Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter

TemplateMonster.com erbjuder mallar som är skapade både våra egna och frilansdesigner. Våra designer är avtalsbundna att inte använda material som kränker immateriella rättigheter (upphovsrätt, varumärke, trade dress, samt namn- och bildrättigheter) av en tredje part. Om du tror att dina immateriella rättigheter har blivit kränkta, kontakta oss genast!

Om du informerar oss om att dina rättigheter har blivit kränkta kommer vi, efter vårt gottfinnande, att ta bort produkten från vår webbsida. Om vi upptäcker att designern har kränkt andras rättigheter eller fortsätter att kränker dina, kommer vi att avbryta samarbete med denna designer.

Om du upptäcker att en av våra designer har kränkt dina rättigheter kan du skicka ansökan till vår tjänsteman som jobbar med upphovsrätt. Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

  • Fysisk eller elektronisk underskrift av personen som är behörig att agera som representant för parten vars rättigheter har blivit kränkta.
  • Identifiering av upphovsrätten, varumärket och andra rättigheter som påstås har blivit kränkta.
  • URL- eller numret till produkten som påstås kränka rättigheter.
    Uppmärksamma att länken till vår hemsida – www.templatemonster.com – inte är tillräcklig. Du behöver ange länken till den specifika produkten.
  • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Uttalandet om att du tror att användningen av det specifika materialet har inte varit godkänd av ägaren till det ovan nämnda materialet eller en tredje part.
  • Uttalandet om att underrättelsen innehåller korrekta uppgifter och att du, under straffansvar för mened, är behörig att agera som förmedlare till ägaren av materialet vars rättigheter påstås vara kränkta.

Om du har några frågor om våra upphovsrätsvillkor, skapa ett ärende & och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.