko opcje z trzeciej kolumny.

 • Sam tekst można dodawać w obszarze tekstowym który się znajduje dalej (6).
 • Styl tekstu można wybrać z presetów w liście rozwijanej (7), następnie ich można edytować po wcisnięciu przycisku 'Edytuj' (8) oraz wyłączyć, wciskając przycisk 'Usuń' (9). Po tym jak styl tekstu zostanie zedytowany, wciśnij przycisk 'Zastosuj Styl'. Jeżeli chcesz edytować i zachować istniejący styl, wciśnij przycisk 'Duplikat', edytuj i zachowaj go. Aby stworzyć od zera styl który będzie często zastosowywany, wciśnij przycisk 'Stwórz nowy preset' oraz edytuj go.
 • Można też dodać specjalną klasę do każdego elementu (10).
Dodaj obrazek
 • Aby wybrać obrazek, wciśnij przycisk 'Wybierz obrazek' (1).
 • Jeżeli chcesz dodać link do obrazu, dodaj URL docelowej strony w polu 'Link' (2).
 • Ten link można otworzyć w nowym oknie ('Włącz/''On') lub w tym samym oknie ('Wyłącz'/'Off') (3).
 • Niektóre style można również zastosować do obrazków (na przykład, style obwódek) (4).
 • Można też dodać specjalne klasy do elementu (5).
Dodaj Przycisk

Style przycisków są prawie takie same, jak style obrazków.

 • Dodaj tekst przycisku w odpowiednim polu (1).
 • Dodaj URL docelowej strony w polu 'Link' (2).
 • Wybierz styl dla swojego przycisku lub stwórz swój własny (3).
Dodaj WIdeo
 • Wideo można dodać jako link prowadzący do Youtube albo Vimeo, lub można go wybrać z Mediateki (1).
 • Dodaj URL wideo (2).
 • Dodaj URL obrazku podglądu (3).
 • Wybierz opcje odtwarzania wideo (4) i dodaj style do niego (5).

Po dokonaniu zmian w stosunku do swojego slajdu, nie zapomnij wcisnąć przycisk 'Zachowaj Slajd' (1), po czym wciśnij 'Zamknij' (2) albo poruszaj się między innymi slajdami (3).

Importuj i Eksportuj Slajder

Importuj i Eksportuj Slajder jest bardzo użytecznym jeżeli chcesz przenieść jakikolwiek Slajder na inne witryny internetowe. Nie musisz już spędzać dużo czasu odbudowując slajdery od zera. Jeżeli jesteś deweloperem, możesz stwarzać slajdery na swojej witrynie internetowej, pokazywać je swoim klientom oraz importować slajdery na witryny klientów.
Eksportowanie Slajdera
Wykonaj następujące kroki aby wyeksportować slajder Motopress.
 • Przejdź do Slajderu Motopress na swoim panelu administracyjnym (1, 2).

 • Wciśnij przycisk 'Eksportuj' (3).

 • Wybierz slajdery które chcesz wyeksportować (4) i wciśnij przycisk 'Eksportuj slajdery' (5).

 • Będziesz proszony o zachowanie wyeksportowanego pliku .json na komputer.
Importowanie Slajdera
Aby zaimportować Slajder Motopress, wykonaj następujące kroki:
 • Przejdź do Slajderu Motopress na swoim panelu administracyjnym (1, 2).

 • Wciśnij przycisk 'Importuj' (3).

 • Wybierz wyeksportowany plik .json ze swojego komputera, wciskając przycisk 'Przeglądaj' (4) i wciśnij 'Importuj' (5).

 • Ustawienia slajdera, obrazki tudzież inna treść zawarta w slajderze powinni być pomyślnie wyeksportowane na Twoją witrynę internetową.

TM-Biuletyn Informacyjny

Ten moduł pokazuje w oknie wyskakującym powiadomienie proponujące zaprenumerować biuletyn informacyjny sklepu. Weryfikację przez email można włączyć w ustawieniach modułu; uaktywni to wysłanie wiadomości weryfikacyjnej email. Możesz również ustawić limit upływu czasu (timeout) między przypomnieniami dla zarejestrowanych tudzież niezarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy mogą permanentnie zrezygnować z przypomnień.

Moduł instaluj/odinstaluj

Ten moduł można zainstalować/odinstalować w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po instalowaniu modułu możesz go skonfigurować na stronie konfiguracji modułu.

 • Tryb na żywo - włącz/wyłącz ten moduł.
 • Czy chciałbyś wysyłać email weryfikacyjny po dokonaniu prenumeraty? - włącz/wyłącz wysyłanie emailu weryfikacyjnego.
 • Limit upływu czasu - ustaw limit upływu czasu (timeout) dla okna wyskakującego z przypomnieniem o prenumeracie dla gości.
 • Limit upływu czasu dla klientów - ustaw limit upływu czasu (timeout) dla okna wyskakującego z przypomnieniem o prenumeracie dla klientów.

Dla poprawnego działania tego modułu należy zainstalować i włączyć 'Blok biuletynu informacyjnego'.

TM-Olark Czat

Ten moduł pozwala pokazywać Olark-Czat w twoim sklepie po stronie użytkownika.

Moduł instaluj/odinstaluj

Ten moduł można zainstalować/odinstalować w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po instalowaniu modułu możesz go skonfigurować na stronie konfiguracji modułu.

Aby skonfigurować Olark-Czat, który można zobaczyć w demonstracji na żywo szablonu, trzeba zarejestrować się na stronie oficjalnej i pobrać ID dla swojej witryny internetowej. Wprowadź swój ID w polu "ID witryny Olark" oraz ustaw moduł w "Tryb na żywo". Następnie zachowaj ustawienia, wciskając przycisk 'Zachowaj'.

TM Zamówienie Jednym Kliknięciem

Moduł jest wykorzystywany, żeby proces zamówienia stał się szybszym i prostszym niż wcześniej.
Umożliwia uproszczenie procedury, skracając je od pięciu kroków do jednego oraz robi cały proces bardziej atrakcyjnym dla klientów którzy chcą zaoszczędzić swój czas, robiąc zamówienie.
Korzystając z tej funkcji, możesz otrzymać więcej zakupów spontanicznych, które pozytywnie wpłyną na Twój biznes.

Instalacja

Przejdź do Moduły i Ustawienia -> Moduły i Ustawienia (1) na swoim panelu administracyjnym i znajdź moduł TM-Zamówienie Jednym Kliknięciem (2). Następnie wciśnij przycisk 'Instaluj' (3).

Konfiguracja modułu

Po tym jak moduł został pomyślnie zainstalowany, otworzy się strona 'Skonfiguruj' z ustawieniami modułu.
Zobaczysz również nowy element menu 'Szybkie Zamówienia' (1), a na panelu nawigacyjnym pojawi się nowa ikonka (2).

Ustawienia podzielone są na trzy zakładki - Szablon Zamówienia w Przedsprzedaży (1), Wiadomość o Pomyślnym dokonaniu Zamówienia w Przedsprzedaży (2) oraz Ustawienia (3).

Szablon Zamówienia w Przedsprzedaży
 • Tu możesz dodać nowe pole, wciskając odpowiedni przycisk (1):

  Wybierz opcje dla nowego pola i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1):

  • Typ - wybierz typ pola.
  • Konkretna Klasa - wybierz niestandardową klasę dla bieżącego pola.
  • Nazwa - nazwa pola.
  • Opis - opis pola; pojawia się poniżej pola wprowadzenia.
 • Edytuj istniejące pole.

  Kliknij pole które chcesz edytować. Ustawienia są takie same jak dla dodawania nowego pola.

 • Usuń pola z formularzu.
  Wciśnij przycisk 'Usuń' (1) w górnym prawym kącie pola.

Wiadomość o pomyślnym dokonaniu Zamówienia w Przedsprzedaży

Ta zakładka pozwala Ci edytować wiadomość dla okna z komunikatem które pojawia się po tym, jak użytkownik kliknie przycisk 'Wyślij' w formularzu szybkiego zamówienia.

Dodaj tekst/przycisk który chcesz wyświetlać i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1).

Ustawienia

Zakładka pozwala włączyć i wyłączyć opcję 'Zamówienie Ajax'.

Pozwala administratorowi widzieć nowe szybkie zamówienia które były złożone w trakcie przetwarzania istniejących zamówień.

Jeżeli ta opcja będzie włączona, pojawi się dodatkowa opcja 'Limit upływu czasu dla zamówienia Ajax'.
Wartość jest w milisekundach i oznacza okres czasu między każdym sprawdzeniem nowych szybkich zamówień.

Ta opcja pomaga otwarzać nowe zamówienia w przedsprzedaży bez ponownego ładowania (odświeżania) strony. Aby zobaczyć ich w liście szybkich zamówień, kliknij link 'Załaduj nowe zamówienia' (1) w menu Zamówienia -> Szybkie Zamówienia.

Przetwarzanie Zamówień

Przejdź do Zamówień -> Szybkie Zamówienia (1) na swoim panelu administracyjnym.

Ma cztery zakłądki - Nowe, Stworzone, Usunięte, oraz Wyszukiwanie.

 • Nowe - nowe zamówienia w przedsprzedaży złożone przez klientów.

  W lewej części jest przycisk pozwalający stworzyć nowe zamówienie w przedsprzedaży (1) oraz listę zamówień w przedsprzedaży (2).

  W prawej części możesz zobaczyć szczegóły zamówień w przedsprzedaży (3) podzielone na zakładki (Informacja o zamówieniu w przedsprzedaży, Klient, Języki i waluty, Wozek zakupów, Bony Podarunkowe, Adresy, Dostawa, Podsumowanie).

  We właśnie stworzonym zamówieniu zobaczysz tylko trzy z wyżej wymienionych zakładek: Informacja o zamówieniu w przedsprzedaży, Klient, Języki i waluty.

  Po wypełnieniu wszystkich informacji o kliencie pojawią się jeszcze trzy zakładki - Wozek Zakupów, Bony Podarunkowe oraz Adres. Po dodaniu szczegółów adresy, pojawią się zakładki Dostawa oraz Podsumowanie. Zakładki w których pomyślnie wpisane zostały wszystkie niezbędne informacje wyświetlane są zielonym kolorem. Żółtym kolorem wyświetlane są zakładki w których brakuje jeszcze jakichś szczegółów zamówienia. Błękitne są tylko do Twojej informacji; są generowane automatycznie.
  Po tym jak pojawia się zakładka Podsumowanie, w tej zakładce znajdzie się również przycisk 'Stwórz zamówienie' (1).

  Po wciskaniu tego przycisku zamówienie w przedsprzedaży przeniesie się z listy 'Nowe' do listy 'Stworzone' zamówienia w przedsprzedaży (1).

  Jeżeli trzeba usunąć zamówienie, jest znaczek kosza w górnym prawym kącie (1).

  Wciśnij go, a zamówienie w przedsprzedaży przeniesie się do zakłądki 'Usunięte' zamówienia.

 • Stworzone - zamówienia w przedsprzedaży które już zostały przetworzone przez administratora.

  Wybierz zamówienie po stronie lewej oraz kliknij go żeby zobaczyć dokładniejszą informację po stronie prawej.

  Możesz również kliknąć link 'Pokaż' aby zobaczyć kompletną informację o kliencie (1), o zamówieniu (2) oraz o pracowniku (3).

 • Usunięte - zamówienia w przedsprzedaży które zostały skasowane.

  Zamówienie w przedsprzedaży w tej zakładce można jednak odzyskać poprzez wciskanie przycisku '+' (1). Wtedy przeniesie się z powrotem do zakłądki 'Nowe' zamówienia w przedsprzedaży.

 • Wyszukiwanie - wyszukiwanie wśród zamówień w przedsprzedaży. Wejdź do wyszukiwania (według informacji o kliencie, informacji o pracowniku, ID zamówienia, ID zamówienia w przedsprzedaży); możesz również wprowadzić konkretną datę/okres dat w którym zostały stworzone potrzebne Ci zamówienia w przedsprzedaży.

Article tmproductcustomtab not found.

TM-Galeria Listy Produktów 2.0.0

Ten moduł pokazuje wszystkie dostępne zdjęcia produktów jako gelerię na stronach zestawień produktów. Zależnie od tego, jakie ustawienia są wybrane, moduł może pokazywać obrazki w trybie przewracania lub trybie pokazu slajdów.

Instalowanie i usuwanie modułu

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po zakończeniu instalacji modułu, otwórz plik product-list.tpl w folderze głównym swojego szablonu i znajdź następujący kod:

I zamiast niego wpisz:

{capture name='displayProductListGallery'}{hook h='displayProductListGallery' product=$product}{/capture} {if $smarty.capture.displayProductListGallery}   {hook h='displayProductListGallery' product=$product} {else}   <a class="product_img_link" href="{$product.link|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$product.name|escape:'html':'UTF-8'}" itemprop="url">   <img class="replace-2x img-responsive" src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{if !empty($product.legend)}{$product.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product.name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" title="{if !empty($product.legend)}{$product.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product.name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" {if isset($homeSize)} width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"{/if} itemprop="image" />   </a> {/if} 

Po zakończeniu instalacji i podłączeniu modułu możesz go nastawić na stronie konfiguracji modułu.

Poza tym, moduł ma następujące ustawienia główne:
 • Typ - wybierz typ wyświetlania: przewracanie lub pokaz slajdów.

Jeżeli wybierzesz przewracanie, możesz wybrać efekt animacji:

Typ animacji:
 • Nieprzejrzystość slajdu - nieprzejrzystość się zmienia;
 • Poziomy slajd - slajd zorientowany poziomo;
 • Pionowy slajd - slajd zorientowany pionowo.

Jeżeli wybierzesz pokaz slajdów, zobaczysz, że dostępne są następujące ustawienia:

 • Pokazuj elementy - liczba pokazywanych elementów;
 • Nieskończoność -nieskończony cykl pokazu slajdów;
 • Strony - pokaz slajdów zawiera numerację stron;
 • Kontrole - pokaz slajdów zawiera kontrole (narzędzia sterowania);
 • Stosuj miniatury - wyświetlanie minuatur w trakcie pokazu slajdów;
 • Strony - karuzela minuatur zawiera numerację stron;
 • Kontrole - karuzela minuatur zawiera kontrole (narzędzia sterowania);
 • Pozycja - tryb pionowy lub poziomy karuzeli;
 • Centrowanie - centrowanie przeglądania miniatur;
 • Elementy widoczne - liczba elementów w wierszu;
 • Liczba przewijanych elementów - liczba elementów które będą przewijane w karuzelu miniatur.

TM-Wideo Produktów

Ten moduł pozwala Ci dodawać nieograniczoną liczbę wideo do jakiegokolwiek produktu w jakimkolwiek języku i sklepie.

Instalowanie oraz Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop. Nie posiada strony konfiguracji oraz podtrzymuje zarządzanie kilkoma sklepami.

Po zakończeniu instalacji zobaczysz nową zakładkę na swojej stronie konfiguracji (Katalog -> Produkt -> wybierz dowolny produkt -> TM-Wideo Produktów).

Aby dodać wideo do jakiegokolwiek produktu, należy wypełnić wymagane pola (pole linku jest obowiązkowe). Moduł jest wielojęzykowy, a więc będziesz musiał wypełnić pola dla wszystkich języków których się stosuje to wideo. Jeżeli pole linku dla pewnego języka nie jest wypełnione, wideo dla tego języka nie będzie dodane. Moduł jest sprojektowany dla pokazywania wideo z Youtube oraz Vimeo, musisz więc dodawać linki wyłącznie z tych zasobów. Po dokonaniu zmian, wciśnij przycisk 'Zachowaj'/'Zachowaj i Zostań' aby ich zachować.

Przykłady linków

Dla poprawnego odtwarzania wideo linki muszą mieć następujący format:

 • Youtube
  https://www.youtube.com/embed/K6VcTyaym90
 • Vimeo
  http://player.vimeo.com/video/66140585

Jeżeli produkt posiada wideo powiązane z bieżącym językiem, zobaczysz go w liście wideo poniżej.

Aby zachować, usunąć lub zedytować listę nie musisz wciskać przycisk 'Zachowaj'/'Zachowaj i Zostań'. Skorzystaj z przycisków znajdujących się w blokach wideo. Aby zmienić porządek wideo, skorzystaj z metody przeciągnia i upuszczenia (drag-and-drop) żeby zmienić ich pozycję. Aby włączyć/wyłaczyć wideo, skorzystaj z przycisków obok wideo. Aby zedytować wideo, wypełnij pola wymaganymi danymi oraz wciśnij przycisk 'Aktualizuj'.

Aby usunąć wideo z listy, wciśnij przycisk 'Usuń wideo'.

W trakcie przełączania języków wyświetlana będzie tylko lista wideo powiązanych z obecnie wybranym językiem.

Aby oglądać wideo w powiększonym formacie, wciśnij przycisk 'Powiększ' poniżej tego wideo.

TM-Powiększacz Produktu

Ten moduł oferuje alternatywne rozwiązanie dla standardowego powiększenia obrazku produktu na stronie pojedyńczego produktu. Jest w pełni kompatybilnym ze standardową karuzelą miniatur oraz zmian atrybutów produktów. Pozwala Ci wybrać jakąś z trzech dostępnych opcji (okno/obiektyw/powiększanie wewnętrzne) dla powiększania obrazku, stosując zaawansowane ustawienia wtyczki. Ten moduł jest oparty o wtyczkę Elevatezoom Plus.

Instalowanie i usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop. Po zainstalowaniu modułu będzie automatycznie wyłączony standardowy efekt powiększenia obrazu produktu. Po usunięciu tego modułu standardowy efekt należy włączyć ponownie w trybie ręcznym (jeżeli jest to potrzebne) w sekcji Preferencje -> Produkty -> Włącz JqZoom zamiast Fancybox na stronie produktu.

Konfiguracja modułu

Po instalowaniu modułu możesz go skonfigurować na stronie konfiguracji modułu.

Domyślnie, na stronie konfiguracji wyświetlany będzie uproszczony zestaw opcji.

 • Tryb Na Zywo - moduł jest włączony/wyłączony.
 • Fancybox - wybierasz czy pokazywać powiększony obrazek w Fancybox po kliknięciu.
 • Zmień obrazek przy zawisaniu - przełącz główny obraz przy zawisaniu miniatury (domyślnie jest ustawiona przełączać się po kliknięciu).
 • Czułość (Responsywność) - pozwala stosować funkcjonalność adaptywną dla wyświetlania pluginów na urządzeniach mobilnych.
 • Typ Powiększenia - wybierz typ trybu pokazywania powiększonego obrazu
  • okno - powiększony obraz pojawia się obok głównego obrazu w jednej z dostępnych (16) pozycji
  • obiektyw - obraz jest powiększany w pojemniku obiektywu (nad nim)
  • powiększanie wewnętrzne - obraz jest powiększany we wnętrzu pojemnika głównego obrazu, pokrywając go w całości.
  Urządzenia mobilne (< 768) mają ustawioną natychmiastową aktywaję trybu "obiektyw".
 • Ustawienia Rozszerzone - włącza ustawienia zaawansowane dla doświadczonych użytkowników. Możesz zobaczyć link prowadzący do oficjalnej dokładniejszej dokumentacji znajdujący się obok.
Rozszerzona konfiguracja modułu
 • Powiększenia Kółkiem - współczynnik zbliżenia zmienia się poprzez przewijanie za pomocą kółka myszy (dostępny dla wszystkich typów).
 • Kursor - typ kursoru przy zawisaniu nad powiększonym obrazkiem. Dostępne są następujące opcje: domyślny, kursor, celownik (dostępne dla wszystkich typów).
 • Ustawienia Powiększenia - dostępne dla wszystkich typów, jeżeli włączone jest 'Powiększenie Kółkiem'.
  • Poziom Powiększania - poziom powiększania początkowego zawisania
  • Minimalny Poziom Powiększania - minimalny poziom powiększania
  • Maksymalny Poziom Powiększania - maksymalny poziom powiększania
  • Inkrementacja Powiększenia Kółkiem - przyrost powiększenia za pomocą kółka
 • Łagodzenie - efekt wyglądu powiększonego obrazu (dostępny dla wszystkich typów).
  • Łagodzenie Powiększenia - włączenie/wyłączenie efektu
  • Kwota Łagodzenia - wartość opóźnienia efektu
 • Przenikanie Obrazu - rozmycie głównego obrazu poza obszarem zawisania (poza obiektywem) - dostępny dla opcji okno oraz obiektyw.
 • Ustawienia okna z powiększonym obrazem - dostępny dla opcji okno.
  • Szerokość Okna Powiększenia - szerokość okna w pikselach (px)
  • Wysokość Okna Powiększenia - wysokość okna w pikselach (px)
  • Okno Powiększenia Odstęp X - odstęp okna na osi X
  • Okno Powiększenia Odstęp Y - odstęp okna na osi Y
  • Pozycja Okna Powiększenia - wybieranie pozycji okna w stosunku do głównego obrazu (dostępne pozycje pokazane są na obrazku poniżej tego pola)
  • Kolor Tła Okna Powiększenia - obraz tła okna (tylko dla przejrzystych obrazów)
  • Wzmocnienie Okna Powiększenia - efekt pojawienia spowolnienia okna
  • Zanikanie Okna Powiększenia - efekt zniknięcia spowolnienia okna
  • Rozmiar Obwódki - obwódka okna, szerokość w pikselach
  • Kolor Obwódki - kolor obwódki okna
 • Obiektyw Powiększenia - obiektyw powiększenia (dostępny dla opcji okno, obiektyw).
  • Obiektyw Powiększenia - włącz/wyłącz
  • Kształt Obiektywu - typ obiektywu. Może on mieć następujące wartości: okrągły lub prostokątny
  • Kolor Obiektywu - kolor tła wewnętrznego obiektywu
  • Nieprzejrzystość Obiektywu - Nieprzejrzystość wewnętrznego tła obiektywu
  • Rozmiar Obiektywu - rozmiar obiektywu w pikselach
  • Wzmocnienie Obiektywu - szybkość efektu pojawienia obiektywu
  • Zanikanie Obiektywu - szybkość efektu zniknięcia obiektywu
  • Obwódka Obiektywu - szerokość obwódki obiektywu
  • Kolor Obwódki Obiektywu - kolor obwódki obiektywu
  • Powsztrzymanie Powiększenia Obiektywu - ograniczenie nadmiaru powiększenia na zewnątrz pojemnika głównego obrazku
 • Odcień - efekt cienia na obszarze poza obiektywem (dostępny dla opcji okno).
  • Odcień - włącz/wyłącz efekt
  • Kolor Odcienia - tło zewnętrznego obszaru obiektywu
  • Nieprzejrzystość Odcienia - nieprzejrzystość zewnętrznego obszaru obiektywu
  • Wzmocnienie Odcienia - szybkość efektu pojawienia
  • Zanikanie Odcienia - szybkość efektu zniknięcia
Jezeli przełączysz typ powiększenia, zestaw opcji zaawansowanych zostanie zmieniony odpowiednio, aby pokazać tylko dostępne parametry dla wybranego typu.
Należy zachować ostrożność, edytując ustawienia rozszerzone. Jeżeli ustawienia ustalone są błędnie, efekt w wyniku może być brzydki.

TM-Menadżer Produktów

Wstęp

Ten moduł jest stworzony dla zarządzania sklepami internetowymi, zwłaszcza sklepami zawierającymi duże iłości produktów. Korzystając z tego modułu, będziesz mógł w sposób prosty filtrować swoje produkty i dokonywać różnych operacji z nimi.

Instalowanie i usuwanie niniejszego modułu

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Usunięcie lub ponowne instalowanie tego modułu nie spowoduje zresetowanie zmian dokonanych w trakcie korzystania z niego.

Po tym jak moduł zostanie pomyślnie zainstalowany, przejdź do Katalog -> TM-Menadżer Produktów (1) aby zobaczyć menu główne modułu.

Wydajność

Główne menu modułu jest podzielone na dwie główne części: 'Wybierz sekcję' (1) oraz 'Wybierz opcję' (2).

Pierwsza część jest sprojektowana w kształcie zakładek - Informacja, Cena, Powiązania oraz Liczba/Iłość.

 • Informacja - opcje dotyczące dostępności oraz opisu produktu.
 • Cena - ustawienia ceny oraz regułów podatkowych.
 • Powiązania - możliwość zmiany marki, kategorii lub akcesorii kilku produktów.
 • Liczba/Iłość - zmiana iłości/liczby produktów.
 • Kliknij każdą zakładkę aby zobaczyć dostępne opcje w tej sekcji. Będą opisane dalej.
  Każda opcja zawiera wskazówkę krótki opis który pojawia się po stronie prawej kiedy zawiśniesz nad wybraną opcją (1).

 • Wybierz potrzebną Ci opcję i kliknij ją.

 • Następnym krokiem jest filtrowanie produktów. Ustaw opcje filtrowania zgodnie ze swoimi potrzebami i wciśnij przycisk 'Wybierz' (1). Aby usunąć wybrane filtry, wciśnij przycisk 'Zresetuj' (2).

  Możesz również skasować jakikolwiek z wybranych filtrów po tym jak je wybrałeś. Po prostu kliknij krzyżyk (1) znajdujący się obok wartości produktu, i ten produkt zostanie usunięty.

 • Poniżej filtrów znajduje się lista produktów odpowiadających wybranym kryteriom. Możesz ją edytować jeżeli potrzebujesz usunąć niektóre produkty z listy. Każdy produkt można usunąć osobnie, wciskając przycisk 'Usuń z Listy' (1). Aby usunąć wszystkie produkty z listy, wciśnij 'Wybierz wszystkie' (2) oraz 'Usuń wybrane' (3). Jeżeli wybrałeś dużą liczbę produktów i potrzebujesz anulować ich wybór, wciśnij przycisk 'Odznacz wszystkie' (4).

 • Jeżeli lista wybranych produktów odpowiada wszystkim wymaganiom, wciśnij przycisk 'Przetwarzanie' (1).

 • Ustaw opcje zgodnie ze swoimi potrzebami i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (1). Jeżeli musisz dokonać pewnych zmian w liście produktów, wciśnij przycisk 'Wróć do filtru' (2)

  Proszę odnotować że nie będziesz mógł cofnąć dokonane zmiany w ten sam sposób.

Dostępne opcje

Informacja

Ta sekcja pozwala Ci skonfigurować następujące opcje:

 • Włącz/Wyłącz produkty - ustaw status włączony/wyłączony (on/off) dla swoich produktów.
 • Dostępny dla zamówienia - udostępnij te lub inne produkty lub uczyń je niedostępnymi dla zamówień.

  UWAGA: Jeżeli 'Dostępny dla Zamówienia' jest ustawiona w pozycję 'Tak' ('Yes') dla produktów z ukrytymi cenami, to ceny na te produkty zostaną ponownie widoczne.

 • Pokaż cenę - pokaż lub ukryj cenę produktu.

  UWAGA: Jeżeli ustawisz 'Pokaż Cenę' w pozycję 'Nie' ('No') dla produktów które są dostępne dla zamówienia, zostaną automatycznie zmienione na niedostępne.

 • Tylko Online- stosuj oznakowanie 'Tylko Online' dla wybranych elementów.
 • Warunek - zmień warunek dla kilku produktów.
 • Krótki Opis - dodaj krótki opis który należy zastosować do wszystkich wybranych produktów.
 • Pełny Opis - dodaj opis do wybranych produktów z możliwością umieścić go przed opisem głównym, po opisie głównym lub zastępując cały istniejący opis nowym opisem.
 • Znaczniki - dodaj więcej znaczników dla wybranych produktów.
Cena

W tej sekcji można zmieniać opcje dotyczące ceny produktu.

 • Pokaż "W Sprzedaży" - pokaż wybrane elementy z oznakowaniem 'W sprzedaży'.
 • Zmień reguły podatkowe - wybierz reguły podatkowe którę będą stosowane do kilku produktów.
 • Dodaj nową cenę specjalną - ustaw cenę specjalną dla wybranych produktów z możliwością dodania okresu aktywacji ceny.
Powiązania

Tutaj możesz zmienić opcje dotyczące powiązań produktu.

 • Zmień markę - zmień markę wybranych elementów.
 • Zmień kategorię domyślną - wybierz kategorię która będzie ustawiona jako domyślna dla niektórych produktów.

  UWAGA: Możes ustalić tylko jedną kategorię jako domyślną. Pamiętaj o tym, że Twoja bieżąca kategoria domyślna będzie zastąpiona przez nową.

 • Zmień powiązane kategorie - ustaw powiązane kategorie dla wielu produktów z możliwością zachowywać lub usuwać stare powiązania.
 • Dodaj Akcesorie - dodaj akcesorie odpowiednie dla wybranych produktów.
Iłość

Ta opcja pozwala ustalić iłość produktów lub zwiększyć/zmniejszyć obecną iłość o pewną kwotę.

 • Zmień iłość - ustaw wymaganą iłość dla niektórych produktów.

TM-Slajder Produktów 2.0.0

Wstęp

Ten moduł sługuje dla stworzenia galerii, w oparciu o dane produktu; wyświetla je w kształcie slajdów na witrynie internetowej po stronie użytkownika. Moduł oferuje 4 metody wyświetlania galerii z indywidualnymi ustawieniami oraz wyglądem. Każda metoda ma wstępnie ustaloną funkcjonalność. Konfiguracja zaawansowana jest również dostępna. Ten moduł może wyświetlać nieograniczoną liczbę produktów i zawiera rozmaitą informację.

Instalowanie i usuwanie niniejszego modułu

Jeżeli masz już wersję 1.n niniejszego modułu zainstalowaną na swoim silniku programowym Prestashop, to nie zalecamy aktualizować go bieżącą wersją. Najpierw warto usunąć starą wersję modułu, żeby wszystko pracowało bez blędów.

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny domyślny moduł PrestaShop.

Po usunięciu lub ponownej instalacji modułu, wszystkie ustawienia oraz filtry będą usunięte.

Dodawanie/usuwanie/edytowanie slajdu

Dodawanie slajdu

Aby dodać produkt do galerii, przejdź do potrzebnego Ci produktu w sekcji Katalog -> Produkty. Następnie wciśnij przycisk 'Edytuj' (1) obok potrzebnego Ci produktu.

Pojawi się okno dla edytowania informacji o produkcie; przejdź w nim do zakładki TM-Slajder Produktów (2) i oznacz (3) że chciałbyś aby ten produkt był wyświetlany w slajderze.

Zachowaj zmiany, wciskając albo przycisk 'Zachowaj i zostań' (4) albo przycisk 'Zachowaj' (5).

Usunięcie slajdu

Są dwa sposoby na usunięcie slajdu.

 • Aby usunąć produkt z galerii, przejdź do potrzebnego Ci produktu w sekcji Katalog -> Produkty. Następnie wciśnij przycisk 'Edytuj' (1) obok potrzebnego Ci produktu.

  Pojawi się okno dla edytowania informacji o produkcie; przejdź w nim do zakładki TM-Slajder Produktów (2) i usuń ptaszkę, oznaczając tym samym (3) że nie chciałbyś aby ten produkt był wyświetlany w slajderze.

  Zachowaj zmiany, wciskając albo przycisk 'Zachowaj i zostań' (4) albo przycisk 'Zachowaj' (5).

 • Jest też inny sposób, mianowicie: przejdź do strony konfiguracji modułu, znajdź potrzebny Ci produkt w tablicy Lista Slajdów i wciśnij przycisk Usuń (1) znajdujacy się obok niego.

  Następnie potwierdź operację usunięcia.

Porządek wyświetlania slajdów

Domyślnie slajdy wyświetlane są w tym porządku w którym były dodawane. Aby zmienić porządek wyświetlania, przejdź do strony konfiguracji modułu i przeciągnij slajd w potrzebne miejsce w tablicy Lista Slajdów.

Wyłączanie slajdów

Co więcej, możesz tymczasowo wyłączyć slajd (kiedy skończyły się zapasy produktu w magazynie lub z jakiejkolwiek innej przyczyny), nie usuwając go kompletnie. Aby to zrobić, przejdź do strony konfiguracji modułu i kliknij ptaszka obok potrzebnego Ci produktu (jeżeli jest obecnie aktywny) lub krzyżyki (jeżeli nie jest obecnie aktywny) w tablicy Lista Slajdów:

Typy galerii oraz rekomendowane ustawienia

Są cztery typy wyświetlania galerii (standardowy, lista, siatka, cała szerokość). Każdy z wyżej wymienionych typów może być ustawiony nezależnie od innych i możesz przełączać się między nimi w razie potrzeby.

Domyślnie, galeria stosuje następujące typy zdjęć produktów: large_default (domyślny duży)- dla strony głównej; medium_default (domyślny średni) - dla miniatur.

Standardowy

Ustawienia zalecane:

 • Rozmiar obrazku (px/pikseli) - 435*435
 • Szerokość Galerii - 1170px
 • Wysokość Galerii - 580px
 • Ustawienia Rozszerzone - wyłączone
Lista

Ustawienia zalecane:

 • Rozmiar obrazku (px/pikseli) - 435*520
 • Szerokość Galerii - 1170px
 • Wysokość Galerii - 520px
 • Ustawienia Rozszerzone - wyłączone
Siatka

Ustawienia zalecane:

 • Rozmiar obrazku (px/pikseli) - 585*750
 • Szerokość Galerii - 1170px
 • Wysokość Galerii - 750px
 • Ustawienia Rozszerzone - wyłączone
Cała Szerokość

Ustawienia zalecane:

 • Rozmiar obrazku (px/pikseli) - 435*435
 • Szerokość Galerii - 1920px
 • Wysokość Galerii - 450px
 • Ustawienia Rozszerzone - wyłączone

Ustawienia Zaawansowane

Aby otrzymać dostęp do ustawień zaawansowanych, przesuń slajder Ustawienia Rozszerzone w pozycję Tak/Yes.

 • Typ Galerii - typ aktywnej galerii
 • Szerokość Galerii - szerokość aktywnej galerii
 • Wysokość Galerii - wysokość aktywnej galerii
 • Ustawienia Rozszerzone - ustawienia zaawansowane; Jeżeli opcja jest przesunięta w pozycję 'Nie' ('No'), wszystkie ustawienia zaawansowane będą zachowane i będziesz mógł je przywrócić w każdej chwili. Jednocześnie, po stronie użytkownika będą wyświetlane według ustawień domyślnych.
 • Czas Trwania Slajderu - szybkość zmiany slajdów
 • Stosuj Nawigację - pokazywanie przycisków Poprzed/Nast dla przełączania między slajdami
 • Stosuj Miniatury - wykorzystywanie miniatur z informacją dodatkową o slajdach jako element dla przełączania bieżącego slajdu
 • Zastosuj Numerację Stron - wykorzystanie numeracji jako elementu dla przełączania bieżącego slajdu
 • Zastosuj Galerię Obrazów - stosowanie dodatkowych obrazków produktów we wnętrzu slajdów
 • Uaktywnij autoodtwarzanie - włącz automatyczne przełączanie slajdów
 • Interwał Slajdera - okres czasu, po którym slajd przełączy się do następnego (dostępny tylko w wypadku jeżeli aktywny jest tryb 'Uaktywnij Autoodtwarzanie')
 • Uaktywnij Pętlę - włącz ponowne odtwarzanie slajdów od początku po tym, jak były pokazane wszystkie slajdy

Po przełączaniu galerii, będzie zachowana całość nastawienia poprzednio wykorzystywanej galerii.

Po wyłączaniu/włączaniu ustawień zaawansowanych, ustawienia będą zachowane i będziesz mógł wrócić do nich w każdej chwili.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

 • Dlaczego galeria nie wyświetla się po stronie użytkownika?
 • Zmieniam ustawienia zaawansowane galerii, nie mogę jednak zobaczyć zmiany po stronie użytkownika. Co można zrobić?
Upewnij się, że galeria zawiera slajdy i że przynajmniej jeden z nich jest aktywny.
Upewnij się że zmieniłeś ustawienia aktywnej galerii.

TM-Produkty Powiązane

Ten moduł był zaprojektowany dla dodawania oraz wyświetlania powiązanych produktów na stronie produktu.

Instalowanie modułu

Ten moduł można zainstalować/odinstalować w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po instalowaniu modułu możesz go skonfigurować na stronie konfiguracji modułu.

 • Pokazuj cenę produktu.
 • Liczba wyświetlanych produktów.

Możesz dodawać lub usuwać powiązane produkty dla produktu głównego w ustawieniach produktu Katalog -> Produkty.

 • Przejdź do TM-Produkty Powiązane;
 • W polu uruchomienia wyszukiwania produktów wprowadź tytuł produktu i wybierz go z proponowanych wariantów;
 • Aby usunąć produkt z listy, kliknij X przed produktem;
 • Po dokonaniu wszystkich zmian konfiguracji wciśnij przycisk 'Zachowaj i Zostań' lub 'Zachowaj'.

TM Wyszukiwanie 1.1.0

Ten moduł jest rozszerzoną wersją dla wyszukiwania która pozwala Ci wybrać konkretną kategorię dla dokonania wyszukiwania w jego treści. Możesz również zmienić kategorię po tym jak sprecyzujesz zapytanie. Również oferuje możliwość ustawić wyświetlanie uzupełniającej informacji o produkcie (opis/cena/wytwórca etc) oraz zdefiniować układ pojemnika wyników wyszukiwania, tzn. możesz, na przykład, podzielić wyniki na kilka sekcji z kontrolami/sterowaniem (numery stron, następny/poprzedni/pokaż wszystkie). Wszystkie ustawienia modułu są dostępne na głównym panelu administracyjnym.

Instalowanie oraz Usuwanie

Jeżeli masz już wersję 1.0.5 niniejszego modułu zainstalowaną na swoim silniku programowym Prestashop, to nie zalecamy aktualizować go bieżącą wersją. Najpierw warto usunąć starą wersję modułu, żeby wszystko pracowało bez blędów.

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Konfiguracja modułu

Po instalowaniu modułu możesz go nastawić na stronie konfiguracji modułu.

 • Włącz Wyszukiwanie Ajax - uaktywnia wyszukiwanie na żywo w liście rozwijanej.
 • Włącz Błyskawiczne Wyszukiwanie - uaktywnia błyskawiczne wyszukiwanie.
 • Minimalna długość pytania - minimalna liczba symboli (znaków) potrzebna dla wyświetlania wyników.
 • Liczba pokazywanych wyników - liczba produktów pokazywanych w sekcji wyników (liczba produktów na stronie w trybie "strony" lub "sterowanie").
 • Wyświetlaj przycisk "Pokaż Wszystkie" - pokazuje przycisk 'Pokaż wszystkie' poniżej w sekcji wyników; jeżeli go wcisnąć, pokazane będą wszystkie odnalezione wyniki.
 • Pokaż strony - dzieli wyniki na strony (zależnie od wartości pola 'Liczba pokazywanych wyników') oraz wyświetla linki prowadzące do nich.
 • Wyświetlaj sterowanie - pokazuje przyciski Poprzedni/Następny.
 • Położenie sterowania - zaczepka/zaczepki, dla pokazywania sterowania (dostępne opcje na górze/na dole/w obu miejscach).
 • Wyróźnij wynik zapytania - wyróźnia tekst odpowiadający zapytaniu wyszukiwania.
 • Pokazuj obrazek w wyszukiwaniu Ajax - pokazuje zdjęcia produktu w sekcji wyników.
 • Pokazuj opis w wyszukiwaniu Ajax - pokazuje opis produktu w sekcji wyników.
 • Pokazuj ceny w wyszukiwaniu Ajax - pokazuje ceny produktu w sekcji wyników.
 • Pokazuj referencje w wyszukiwaniu Ajax - pokazuje referencje produktu w sekcji wyników.
 • Pokazuj wytwórcę w wyszukiwaniu Ajax - pokazuje wytwórcę produktu w sekcji wyników.
 • Pokazuj dostawców w wyszukiwaniu Ajax - pokazuje dostawców produktu w sekcji wyników.

Niektóre parametry mogą się różnić zależnie od stosowanej kombinacji.

TM-Slajdy

Ten moduł jest sprojektowany specjalnie dla tego żeby umożliwić skuteczne pokazywanie twojej treści. Zawiera wszystkie funkcje potrzebne Ci dla pokazywania swojej treści oraz stworzenia profesjonalnie wyglądających slajdów. Ten moduł zawiera mnóstwo narzędzi dla dostosowanie które umożliwiają bardzo prostą procedurę regułowania.

Instalowanie modułu

Ten moduł można zainstalować/odinstalować w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Ustawienia modułu

Po instalowaniu modułu możesz go skonfigurować na stronie konfiguracji modułu.

Aby pobrać wymagane dane dla konfiguracji modułu będziesz musiał stworzyć odpowiednią aplikację na potrzebnym ci zasobie.

Nie koniecznie jest stosować oba warianty logowania się (Google, Facebook) jednocześnie; wystarczy skorzystać z jednego z nich.

Pola Facebook

 • ID twojej Aplikacji (App)
 • Klucz Secret Twojej Aplikacji (App)

Pola Google

 • ID twojej Aplikacji (App)
 • Klucz Secret Twojej Aplikacji (App)
 • Ścieżka przekierowania po logowaniu się (adres URL Twojego sklepu+index.php?fc=module&module=tmsociallogin&controller=googlelogin)

Pola VK

 • ID twojej Aplikacji (App)
 • Klucz Secret Twojej Aplikacji (App)
 • Ścieżka przekierowania po logowaniu się (adres URL Twojego sklepu+index.php?fc=module&module=tmsociallogin&controller=vklogin)

Dokładniejszą informację znajdziesz podążając za umieszczonymi poniżej linkami: Facebook App, Google App oraz VK App.

Ścieżka przekierowania musi być tą samą co jest wskazana w trakcie stworzenia aplikacji Google App lub VK App.

TM Transmisje Sieci Społecznościowych

Ten moduł ładuje transmisje sieci społecznościowych na twoją witrynę internetową. Pozwala gościom witryny zostawać poinformowanymi o najnowszych wiadomościach oraz wpisach udostępnionych w sieciach społecznościowych.

Instalowanie oraz Usuwanie

Moduł instaluje się oraz usuwa się w taki sam sposób jak każdy inny moduł PrestaShop.

Konfiguracja modułu

Po zakończeniu instalowania możesz zmienić jego ustawienia w modułu konfiguracji strony.

W formularze powyżej musisz wpisać ustawienia globalne dla każdej sieci społecznościowej. Różne sieci społecznościowe mają różne ustawienia.

Twitter

Wystarczy dodać ID Widżetu który można pobrać ze swojego konta na Twitterze.

 • Dodaj blok do pozycji
  Pokazuj blok w konkretnej pozycji.
 • Wybierz motyw
  schemat kolorów dla tej pozycji.
 • Porządek sortowania
  porządek sortowania (numer porządkowy bloku w tej pozycji).
 • Szerokość widżetu
  szerokość bloku w tej pozycji.
 • Wysokość widżetu
  wysokość bloku w tej pozycji.
 • ograniczenie transmisji widżetu
  liczba transmisji pokazywanych w bloku.
 • Włącz nagłówek
  pokazuj tytuł bloku.
 • Włącz stopkę
  pokazuj stopkę bloku.
 • Włącz obwódkę
  pokazuj obwódkę bloku.
 • Pokazuj odzewy
  pokazuj odzewy do wpisów.
 • Pokazuj przewijanie
  pokazuj przewijanie bloku.
 • Pokazuj tło
  dodaj tło do bloku lub pozostaw go transparentnym.

Facebook

Wpisz pełną ścieżkę do strony Facebook transmisje z której będą ładowane. Ustawienia tej strony powinne być publiczne.

 • Dodaj blok do pozycji
  Pokazuj blok w konkretnej pozycji.
 • Porządek sortowania
  porządek sortowania (numer porządkowy bloku w tej pozycji).
 • Szerokość widżetu
  szerokość bloku w tej pozycji.
 • Wysokość widżetu
  wysokość bloku w tej pozycji.
 • Mały nagłówek
  zastosuj natomiast z małego nagłówka.
 • Ukryj okładkę
  ukryj zdjęcie okładki w nagłówku.
 • Pokazuj twarze
  pokazuj zdjęcia użytkowników które polubili tą stronę.
 • Pokazuj wpisy
  pokazuj wpisy ze strony.

Pinterest

Wpisz pełną ścieżkę do strony Pinterest transmisje z której będą ładowane.

 • Dodaj blok do pozycji
  Pokazuj blok w konkretnej pozycji.
 • Porządek sortowania
  porządek sortowania (numer porządkowy bloku w tej pozycji).
 • Szerokość widżetu
  szerokość bloku w tej pozycji.
 • Wysokość widżetu
  wysokość bloku w tej pozycji.
 • Szerokość kolumby widżetu
  szerokość kolumny bloku

Instagram

Ustawienia widżetów społecznościowych

Typ wyboru (Pobierz transmisję według): możesz wybrać jak będą ładowane obrazki: od konkretnego użytkownika czy według znacznika.

Znacznik według którego są ładowane obrazki.

Imię użytkownika czyje obrazki będą ładowane.

Ustawienia widżetu Instagram

W drugiej części strony konfiguracji tego modułu będziesz mógł dodać wymagany moduł w potrzebną Ci pozycję. Są 4 pozycje. Możesz dodać ustawienia bloku do każdej pozycji. Jedynym ustawieniem globalnym są dane sieci społecznościowych które będą załadowane.

 • Dodaj blok do pozycji
  Pokazuj blok w konkretnej pozycji.
 • ograniczenie transmisji widżetu
  liczba transmisji pokazywanych w bloku.

Moduł wspiera możliwość zarządzania kilkoma sklepami.