Start chat

PrestaShop Documentation v1.3

Instalowanie Szablonu

Importowanie motywu

Uwaga: ten metod nie przewiduje instalacji przykładowych danych.

Przygotowywanie szablonu

Zanim przejdziesz do następnych operacji, upewnij się że już masz pobrany szablon i rozpakowane pliki z pakietu szablonu. Możesz zapoznać się z dokładniejszymi samouczkami opisującymi procedurę rozpakowywania plików z pakietu szablonu wykorzystując WinZip oraz StuffitExpander.

Po rozpakowaniu plików możesz przystąpić do przesyłania szablonu.

Instalacja

Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego PrestaShop oraz przejdź do Preferencje -> Motywy. W górnej części strony wciśnij przycisk Dodaj nowy motyw (1).

Wciśnij przycisk Dodaj plik (1) w sekcji Importuj ze swojego komputera. Przejdź do wcześniej rozpakowanego pakietu szablonu oraz otwórz folder themeinstallator.

Wybierz swój plik theme .zip oraz wciśnij przycisk Zachowaj (2).

Zacznie się proces przesyłania. Zobaczysz wiadomość informującą Ciebie o pomyślnym przesłaniu motywu. Podgląd Twojego nowego motywu pojawi się w liście zainstalowanych motywów.

Aby włączyć ten motyw, zawiśnij wskaźnikiem myszy nad ikonką podglądu motywu oraz wciśnij przycisk Zastosuj ten motyw.

Pojawi się okno zawierające informację o modułach stosowanych w tym motywie, liczbie wyłączonych oraz włączonych modułów. Wciśnij przycisk Zachowaj aby kontynuować.

Następnie zobaczysz wyskakujące okno zawierające wiadomość o pomyślnej aktywacji motywu: motyw został pomyślnie zainstalowany, obrazki zostały wygenerowane ponownie zgodnie z rozmiarami określonymi w motywie. Aby dokończyć instalację, wciśnij przycisk Zakończ.

Automatyczna instalacja z danymi demonstracyjnymi (Instalator Przykładowych Danych)

Aby Twój sklep PrestaShop wyglądał tak samo, jak demonstracja szablonu na żywo, będziesz musiał zainstalować dane przykładowe. Zawarte w nich będą wszystkie produkty demonstracyjne, kategorie, moduły oraz ustawienia sklepu.

W żadnym razie nie stosuj dane przykładowe na swojej uruchomionej witrynie internetowej! Spowoduje to usunięcie wszystkich obecnych ustawień i produktów w twoim sklepie i zastąpienie ich danymi przykładowymi.

Upewnij się, że Twoja wersja silnika PrestaShop odpowiada wersji zaznaczonej w zakładce "Szczegóły Techniczne", gdzie będzie ona sprecyzowana jak "Silnik PrestaShop (Prestashop Engine): wersja 1.X.X.X".
Ponadto, upewnij się że twoje tablicy bazy danych mają prefiks ps_. Instaluj przykładowe dane wyłącznie jeżeli twój silnik PrestaShop odpowiada podanej wersji.

Aby zainstalować dane przykładowe za pomocą modułu instalowania danych przykładowych, prosimy postępować zgodnie z instrukcją począwszy od kroku 1 (Importuj Motyw) w niniejszym podręczniku. Następnie, na panelu administracyjnym swojego sklepu zobaczysz moduł instalatora Danych Przykładowych.

Korzystając z tego modułu, możesz w sposób prosty zainstalować oraz zachować przykładowe dane sklepu w kilku prostych krokach. Prosimy wykonać następujące czynności:

 1. W menu panelu administracyjnego wciśnij element "Instaluj Sklep Demonstracyjny".

 2. Wybierz oraz prześlij pliki przykładowych danych z katalogu 'sample_data' twojego pakietu szablonu. Możesz to zrobić, korzystając z przycisku "Przeglądaj lokalne pliki" lub przeciągając dane przykładowe do okna przeglądarki.

 3. Zaczekaj, aż pliki zainstalują się.

 4. Następnie wciśnij przycisk "Kontynuuj instalowanie".

 5. Następnie instalator przykładowych danych automatycznie skonfiguruje Twój sklep oraz inne moduły. Może to zająć kilka minut.

 6. Po tym jak dane przykładowe zostaną pomyślnie zainstalowane, będziesz musiał wykonać ostatni krok - zregenerować obrazki. Wciśnij przycisk "Przejdź na Stronę Regenerowania".

 7. Aby zregenerować obrazki, wciśnij przycisk "Zregeneruj miniaturki".

Gratulacje, Twój sklep demonstracyjny został zainstalowany.

Ręczne instalowanie szablonu z danymi przykładowymi

Aby Twój sklep PrestaShop wyglądał tak samo, jak demonstracja szablonu na żywo, będziesz musiał zainstalować dane przykładowe. Zawarte w nich będą wszystkie produkty demonstracyjne, kategorie, moduły oraz ustawienia sklepu.

W żadnym razie nie stosuj dane przykładowe na swojej już uruchomionej witrynie internetowej! Spowoduje to usunięcie wszystkich obecnych ustawień i produktów w twoim sklepie i zastąpienie ich danymi przykładowymi.

Upewnij się, że Twoja wersja silnika PrestaShop odpowiada wersji zaznaczonej w zakładce "Szczegóły Techniczne", gdzie będzie ona sprecyzowana jak "Silnik PrestaShop (Prestashop Engine): wersja 1.X.X.X".
Ponadto, upewnij się że twoje tablicy bazy danych mają prefiks ps_. Instaluj przykładowe dane wyłącznie jeżeli twój silnik PrestaShop odpowiada podanej wersji.

Przesyłanie plików szablonu

Aby przesłać szablon na swój serwer, postępuj następująco:

 1. Otwórz pakiet szablonu.
 2. Następnie przejdź do folderu /theme/manual_install/ .
 3. Prześlij foldery /img/, /modules/ oraz /themes/ do katalogu głównego PrestaShop.

Możesz zapoznać się z dokładniejszym samouczkiem: jak przesyłać pliki na serwer za pomocą menadżera FTP oraz jak przesyłać pliki na serwer za pomocą cPanel (WebHost Manager, WHM).

Instalowanie danych przykładowych

Dane przykładowe dostarczane są jako plik .SQL. Plik ten ulokowany jest w theme/manual_install/ pakietu szablonu i nazywa się dump.sql.

Plik dump.sql może być zainstalowany za pomocą narzędzia phpMyAdmin lub jakiegokolwiek innego narzędzia zarządzania bazą danych na Twoim panelu sterowania hostingu. Dokładniejszy samouczek na temat tego jak instaluje się pliki SQL może Ci wiele wyjaśnić.

Zanim przejdziesz do następnych działań, prosimy sporządzić kopię zapasową swojej bazy danych. Możesz sprawdzić dokładniejszy samouczek wideo na temat tego jak sporządzić kopię zapasową bazy danych.

Upewnij się że Twoja wersja silnika PrestaShop odpowiada wymaganiom szablonu. Jeżeli tego nie zrobić, baza danych zostanie uszkodzona.

Po zakończeniu czynności z instalowaniem pliku dump.sql, trzeba uaktywnić szablon.

Z panelu administracyjnego PrestaShop przejdź do Preferencje > Motywy, wybierz swój szablon w sekcji Motywy i wciśnij przycisk Zachowaj.

Dodawanie języków do sklepu internetowego

Jak tylko zainstalujesz szablon wielojęzyczny, będziesz mógł dodawać języki dostarczane w komplecie z nim (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) do platformy sklepu internetowego. Można to zrobić w następujący sposób:

Przejdź do 'Lokalizacja > Tłumaczenia' na panelu administracyjnym, znajdź 'DODAJ/ODŚWIEŻ JĘZYK' oraz dodaj języki wybierając je z menu rozwijanego (1) oraz wciskając przycisk 'Dodaj lub aktualizuj język' (2) .

Jeżeli nie chcesz jakiegoś języku, możesz go usunąć (2) albo deaktywować (1) w menu 'Lokalizacja > Języki' .

Instalowanie szablonu dla istnięjącego sklepu

Możesz wykorzystać tą metodę instalacji jeżeli już masz uruchomioną witrynę PrestaShop i po prostu chcesz zainstalować nowy szablon.

Tablicę konfiguracji modułów można znaleźć na stronie livedemo (demonstracji na żywo) szablonu. Znajdź link 'Sitemap' ('Mapa Witryny') w górnej lub w dolnej części menu i przejdź do Mapa Witryny -> Strony -> Konfiguracja Stron.

Przesyłanie plików szablonu oraz aktywacja motywu

 1. Otwórz pakiet szablonu.
 2. Następnie przejdź do folderu /theme/manual_install/ .
 3. Prześlij foldery /modules/ oraz /themes/ do katalogu głównego PrestaShop.
 4. Na swoIm panelu administracyjnym PrestaShop przejdź do Preferencje > Motywy, wybierz zainstalowany motyw (możesz wykorzystać już aktywowany motyw; nie spowoduje żadnych problemów dla Twojego aktywowanego motywu). Wciśnij przycisk 'Ustawienia Zaawansowane' (1).

 5. Na ekranie który się pojawi, wybierz katalog zawierający nazwę twojego nowego motywu (1) i wciśnij przycisk 'Zachowaj' (2).

Instalowanie modułów

Każdy szablon jest opatrzony w pewne konkretne ustawienia modułu. Aby zapewnić, żeby moduły mieli wygląd taki sam jak na podglądzie demonstracyjnym, musimy ich skonfigurować. Wszystkie moduły można skonfigurować na panelu administracyjnym PrestaShop.

Na swoim panelu administracyjnym PrestaShop, w głównym menu wybierz Moduły i Serwisy > Moduły i Serwisy.

Na stronie Moduły możesz zobaczyć listę dostępnych modułów PrestaShop. Możliwe jest że będziesz potrzebował zainstalować niektóre z nich.

Aby zainstalować moduł, odszukaj go i wciśnij przycisk 'Instaluj'.

Korzystając z linków modułu możesz je włączać/wyłączać (linki Włącz | Wyłącz), zresetować ich ustawienia, wracając do ustawień domyślnych (linkZresetuj), usunąć moduł (link Usuń) albo skonfigurować ich (link Skonfiguruj).

Po aktywowaniu niezbędnych modułów będziesz musiał wyznaczyć dla nich prawidłowe pozycje.

Na panelu administrowania PrestaShop, wybierz Moduły i Serwisy > Pozycje z górnej części menu. Aby umieścić moduł w prawidłową pozycję, po prostu przeciągnij go w górę lub w dół w liście modułów.

Konfigurowanie obrazków

W PrestaShop możesz zastosować predefiniowane rozmiary dla obrazków produktów, obrazków kategorii, wytwórców etc.

Na przykład, obrazki rozmiarów 'strona domowa' są zwykle wykorzystywane jako zdjęcia produktów w zestawieniach kategorii, 'duży rozmiar' jest wykorzystywany jako główne zdjęcie produktu na stronie z informacją o produkcie.

Aby skonfigurować rozmiary zdjęcia produktu, otwórz swój panel administracyjny PrestaShop, przejdź do Preferencje > Obrazki i ustaw takie rozmiary obrazku, jak opisane są na Stronie Konfiguracji w demonstracji na żywo szablonu.