Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25. maja 2018 r.

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu witrynami TemplateMonster. Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, ale nie ma żadnych podstaw do takiego przetwarzania, będziemy prosili Państwo o wyrażenie zgody na to.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, będzie zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO (GDPR) oraz z (krajowymi) przepisami dotyczącymi ochrony danych, mające zastosowanie do serwisu TemplateMonster.

Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych informujemy publiczność o charakterze, zakresie i celu zbierania, wykorzystania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto, zgodnie z niniejszą deklaracją o ochronie danych, użytkownik otrzymuje informacje o przysługujących mu prawach.

Jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane, TemplateMonster wdrożyli liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej witryny. Ponieważ internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, absolutna ochrona nie jest gwarantowana. Dlatego każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pośrednictwem wszystkich dostępnych mu środków, np. przez e-mail lub połączenie telefoniczne.

W TEJ POLITYCE WYJAŚNIAMY:

JAKIE TYPY INFORMACJI ZBIERA TEMPLATEMONSTER?

Zbieramy pewne informacje na temat odwiedzających i użytkowników naszych witryn.

 • Informacje, które uzyskujemy od sprzedawców

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer(y) telefonu, dane dotyczące płatności (np. informacje o karcie kredytowej), odpowiedzi udzielone na ankiety zainicjowane do celów badawczych oraz zapytania dotyczące pomocy technicznej.

Informacje te są używane w celu świadczenia i/lub ulepszania naszych usług; na przykład wypłaty prowizji, weryfikacji tożsamości użytkownika, do kontaktowania z Państwem, do celów reklamowych i działań marketingowych, oraz do wystawiania faktur. Używamy tych informacji, aby upewnić się, że przestrzegamy wymogów prawnych.

 • Informacje, które uzyskujemy od kupujących

Imiona, nazwiska członków, adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, informacje o komputerze oraz o odwiedzinach i korzystaniu z witryny (w tym informacje o przeglądarce, adresie IP, ogólnej lokalizacji przez przeglądarkę), odpowiedzi na ankiety inicjowane w celach badawczych, dane dotyczące płatności (np. informacje o karcie kredytowej), informacje dotyczące transakcji, zapytania dotyczące wsparcia, dane analityki internetowej, informacje, które klient podaje, wypełniając formularze na naszych witrynach.

Możemy wykorzystywać te informacje, aby odpowiadać na Państwa prośby lub korespondencję, do obsługi klienta (lub do celów statystycznych), analizy do celów zarządzania w celu administrowania witryną, ulepszania produktów/usług, wysyłania powiadomień technicznych/dotyczących aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, powiadomień o zamian w naszej Polityce prywatności, wiadomości administracyjnych, do zapobiegania oszustwom, naruszeniom zasad Polityki prywatności/warunków korzystania z naszego serwisu, oraz zagrożeniom lub szkodom.

 • Informacje, które uzyskujemy od naszych partnerów

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres URL strony internetowej, numer(y) telefonu, adres, typ firmy, adres e-mail i informacje od dostawców usług płatniczych, np. takie jak adres e-mail lub identyfikator PayPal. Wykorzystujemy te informacje do współpracy, potwierdzania tożsamości, kontaktowania się z Państwem, opłaty Waszych usług i sprawdzania Was pod kątem ryzyka, oszustw lub innych podobnych problemów, aby wysyłać powiadomienia techniczne, informacje na temat aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, informacje dotyczące zmian naszej Polityki prywatności oraz wiadomości administracyjnych i od pomocy technicznej.

 • Informacje, które uzyskujemy od odwiedzających witrynę
 • Typ urządzenia i przeglądarka, których używacie, połączenie sieciowe, adres IP, informacje o plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu, zapytania o pomoc i dane analityki internetowej. Ponadto, możemy zbierać dane osobowe przesłane przez Państwo za pośrednictwem dowolnej funkcji dostępnej na naszych witrynach.

 • Informacje, które uzyskujemy od użytkowników, którzy skorzystali z czatu

Imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o używanym urządzeniu i przeglądarce, transkrypcja czatu oraz inne dane osobowe podawane przez nas podczas czatu. Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z serwisu możemy poprosić Państwo o dostarczenie dodatkowych dokumentów podczas czatu w celu weryfikacji tożsamości.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

 • Kiedy wykonujesz pewne działania, takie jak: rejestracja na naszych witrynach, kupuj / zakup produktów lub usług, subskrypcja na nasz newsletter, przesłanie referencji, uczestnictwo w konkursach, wypełnienie ankiet lub wysyłanie wiadomości do nas za pośrednictwem dowolnej dostępnej opcji.
 • Zbieramy dane osobowe automatycznie podczas nawigacji po stronach lub za pośrednictwem witryny firmy trzeciej podczas korzystania z usług związanych z naszymi witrynami.
 • Możecie Państwo zostać poproszeni o podanie danych logowania na swoją stronę lub konto hostingowe (serwer) w przypadku zamówienia dodatkowych usług od naszych partnerów, takich jak: instalacja szablonu, implementacja logo, instalacja wtyczek WordPress i tak dalej. W takim przypadku możecie, ale nie musicie podawać dane logowania do swojej witryny lub konta hostingowego. Ale pamiętajcie, że jeśli odmówicie Państwo w podawaniu danych logowania naszym partnerom, nie będą oni mogli wykonać zamówionej usługi.
JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY OD INNYCH SERWISÓW?

Mimo że zbieramy dane osobowe bezpośrednio od naszych klientów, czasami możemy zbierać pewne informacje o nich z innych źródeł:

 • Dane finansowe i/lub dane dotyczące transakcji od dostawców płatności (w celu przetworzenia transakcji).
 • Serwisy trzecie, takie jak Google, Facebook, Twitter mogą dostarczyć nam pewnych informacji o Państwu, gdy przechodzicie na naszą witrynę przez link na tych serwisach, rejestrujecie/logujecie się na naszej witrynie z pomocą jednego z tych serwisów. Ilość informacji może być różna i może być/jest kontrolowana przez te serwisy lub przez Państwo za pomocą ustawień prywatności dostępnych w ustawieniach konta tego serwisu.
 • Od serwisów trzecich możemy uzyskać dane demograficzne, informacje o wykryciu oszustwa, połączyć je z informacjami, które posiadamy o Państwu, aby potwierdzić Waszą tożsamość do ochrony przed oszustwami.
W JAKI SPOSÓB TEMPLATEMONSTER WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

 • Państwa informacje są używane, gdy musimy zdefiniować Waszą tożsamość, aby ułatwić przetwarzanie transakcji na naszych witrynach, na przykład, przy zakupie produktów na naszym marketplace.
 • Inne uzasadnione cele wykorzystania danych osobowych:
  do świadczenia usług opisanych na naszych witrynach;
  • do weryfikacji Państwa tożsamości po zalogowaniu się na którejkolwiek z naszych witryn;
  • do zapewnienia wsparcia technicznego;
  • do wysyłania wiadomości z informacjami o firmie i aktualizacji witryn/usług;
  • do sprawdzanie Twoich działań na naszych witrynach w celu zidentyfikowania potencjalnie nieuczciwych działań i zapewnienia zgodności z warunkami użytkownika, które odnoszą się do stron internetowych;
  • do odpowiedzi na komentarze lub zapytania na naszych witrynach, prośby o dostarczenie opinii lub ankietowania na temat naszych produktów/usług;
  • do zarządzania sprawami prawnymi/operacyjnymi, w tym zarządzania ryzykiem związanym z treściami i oszustwami;
  • do ulepszenia naszych produktów i usług;
 • Kiedy wyrażacie Państwo zgodę na to:
  • do dostarczania informacji reklamowych na temat produktów i usług, które mogą Was zainteresować;
  • do modyfikowania/dostosowywania naszych usług i witryn, takich jak reklama wyświetlana na naszej stronie, korzystanie z plików cookie w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi itd.
 • Do różnych celów, wymaganych przez prawo.
 • Do ich przekazania sądowi, organom ścigania, do dochodzeń rządowych lub w innych przypadkach, które mogą mieć znaczenie dla dochodzeń.
KIEDY UJAWNIAMY DANE OSOBOWE NASZYCH KLIENTÓW?

Dane osobowe naszych klientów mogą być dostępne dla:

 • osób, które potrzebują ich do wykonywania swoich zadań i obowiązków;
 • stron trzecich, które mają uzasadniony cel, aby uzyskać do nich dostęp.

Możemy udostępniać dane osobowe naszych klientów stronom trzecim w następujących przypadkach:

 • klient wyraził zgodę na ujawnienie.
 • są oni potrzebne do celów zapewnienia wsparcia technicznego i/lub weryfikacji/aktywacji licencji.
 • podwykonawcy lub usługodawcy, którzy pomagają nam na wszelkie możliwe sposoby mogą przekazywać i uzyskiwać dostęp do potrzebnych im danych osobowych naszych klientów z krajów, w których prowadzą działalność.
 • gdy jest to wymagane prawem, aby chronić nasze lub prawa innych osób, gdy jest to wymagane do postępowań sądowych, spełnienia nakazów sądowych, lub prowadzenia postępowań sądowych w Spółce.
GDZIE PRZEKAZUJEMY I/LUB PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE NASZYCH KLIENTÓW?

Podczas gdy główna siedziba firmy TemplateMonster. znajduje w USA, mamy również szereg oddziałów firmy/wsparcia technicznego, które są zlokalizowane na Ukrainie, i Japonii.

Firmy, które oferują wsparcie techniczne, zapewniają jedynie wewnętrzne wsparcie dla TemplateMonster. Wsparcie techniczne jest dostarczane tylko po uzyskaniu Państwa zgody. W celu ochrony danych osobowych naszych klientów, współpracujemy z podwykonawcami, którzy mogą zapewnić akceptowalny standard bezpieczeństwa danych.

Możemy również podać pewne dane osobowe sprzedawcom na TemplateMonster marketplace, aby mogli zapewnić wsparcie techniczne swoim klientom.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY ZEBRANE DANE OSOBOWE?

Wszystkie prywatne informacje klientów są przechowywane na naszych serwerach tak długo, jak jest to potrzebne do świadczenia usług i przestrzegania zobowiązań prawnych.

Jeśli nie chce Państwo, abyśmy przechowywali Wasze dane osobowe, macie prawo je usunąć, ale w takim przypadku będziemy musieli zamknąć Wasze konto na stronie TemplateMonster.

Wszystkie informacje o usuniętych kontach są przechowywane na naszych serwerach, abyśmy mogli z nich korzystać w uzasadnionych interesach biznesowych, takich jak: do przestrzeganie prawa, zapobieganie oszustwom, rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie problemów, pomoc w dochodzeniach, egzekwowanie warunków korzystania z usługi i/lub podejmowanie innych działań, dozwolonych przez prawo. Informacje, które są przechowywane, zostaną przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW?

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych naszych klientów, stosujemy określone środki organizacyjne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

 • Udostępniamy i zapewniamy dostęp do Państwa informacji w niezbędnym minimalnym zakresie, z zastrzeżeniem ograniczeń poufności, w przypadkach gdy jest to konieczne, i jeśli jest to możliwe, w sposób anonimowy.
 • Do przechowywania danych naszych klientów używamy bezpiecznych serwerów.
 • Weryfikujemy tożsamość wszystkich osób, które żądają dostępu do prywatnych informacji przed udzieleniem im dostępu.
 • Używamy szyfrowania SSL do ochrony transmisji danych.

Upewnijcie się, że Państwa informacje są zabezpieczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za próby obejścia ustawień prywatności na naszych witrynach. W przypadku podania hasła do niektórych części naszej witryny jesteście Państwo odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa. Nie wolno udostępniać go osobom trzecim, w szczególności w sekcji komentarzy i/lub pytań, ponieważ te obszary mogą być przeglądane przez dowolnego użytkownika naszych witryn.

Z oczywistych powodów nie możemy kontrolować działań użytkowników na naszych witrynach. Dlatego musicie Państwo mądrze udostępniać informacje w obszarach publicznych na naszych witrynach, ponieważ nie możemy zagwarantować, że Wasze informacje nie będą przeglądane przez nieautoryzowane strony.

Jeśli zdecydujecie się Państwo aby udostępnić swoje dane za pośrednictwem witryny osoby/firmy trzeciej, musicie zapoznać się z Polityką prywatności tej witryny, aby wiedzieć o ich metody zarządzania/ochrony informacji.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ZARZĄDZAĆ NIMI?

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są dostępne na Państwa koncie. Użytkownik ma prawo wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany i poprawki dotyczące wszelkich błędów dostępnych w tych danych.

Możecie Państwo otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie, usuwać je lub ograniczać przetwarzanie, możecie również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o zestaw naszych uzasadnionych interesów, takich jak profilowanie do marketingu bezpośredniego i przypadków gdzie poprosiliśmy o zgodę na przetwarzanie Waszych danych.

Istnieje wiele sytuacji, w których prawo to może być ograniczone, istnieje wiele przypadków, w których możemy zachować Państwa dane po wycofaniu zgody.

Istnieją przypadki, w których możemy wymagać, aby Państwa dane osobowe były zgodne z zobowiązaniami prawnymi lub umownymi. Jeśli nie dostarczycie nam takich danych, nie będziemy mogli zarządzać relacjami z Państwem. We wszystkich innych przypadkach podanie żądanych informacji może być opcjonalne.

Jeśli zdarzy się, że macie Państwo pewne nierozwiązane wątpliwości, macie prawo aby złożyć skargę do organów ochrony danych. Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, skontaktuj się z nami na privacy@templatemonster.com

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy uzyskamy Państwa zgodę, prześlemy Wam materiały marketingowe, które będą zawierały informacje o produktach, usługach i zniżkach, które naszym zdaniem mogą Was zainteresować. Jeśli zdecydujecie się nie otrzymywać takich powiadomień e-mail, możecie z łatwością zrezygnować, korzystając z opcji wypisania się z listy mailingowej lub wysłanie nam odpowiedniej prośby na unsubscribe@templatemonster.com

Pliki cookie

TemplateMonster oraz wszystkie nasze witryny, i partnerzy używają plików cookie do analizy zachowania użytkowników, gromadzenia danych demograficznych o naszej bazie użytkowników. Plik cookie to mały plik umieszczony na Waszym urządzeniu podczas odwiedzania dowolnej witryny. Korzystając z ustawień przeglądarki swojego urządzenia, możecie zarządzać plikami cookie, w przypadkach gdybyś chcielibyście wyłączyć niektóre funkcje na naszych stronach.

Używamy funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie lub odwiedzić witrynę www.allaboutcookies.org

Web Beacon

Jeszcze jedną technologią, której używamy, jest technologia Web Beacon. Wykorzystujemy ją w sytuacjach takich jak promocje lub korzystanie z newslettera. Dane, które gromadzimy za pomocą sygnałów nawigacyjnych (web beacon), pozwalają nam śledzić liczbę użytkowników, którzy otworzyli nasze newslettery. Ponadto sygnały nawigacyjne pomagają nam zrozumieć zachowanie naszych klientów, członków różnych naszych programów i innych odwiedzających witrynę.

Google Analytics

Wszystkie witryny serwisu TemplateMonster korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych opracowanej przez Google, Inc. (“Google”). Oprogramowanie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy zachowania użytkowników. Wszystkie dane (tj. Wasza aktywność na witrynach TemplateMonster) są gromadzone przez pliki cookie i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzystuje te dane do ogólnej oceny zachowania użytkowników, przygotowania raportów dla managerów witryn oraz dostarczania danych do serwisów, związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać różne dane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

W żaden sposób Google nie utożsamia Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jeśli nie chcecie udostępniać Google danych przeglądania, możecie zablokować korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat znajdziecie tutaj: Google analytics opt-out , www.google.com/intl/en/policies/privacy/ , www.google.com/analytics/terms/us.html .
Funkcje Google Analytics objaśniono pod tym linkiem www.google.com/analytics/ .

INFORMACJE PUBLICZNE I WITRYNY OSÓB/FIRM TRZECICH

Referencje

Oprócz różnych rekomendacji wyświetlamy referencje na naszej stronie. Są one publikowane tylko po otrzymaniu Państwa zgody na to. Publikujemy Państwa referencje określając Wasze imię i nazwisko. Jeśli chcielibyście usunąć lub zmodyfikować istniejące referencje, prosimy o kontakt na reviews@templatemonster.com

Blog

TemplateMonster.com oferuje użytkownikom możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych artykułów na blogu, który znajduje się na stronie administratora. Informacje, które reklamujecie w swoich komentarzach lub publikacjach, mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez każdego odwiedzającego lub użytkownika naszych witryn. Jeśli chcielibyście usunąć niektóre informacje z naszych blogów, prosimy o kontakt na marketing@templatemonster.com . W razie gdy usunięcie tych informacji z jakiegoś powodu będzie niemożliwe, poinformujemy Państwo o przyczynach takiej decyzji.

Platformy społecznościowe i widgety

Wszystkie witryny TemplateMonster są wyposażone we wbudowane funkcje mediów społecznościowych, takie jak, na przykład, Facebook przycisk “Lubię to!”. Funkcje te mogą gromadzić takie dane jak adres IP lub umieszczać pliki cookie w przeglądarce w celu zbierania informacji statystycznych o interakcjach z naszymi witrynami. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na serwerach określonej sieci mediów społecznościowych.

Oprócz tych funkcji posiadamy profile w głównych sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter Pinterest, Instagram i Google+. Prosimy nie zapominać, że wszelkie informacje przesyłane do obszarów publicznych tych sieci, takie jak komentarze, mogą być łatwo odczytane, zebrane lub zapisane przez wszystkich użytkowników tych sieci. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników tych platform ani działań tych platform. Twoja aktywność w tych widgetach i/lub platformach jest regulowana Polityką prywatności firm, które je udostępniają.

Linki do innych witryn

Jeśli klikniecie link do witryn firm trzecich, opuścicie naszą witrynę i przejdziecie do wybranej witryny. Ponieważ nie możemy kontrolować działań osób/firm trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez te witryny. Zapoznajcie się z Polityką prywatności każdego dostawcy usług, z usług którego planujecie skorzystać.

USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Administrator danych musi metodować i przechowywać niepubliczne dane podmiotu informacji jedynie w kwocie niezbędnej do osiągnięcia celu przechowywania tych danych, lub jak to często przyznawane przez prawodawców europejskich w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynie okres trwania przechowywania danych, określony przez prawodawcę europejskiego lub inną kompetentną instancję, wszystkie informacje niepubliczne zostaną zablokowane lub usunięte.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Wszystkie witryny TemplateMonster, a także blogi i inne serwisy, nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. Żadna osoba w wieku poniżej 13 lat nie może podać danych osobowych do lub na naszych witrynach. Nie zbieramy informacji od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli macie mniej niż 13 lat, nie możecie korzystać z żadnej z naszych witryn, kupować produktów na naszym marketplace, komentować artykuły na blogu, wpisy w mediach społecznościowych ani podawać żadnych osobistych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Jeśli dowiemy się, że naruszyliście tą regułę, Wasze konto, a także wszystkie informacje, zostaną usunięte. Jeśli Państwo uważa, że możemy uzyskać pewne informacje od Waszego dziecka, prosimy o kontakt na privacy@templatemonster.com .

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian opublikujemy je w sekcji Polityka prywatności. Otrzymacie wiadomość e-mail z informacją na temat aktualizacji i zmian w Polityce prywatności.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W zależności od kontekstu podanych danych osobowych, TemplateMonster jest zarówno administratorem danych, jak i podmiotem przetwarzającym dane osobowe w ramach tej Polityki. TemplateMonster jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe przekazywane do serwisów lub zbierane za pośrednictwem serwisów w imieniu lub pod kierunkiem subskrybentów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych lub naruszenia praw do prywatności, prosimy o kontakt na privacy@templatemonster.com Odpowiemy na wszystkie prośby, zapytania lub skargi w ciągu piętnastu (15) dni.

KONTROLA WERSJI ANGIELSKIEJ

Tłumaczenia w języku innym niż angielski niniejszej Polityki mają wyłącznie charakter informacyjny. Aby uniknąć konfliktów w definicjach, wersja angielska jest autorytatywna.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Punkt. 6 (1) RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania.