Jesień - portfolio kreatywne | Responsywny szablon Drupala - Obrazek wyróżniający {numer}

Lista zmian

Version: 2.0 -Added Admin-Dashboard -Added Admin-Quick-Links -Added maintenance page -Added option for multi-language translations -Added option to edit contents easier -Added option to load custom css -Drupal core update -Improved Loading-Speed -Updated color-selector for theme -Updated Backend-Theme

0 Recenzja do tego produktu

0 Komentarz do tego produktu

mstauner od 2020
Produktów: 5 Sprzedaży: 103
Enthusiast Author

Utworzony: 18 mar 2020

Zaktualizowano: 18 mar 2020

ID: 98473