Vi värdesätter dina IDÉER - Grön och blå PowerPoint-mall

6 months of support Med en produkt får du 6 månaders support från skaparen. Mer information om vad som ingår finns i supportpolicyn.

shoppingBag Försäljning: 0

Vi värdesätter dina IDÉER - Grön och blå PowerPoint-mall

Created: 6 dec. 2021

Updated: 6 dec. 2021

ID: 219005

Om skapare

Achievements

Images included:

Yes

Krav på programvara och hosting:

PowerPoint 2003 or 2007 (better) PowerPoint 2003 or 2007 (better)
Powerpoint 2007 (recommended) or Powerpoint 2003