Polityka prywatności

Data wejścia w życie 3 marca 2023 r

Ochrona danych ma dla TemplateMonster.com szczególnie wysoki priorytet. Przetwarzanie danych osobowych, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, będzie zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych mającymi zastosowanie do TemplateMonster.com.

Korzystając z naszej witryny, automatycznie zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z oświadczeń zawartych w tym dokumencie, skontaktuj się z nami przed skorzystaniem z naszej witryny lub którejkolwiek z jej stron, folderów i subdomen. Mamy prawo do zmiany naszej polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego zalecamy wszystkim użytkownikom regularne sprawdzanie tej strony i zapoznawanie się z jej najnowszą wersją.

1. Informacje ogólne

Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych informujemy opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera ponadto informacje o prawach użytkowników strony internetowej.

Jako administrator i podmiot przetwarzający dane, TemplateMonster.com wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić pełną ochronę Twoich danych w całej witrynie templatemonster.com i we wszystkich jej subdomenach. Ponieważ internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, potrzebna jest więcej niż absolutna ochrona. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, może swobodnie przekazywać nam dane osobowe za pośrednictwem środków bezpośrednich i pośrednich, np. przez e-mail lub telefon.

2. Rodzaje informacji, które zbieramy

Gromadzimy określone informacje o odwiedzających i użytkownikach naszych stron internetowych. Rodzaj i zakres informacji różnią się w zależności od źródła skierowania i statusu użytkownika.

2.1. Informacje, które uzyskujemy od autorów

Możemy gromadzić imię i nazwisko autora, nazwę firmy, adres IP, adres e-mail, numer(y) telefonu, dokument tożsamości ze zdjęciem, adresy URL kont w mediach społecznościowych, szczegóły płatności (informacje rozliczeniowe) oraz odpowiedzi na ankiety inicjowane do celów badawczych.

Używamy tych informacji, aby zapewnić autorom wsparcie lub ulepszyć nasze usługi. Dane te są np. niezbędne do wypłaty prowizji, weryfikacji tożsamości autorów, świadczenia usług reklamowych i marketingowych, kontaktu, wsparcia i fakturowania.

2.2. Informacje, które uzyskujemy od kupujących

Gromadzimy imię i nazwisko kupującego, nazwę użytkownika, adres e-mail, numer(y) telefonu, lokalizację fizyczną i dane kontaktowe. Ponadto możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać informacje o urządzeniach kupującego używanych do odwiedzania naszych stron internetowych i interakcji z nimi. Zawiera informacje o przeglądarce, źródle odsyłającym i adresie IP kupującego. Możemy również mieć ograniczony dostęp do danych rozliczeniowych osób trzecich gromadzonych przez systemy płatności kupującego (kraj rozliczenia, imię i nazwisko posiadacza karty, adres e-mail PayPal), szczegółów transakcji, zapytań dotyczących pomocy technicznej, danych analityki internetowej oraz danych dostarczanych przez kupujących podczas wypełniania formularzy na naszych stronach internetowych .

Możemy wykorzystywać te informacje do odpowiadania na prośby lub korespondencję kupujących, świadczenia obsługi klienta, administrowania witryną internetową, ulepszania produktów/usług oraz wysyłania powiadomień technicznych/aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, powiadomień o zmianach w zasadach i wiadomości administracyjnych. Możemy również wykorzystywać te dane do celów statystycznych, analitycznych i zarządczych oraz zapobiegać oszustwom i naruszeniom zasad/warunków, w tym groźbom i szkodom.

2.3. Informacje, które uzyskujemy od partnerów

Gromadzimy nazwiska partnerów, nazwy firm, adresy URL witryn, numery telefonów, adresy rozliczeniowe, rodzaje działalności, adresy e-mail, dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz informacje dotyczące płatności. Używamy tych informacji do współpracy z partnerami, potwierdzania ich tożsamości, kontaktu, płatności, wsparcia i sprawdzania ryzyka, oszustwa lub innych podobnych problemów. Ponadto wykorzystujemy te dane do wysyłania powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych oraz informacji dotyczących zmian w naszych zasadach.

2.4. Informacje, które uzyskujemy od odwiedzających witrynę

Gromadzimy typ urządzenia i przeglądarkę odwiedzających, połączenie sieciowe, adres IP, pliki cookie i inne dane do analizy sieci. Możemy również gromadzić dane osobowe przekazywane przez odwiedzających za pośrednictwem dowolnych formularzy dostępnych na naszych stronach internetowych, tj. czatu, systemu zgłoszeń, subskrypcji i formularzy kontaktowych.

2.5. Informacje, które uzyskujemy od użytkowników za pośrednictwem czatu, rozmów telefonicznych i innych środków pośrednich

Gromadzimy imiona i nazwiska, adresy e-mail, informacje o urządzeniu i przeglądarce, z których korzystają, zapis czatu i inne dane osobowe, które udostępniają podczas czatu lub rozmowy. Zgodnie z naszymi Zasadami pomocy technicznej i Warunkami użytkowania możemy poprosić użytkowników o dodatkowe informacje podczas naszej rozmowy w celu zweryfikowania ich tożsamości lub w celach związanych z pomocą techniczną.

3. Sposoby gromadzenia danych osobowych

 • Gromadzimy dane osobowe, gdy odwiedzający wykonują określone działania na naszych stronach internetowych. Działania te obejmują między innymi rejestrację, zakup/zamawianie produktów lub usług w naszych witrynach, subskrypcję naszego biuletynu, przesyłanie opinii, udział w konkursie, wypełnianie ankiety lub wysyłanie nam prośby o komunikację za pomocą wszelkich dostępnych środków.
 • Automatycznie zbieramy dane osobowe, gdy użytkownicy poruszają się po naszych witrynach lub źródłach zewnętrznych, które odnoszą się do naszych witryn.
 • Możemy poprosić użytkowników o podanie danych logowania do panelu administratora strony lub konta hostingowego (serwera), jeśli zamawiają dodatkowe oferty z naszego Centrum Obsługi lub partnerów. Usługi obejmują instalację szablonu, dostosowanie strony internetowej, wymianę obrazu, instalację wtyczki WordPress itp. Użytkownicy mogą odmówić udostępnienia danych logowania do swojej strony internetowej lub konta hostingowego. W takim przypadku możemy odmówić wykonania usługi.

4. Otrzymywanie informacji od stron trzecich

Oprócz danych, które otrzymujemy od odwiedzających, możemy gromadzić, przechowywać i analizować dane osobowe użytkowników z innych źródeł.

 • Otrzymujemy dane finansowe i transakcyjne od dostawców usług płatniczych w celu przetworzenia transakcji i zakupu produktów cyfrowych.
 • Usługi stron trzecich, takie jak Google, Facebook i Twitter, mogą przekazywać nam pewne informacje o naszych gościach, gdy łączą się/logują do naszej witryny za pomocą swojego loginu do mediów społecznościowych lub powiązanego adresu e-mail. Ilość informacji może się różnić i może być kontrolowana i zmieniana przez zewnętrznego usługodawcę lub użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności.
 • Możemy uzyskiwać dane demograficzne i informacje o wykrywaniu oszustw ze źródeł zewnętrznych i łączyć je z posiadanymi przez nas informacjami o odwiedzających, aby potwierdzić ich tożsamość. Mogą to być usługi weryfikacji tożsamości wykorzystywane do ostrzegania przed oszustwami.

5. Przypadki użycia danych osobowych

5.1. przetwarzanie zamówienia

Danych osobowych użytkowników wymagamy głównie wtedy, gdy musimy określić ich tożsamość w celu dokładnego przetwarzania zamówień na naszej stronie internetowej i wszystkich jej subdomenach, np. gdy kupują produkty i usługi z naszego rynku.

5.2. Świadczenie usług

Inne uzasadnione zastosowania obejmują między innymi następujące przypadki.

 • dostarczanie usług reprezentowanych na naszej stronie internetowej i wszystkich jej subdomenach;
 • weryfikowanie tożsamości użytkowników podczas logowania i tworzenia konta osobistego;
 • Świadczenie usług wsparcia ogólnego i technicznego;
 • udostępnianie aktualności firmowych, wyprzedaży, ofert specjalnych oraz aktualizacji strony internetowej/usług;
 • sprawdzanie działań użytkowników na naszych stronach internetowych w celu identyfikacji potencjalnie nieuczciwych działań i zapewnienia zgodności z warunkami użytkownika, które mają zastosowanie do naszych stron internetowych;
 • odpowiadanie na komentarze lub zapytania użytkowników na naszych stronach internetowych, gdy prosi się ich o opinie lub opinie za pośrednictwem ankiet;
 • zarządzanie sprawami prawnymi/operacyjnymi, w tym zarządzanie ryzykiem związanym z treścią i oszustwami;
 • stosowania spersonalizowanych reklam i wyświetlania treści dostosowanych do preferencji użytkowników;
 • kontaktowanie się z użytkownikami w celach informacyjnych;
 • ulepszanie interfejsu użytkownika naszej witryny, produktów i jakości usług.

5.3. Wykorzystanie informacji wymagające zgody użytkownika

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników, jeśli wyrażą na to zgodę:

 • dostarczania im informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, które mogą ich zainteresować;
 • modyfikować/dostosowywać nasze oferty i układ strony internetowej za pomocą plików cookie, np. reklamy pojawiające się na naszej stronie internetowej można dostosować, aby zapewnić użytkownikom spersonalizowane wrażenia.

Użytkownicy mogą zmienić swoją decyzję i poprosić nas o usunięcie ich danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając prośbę na adres privacy@templatemonster.com .

5.4. Żądania prawne

W razie potrzeby możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w celach wymaganych przez prawo. Np. w celu uzyskania zgody sądu, organów ścigania, wniosków rządowych lub innych okazji, które mogą dotyczyć dochodzeń sądowych.

6. Ujawnienie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych naszych użytkowników mogą uzyskać:

 • pracownikom firmy, którym jest to potrzebne do wykonywania swoich zadań i obowiązków;
 • osobom trzecim, które mają uzasadniony cel uzyskania do nich dostępu.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach.

 • Klient wyraża zgodę na ujawnienie.
 • Musimy ujawnić częściowe dane do celów wsparcia i weryfikacji/aktywacji oprogramowania innych firm.
 • Klient zamawia usługę zewnętrzną na naszej stronie internetowej, a podwykonawcy lub usługodawcy potrzebują danych do realizacji oferty. Podwykonawcy lub usługodawcy mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych z krajów, w których prowadzą działalność.
 • Jest to wymagane w celu ochrony naszych praw lub zachowania zgodności z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym.

7. Przechowywanie i ochrona danych osobowych

TemplateMonster ma swoją główną placówkę zlokalizowaną w USA. Ponadto firma współpracuje z outsourcingowymi pracownikami na całym świecie, aby zapewnić użytkownikom terminowe wsparcie i wysoki poziom usług. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe na różnych lokalnych serwerach. Aby chronić Twoje dane, współpracujemy również z podwykonawcami, którzy mogą zachować standardy przestrzegania bezpieczeństwa danych.

7.1. Czas przechowywania

Informacje o użytkownikach są przechowywane na naszych serwerach tak długo, jak jest to potrzebne do świadczenia im naszych usług i wypełnienia obowiązków prawnych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, abyśmy przechowywali ich dane osobowe, mają prawo do ich usunięcia, ale w takim przypadku będziemy musieli dezaktywować ich konta TemplateMonster.

Wszystkie informacje o usuniętych kontach pozostają na naszych serwerach do wykorzystania w naszych uzasadnionych interesach biznesowych: przestrzeganiu prawa, zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów, rozwiązywaniu problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowaniu warunków usługi lub podejmowaniu innych działań dozwolonych przez prawo. Przetwarzamy informacje, które przechowujemy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

7.2. Środki bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o użytkownikach, stosujemy określone środki w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym lub nielegalnym użyciem, przypadkową utratą lub zniszczeniem.

 • Udostępniamy i zapewniamy dostęp do informacji o użytkownikach w minimalnym niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących poufności w stosownych przypadkach i w miarę możliwości na zasadzie anonimowości.
 • Do przechowywania informacji o użytkownikach używamy bezpiecznych serwerów.
 • Weryfikujemy tożsamość wszystkich osób, które proszą o dostęp do informacji prywatnych przed udzieleniem im dostępu.
 • Do ochrony transferu danych używamy szyfrowania certyfikatem SSL.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli użytkownicy próbują obejść ustawienia prywatności na naszych stronach internetowych. Jeśli zapewniamy użytkownikom dostęp do niektórych części naszej witryny, są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Użytkownikom nie wolno udostępniać danych dostępowych osobom trzecim.

Z oczywistych względów nie możemy kontrolować wszystkich działań użytkowników na naszych stronach internetowych, np. w publicznych komentarzach, forach itp. Dlatego zalecamy klientom rozważne udostępnianie swoich danych w miejscach publicznych, ponieważ nie możemy zagwarantować, że osoby nieupoważnione nie będą przeglądać dane, które użytkownicy publikują w sieci.

Gdy użytkownicy zdecydują się udostępnić swoje informacje za pośrednictwem witryny internetowej osoby trzeciej, muszą sprawdzić politykę prywatności tej witryny, aby zapoznać się z jej praktykami zarządzania informacjami i ochrony.

8. Zarządzanie prywatnością

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na temat użytkowników, są dostępne na ich kontach. Użytkownicy mają prawo do dokonywania wszelkich niezbędnych edycji i zmian tych danych.

Użytkownicy mogą otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, edytować, usuwać lub ograniczać ich przetwarzanie. Mogą również sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych w zbiorze interesów firmy, takich jak profilowanie w celu marketingu bezpośredniego i inne przypadki, kiedy potrzebujemy ich zgody na przetwarzanie danych.

Istnieje kilka sytuacji, w których prawa te mogą zostać ograniczone, a my możemy zachować informacje o użytkowniku po wycofaniu przez niego zgody. Są to przypadki, w których możemy wymagać, aby dane osobowe były zgodne ze zobowiązaniami prawnymi lub umownymi. Jeśli użytkownicy nie podają nam takich danych, nie możemy zrealizować usługi. We wszystkich innych przypadkach podanie żądanych informacji może być opcjonalne.

Jeśli użytkownicy mają nierozwiązane wątpliwości, mają prawo złożyć skargę do organów ochrony danych. Jeśli uważasz, że nasza firma narusza Twoje prawa do prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@templatemonster.com

9. Marketingowe wykorzystanie Twoich danych osobowych

Jeśli mamy zgodę użytkowników, możemy przesyłać im materiały marketingowe z informacjami o produktach, usługach lub rabatach. Jeśli zdecydują się nie otrzymywać takich powiadomień e-mail, mogą łatwo zrezygnować, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami pod adresem unsubscribe@templatemonster.com .

9.1. Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Używamy sygnałów nawigacyjnych w sieci Web . Jest to sposób na śledzenie korzystania z witryny przy okazjach, takich jak promocje lub biuletyny. Dane, które zbieramy za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych, pozwalają nam śledzić liczbę użytkowników, którzy otworzyli nasze biuletyny. Ponadto sygnały nawigacyjne pomagają nam zrozumieć zachowanie użytkowników i poprawić UX.

9.2. Google Analytics

TemplateMonster korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych stworzonej przez Google, Inc. Oprogramowanie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy zachowań użytkowników. Wszystkie dane (tj. aktywność użytkownika w domenie templatemonster.com i wszystkich jej subdomenach) są gromadzone przez pliki cookie i przechowywane w centrach danych w chmurze Google, z których większość znajduje się w USA

Z kolei Google wykorzystuje te dane do ogólnej oceny zachowań użytkowników, tworzenia raportów dla administratorów witryn oraz dostarczania danych do usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać różne dane stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

W żaden sposób Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jeśli użytkownicy nie chcą przekazywać Google danych przeglądania, mogą zablokować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownicy mogą znaleźć więcej informacji na temat rezygnacji z Google , Prywatności i Google Analytics .

Plik cookie to mały plik umieszczany na urządzeniach użytkowników, gdy odwiedzają oni dowolną witrynę internetową. Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom dostęp do wszystkich funkcji witryny, a także analizować, personalizować i poprawiać wrażenia użytkownika.

Domyślnie aktywujemy wszystkie pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, reklam i analiz. Wszyscy użytkownicy mogą dostosować swoje preferencje dotyczące plików cookie i zrezygnować z analitycznych i reklamowych plików cookie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych. Ściśle niezbędne pliki cookie są zawsze włączone, aby zapewnić dostarczanie żądanych usług i zasobów.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju używanych przez nas plików cookie znajdują się w naszej polityce dotyczącej plików cookie .

11. Integracje Twoich informacji publicznych przez osoby trzecie

11.1 Referencje

Oprócz różnych rekomendacji, wyświetlamy referencje na naszej stronie internetowej. Publikujemy referencje tylko po uzyskaniu zgody użytkowników na podanie imion. Jeśli użytkownicy chcą usunąć lub zmodyfikować swoje istniejące referencje, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem review@templatemonster.com .

11.2. Blog

Użytkownicy mogą dzielić się swoimi opiniami na naszych oficjalnych blogach. Informacje, które dodają do naszych postów na blogu lub komentarzy dodanych za pośrednictwem Disqus lub wewnętrznego systemu komentowania, mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Jeśli użytkownicy chcą usunąć niektóre swoje informacje z naszych blogów, mogą skontaktować się z nami pod adresem marketing@templatemonster.com

11.3. Platformy i widżety mediów społecznościowych

Wszystkie witryny TemplateMonster mają wbudowane funkcje mediów społecznościowych, np. przycisk „Lubię to” na Facebooku. Funkcje te mogą zbierać dane użytkowników, takie jak adres IP lub umieszczać plik cookie w ich przeglądarce w celu zbierania informacji statystycznych o ich interakcjach z naszymi stronami internetowymi. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na serwerach określonej sieci społecznościowej.

Oprócz tych funkcji prowadzimy profile w głównych sieciach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn itp. Wszelkie informacje przesyłane przez użytkowników w tych sieciach w obszarach publicznych, takie jak komentarze, mogą być łatwo odczytywane, gromadzone lub przechowywane przez wszystkich użytkowników tych sieci. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników mediów społecznościowych ani działań tych platform. Zgodnie z ich polityką prywatności tylko powiązane platformy mediów społecznościowych zarządzają aktywnością użytkowników i interakcjami z tymi funkcjami.

11.4. Linki do innych stron internetowych

Jeśli użytkownicy klikną łącze do witryny osoby trzeciej, opuszczą naszą witrynę. Ponieważ nie możemy kontrolować działań stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Twoich danych osobowych przez te strony. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności każdej innej witryny, którą odwiedzają.

12. Usuwanie danych

Administrator informacji przetwarza i przechowuje dane osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania zgodnie z prawem amerykańskim lub innymi ustawodawcami w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynie czas przechowywania określony przez ustawodawcę USA lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są blokowane lub usuwane.

TemplateMonster zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników i usuwania związanych z nimi danych, jeśli nie logowali się i nie podejmowali żadnych działań przez 6 (sześć) miesięcy lub dłużej. Odnosi się do kont klientów, autorów i podmiotów stowarzyszonych.

Użytkownicy mogą tworzyć prośby o usunięcie swoich kont i danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@templatemonster.com . Przetwarzanie żądania może potrwać do 2 tygodni, dopóki dane nie zostaną usunięte. Biorąc pod uwagę, że korzystamy z kilku usług stron trzecich, w tym narzędzi do biuletynów e-mailowych i zewnętrznych usług reklamowych. Natychmiastowa odmowa otrzymywania powiadomień/reklam przez klienta może być niemożliwa z powodu usług stron trzecich, pamięci podręcznej przeglądarek i innych przyczyn technicznych.

13. Prywatność dzieci w Internecie

Dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny korzystać ze stron internetowych, produktów i usług TemplateMonster. Nikt w wieku poniżej 13 (trzynastu) lat nie może podawać danych osobowych na naszych stronach internetowych. Nie zbieramy informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Użytkownicy w wieku poniżej 13 lat nie mogą korzystać z żadnej z naszych witryn internetowych, kupować produktów z rynku, komentować wpisów na blogu lub w mediach społecznościowych ani podawać swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Jeśli dowiemy się, że użytkownicy naruszyli ten warunek, natychmiast usuniemy ich konta i wszystkie informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć pewne informacje dostarczone przez Twoje dziecko, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@templatemonster.com .

14. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Jako administrator i podmiot przetwarzający dane zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Publikujemy zmiany na tej stronie Polityki prywatności iw razie potrzeby powiadamiamy użytkowników pocztą elektroniczną.

W zależności od kontekstu danych osobowych dostarczanych przez użytkowników, TemplateMonster może być administratorem i podmiotem przetwarzającym dane. TemplateMonster jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe przesłane do usług lub zebrane za pośrednictwem powiązanych usług.

Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, w tym gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, lub jeśli uważają, że naruszamy ich prawa do prywatności, mogą skontaktować się z nami pod adresem privacy@templatemonster.com . Odpowiadamy na wszystkie prośby, zapytania lub wątpliwości w ciągu piętnastu (15) dni.

Tłumaczenia niniejszej Polityki na języki inne niż angielski są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Aby uniknąć niejednoznacznych interpretacji i nieścisłości w tłumaczeniu, użytkownicy powinni używać wersji angielskiej jako źródła.