Främsta egenskaper


Responsiv Design

Responsivitet är ett måste nuförtiden, du kan vara säker på att ditt innehåll kommer att levereras i sin helhet till alla enheter, oavsett om det handlar om stationära datorer eller smarttelefoner. Alla essentiella element som slider, kontaktform och menyer är till 100% responsiva för att de ska visas korrekt på skärmar med olika skärmupplösningar.

Bootstrap

Bootstrap erjuder en mängd extra funktioner och förenklar förståelse av designelement. SASS-filer är inkluderade för alla CSS för att du ska kunna ändra färger, typsnitt osv. utan några svårigheter.

Kompatibilitet med webbläsare

Med tanke på att det finns en oändlig kombination av “old school” av olika webbläsare användarna kan använda är det vårt uppgift att skapa mallar som visas korrekt i alla webbläsare.

Integration av vektor ikoner och Web Fonts

Varje paket inkluderar en samling av typsnitt ikoner som är en perfekt lösning för varje webbsida. Typpsnitt ikoner är skalbara vektor ikoner, du kan anpassa både färg och storlek utan att de tappar i kvalitet.

PSD-filer ingår

Alla PSD-filer ingår i varje paket med mallen. De är lagrade och ordnade för att du ska kunna redigera dem efter dina önskemål.

TM-tilläggsprogram

Mallen inkluderar en fungerande sökruta, kontakt- och prenumerationsformer. I paketet kan du hitta lättbegripliga instruktioner för hur man använder och anpassar dem.

Dokumentation

Övergripande dokumentation medföljer varje mall, där kan du hitta riktlinjer för installation, användbara råd om anpassning och underhåll av mallen.