Integritetspolicy

Ikraftträdande 3 mars 2023

Dataskydd är av särskilt hög prioritet för TemplateMonster.com. Behandling av personuppgifter, inklusive ditt namn, adress, e-post eller telefonnummer, kommer alltid att vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser som gäller för TemplateMonster.com.

Genom att använda vår webbplats godkänner du automatiskt följande villkor. Om du inte håller med något av detta dokuments påståenden, vänligen kontakta oss innan du använder vår webbplats eller någon av dess sidor, mappar och underdomäner. Vi har rätt att ändra vår integritetspolicy utan föregående meddelande. Därför rekommenderar vi alla användare att regelbundet kontrollera denna sida och hålla sig medveten om den senaste versionen.

1. Allmän information

Via denna dataskyddsförklaring informerar vi allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom innehåller denna dataskyddsdeklaration information om webbplatsens användares rättigheter.

Som personuppgiftsansvarig och processor har TemplateMonster.com implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är fullständigt skyddade på hela webbplatsen templatemonster.com och alla dess underdomäner. Eftersom internetbaserade dataöverföringar kan ha säkerhetsluckor behövs mer än absolut skydd. Dessutom är varje registrerad person fri att överföra personuppgifter till oss via direkta och indirekta medel, t.ex. e-post eller telefonsupport.

2. Informationstyper vi samlar in

Vi samlar in viss information om besökare och användare av våra webbplatser. Typen och omfattningen av informationen varierar beroende på hänvisningskälla och användarstatus.

2.1. Information vi får från författare

Vi kan samla in författarens namn, företagsnamn, IP-adress, e-postadress, telefonnummer, foto-ID, webbadresser till sociala medier, betalningsuppgifter (faktureringsinformation) och enkätsvar som initierats i forskningssyfte.

Vi använder denna information för att ge upphovsmän stöd eller förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter är t.ex. nödvändiga för att betala provisioner, verifiera författarnas identiteter, leverera reklam- och marknadsföringstjänster, kontakta, supporta och fakturera dem.

2.2. Information vi får från köpare

Vi samlar in en köpares namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, fysiska plats och kontaktuppgifter. Dessutom kan vi samla in, lagra och använda information om en köpares enheter som används för att besöka och interagera med våra webbplatser. Den innehåller information om webbläsaren, referenskälla och köparens IP-adress. Vi kan också ha begränsad tillgång till tredje parts faktureringsinformation som samlas in av köparens betalningssystem (faktureringsland, kortinnehavarens namn, PayPal-e-postadress), transaktionsdetaljer, supportfrågor, webbanalysdata och data som köpare tillhandahåller när de fyller i formulär på våra webbplatser .

Vi kan använda denna information för att svara på köpares förfrågningar eller korrespondens, tillhandahålla kundservice, administrera webbplatsen, förbättra produkter/tjänster och skicka tekniska meddelanden/uppdateringar, säkerhetsvarningar, ändringar i policymeddelanden och administrativa meddelanden. Vi kan också använda denna data för statistiska, analytiska och förvaltningsändamål och förhindra bedrägeri och brott mot policyer/villkor, inklusive hot och skada.

2.3. Information vi får från partners

Vi samlar in partnernamn, företagsnamn, webbadresser, telefonnummer, faktureringsadresser, företagstyper, e-postmeddelanden, foto-ID och betalningsinformation. Vi använder denna information för att samarbeta med partners, bekräfta deras identitet, kontakta, betala, supporta och undersöka för risker, bedrägerier eller andra liknande problem. Dessutom använder vi dessa uppgifter för att skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, administrativa meddelanden och information om våra policyändringar.

2.4. Information vi får från webbplatsbesökare

Vi samlar in besökarnas enhetstyp och webbläsare, nätverksanslutning, IP-adress, cookies och annan webbanalysdata. Vi kan också samla in personlig information som lämnas av besökare via alla formulär som finns tillgängliga på våra webbplatser, t.ex. chatt, biljettsystem, prenumeration och kontaktformulär.

2.5. Information vi får från användare via chatt, telefonsamtal och andra indirekta sätt

Vi samlar in namn, e-postmeddelanden, information om enheten och webbläsaren de använder, chattranskription och annan personlig information de tillhandahåller under chatten eller samtalet. Enligt vår supportpolicy och användarvillkor kan vi begära ytterligare information från användarna under vårt samtal för att verifiera deras identitet eller för teknisk support.

3. Medel för insamling av personuppgifter

 • Vi samlar in personlig information när besökare utför vissa åtgärder på våra webbplatser. Dessa åtgärder inkluderar men är inte begränsade till registrering, köpa/beställa varor eller tjänster på våra webbplatser, prenumerera på vårt nyhetsbrev, skicka feedback, delta i en tävling, fylla i en undersökning eller skicka en kommunikationsförfrågan till oss på alla tillgängliga sätt.
 • Vi samlar automatiskt in personlig information medan användare navigerar genom våra webbplatser eller källor från tredje part som hänvisar till våra webbplatser.
 • Vi kan be användare att tillhandahålla inloggningsuppgifter till deras webbplatsadministratörspanel eller värdkonto (server) om de beställer ytterligare erbjudanden från vårt servicecenter eller partners. Tjänsterna är mallinstallation, webbplatsanpassning, bildersättning, WordPress-plugininstallation etc. Användare kan vägra att dela inloggningsuppgifterna för sin webbplats eller värdkonto. I det här fallet kan vi vägra att tillhandahålla tjänsten.

4. Ta emot information från tredje part

Utöver de uppgifter vi får från besökarna kan vi samla in, lagra och analysera användarnas personliga information från andra källor.

 • Vi får finansiell information och transaktionsinformation från betalningsleverantörer för att bearbeta transaktionerna och slutföra köp av digitala produkter.
 • Tredjepartstjänster som Google, Facebook och Twitter kan ge oss viss information om våra besökare när de länkar/ansluter/loggar in på vår webbplats med deras inloggning på sociala medier eller tillhörande e-post. Mängden information kan variera och kan kontrolleras och ändras av en tredje parts tjänsteleverantör eller användare via sekretessinställningar.
 • Vi kan erhålla demografisk data och information om bedrägeriupptäckt från tredje parts källor och kombinera dem med informationen vi har om besökarna för att bekräfta deras identitet. Dessa kan vara identitetsverifieringstjänster som används för bedrägerivarningsändamål.

5. Personliga uppgifter Användningsfall

5.1. Orderhantering

Vi kräver användarnas personliga information främst när vi behöver definiera deras identitet för korrekt orderhantering på vår webbplats och alla dess underdomäner, t.ex. när de köper varor och tjänster från vår marknadsplats.

5.2. Tillhandahållande av tjänster

Andra legitima användningar inkluderar men är inte begränsade till följande fall.

 • leverera tjänster representerade på vår webbplats och alla dess underdomäner;
 • verifiera användarnas identitet när de loggar in och skapar ett personligt konto;
 • tillhandahållande av allmänna och tekniska stödtjänster;
 • dela företagsnyheter, försäljning, specialerbjudanden och uppdateringar av webbplats/tjänster;
 • kontrollera användaråtgärder på våra webbplatser för att identifiera potentiellt bedräglig aktivitet och för att säkerställa efterlevnad av användarvillkor som gäller för våra webbplatser;
 • svara på användarkommentarer eller frågor på våra webbplatser, när de ber dem om feedback eller åsikter via undersökningar;
 • hantera juridiska/operativa angelägenheter, inklusive riskhantering relaterade till innehåll och bedrägerifrågor;
 • använda personlig reklam och visa anpassat innehåll baserat på användarnas preferenser;
 • kontakta användare i informationssyfte;
 • förbättra vår webbplats UI, produkt och servicekvalitet.

5.3. Informationsanvändning som kräver användarsamtycke

Vi kan använda användarnas personliga information när de ger oss samtycke:

 • att förse dem med marknadsföringsinformation om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dem;
 • för att modifiera/anpassa våra erbjudanden och webbplatslayout med hjälp av cookies, t.ex. kan reklam som visas på vår webbplats anpassas för att ge användarna en personlig upplevelse.

Användare kan när som helst ändra sitt beslut och be oss att radera deras personliga information genom att skicka en förfrågan till privacy@templatemonster.com .

5.4. Rättsliga förfrågningar

Vid behov kan vi hantera personlig användarinformation för ändamål som krävs enligt lagen. T.ex. för att bevilja domstol, brottsbekämpande myndigheter, framställningar från myndigheter eller andra tillfällen som kan relatera till rättsliga utredningar.

6. Avslöjande av personlig information

Personlig information om våra användare kan nås av:

 • företagsanställda som behöver det för att utföra sina uppgifter och plikter;
 • tredje part som har ett legitimt syfte att få tillgång till den.

Vi kan komma att dela en användares personliga information med tredje part i följande fall.

 • Kunden samtycker till utlämnandet.
 • Vi måste avslöja delar av data för supportändamål och tredjeparts validering/aktivering av programvara.
 • Kunden beställer en tredjepartstjänst på vår webbplats och underleverantörer eller tjänsteleverantörer behöver uppgifterna för att utföra erbjudandet. Underleverantörer eller tjänsteleverantörer kan komma åt din personliga information från sina verksamhetsländer.
 • Det krävs för att skydda våra rättigheter eller följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process.

7. Lagring och skydd av personlig information

TemplateMonster har sin stora anläggning i USA. Dessutom samarbetar företaget med outsourcing-anställda över hela världen för att ge användarna support i tid och en hög servicenivå. Vi kan lagra dina personuppgifter på olika lokala servrar. För att skydda din information arbetar vi även med underleverantörer som kan upprätthålla standarder för efterlevnad av datasäkerhet.

7.1. Förvaringstid

Användarnas information lagras på våra servrar så länge det behövs för att förse dem med våra tjänster och uppfylla lagliga skyldigheter.

Om användare inte vill att vi ska lagra deras personliga information har de rätt att få den raderad, men i det här fallet måste vi inaktivera deras TemplateMonster-konton.

All information om raderade konton finns kvar på våra servrar för att använda för våra legitima affärsintressen: följa lagen, förhindra bedrägerier, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla tjänstevillkoren eller vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt lag. Vi hanterar informationen vi behåller enligt denna integritetspolicy.

7.2. Säkerhetsåtgärder

För att hålla användarinformation säker tillämpar vi specifika åtgärder för att skydda den mot obehörig eller olaglig användning, oavsiktlig förlust eller förstörelse.

 • Vi delar och tillhandahåller åtkomst till användarinformation i minsta möjliga utsträckning, med förbehåll för sekretessrestriktioner där så är lämpligt, och på anonymiserad basis där så är möjligt.
 • För att lagra användarinformation använder vi säkra servrar.
 • Vi verifierar identiteten på alla individer som begär tillgång till privat information innan vi ger dem åtkomst.
 • Vi använder SSL-certifikatkryptering för att skydda dataöverföringen.

Vi är inte ansvariga om användare försöker kringgå sekretessinställningar på våra webbplatser. Om vi ger användare åtkomst till vissa delar av vår webbplats är de ansvariga för att hålla dem säkra. Användare får inte dela åtkomstdetaljer med tredje part.

På grund av uppenbara skäl kan vi inte kontrollera alla användares handlingar på våra webbplatser, t.ex. i offentliga kommentarer, forum, etc. Därför rekommenderar vi att kunder delar sin information på offentliga områden på ett klokt sätt, eftersom vi inte kan garantera att obehöriga parter inte kommer att se data, som användare publicerar på webben.

När användare väljer att dela sin information via en tredjepartswebbplats måste de kontrollera webbplatsens sekretesspolicy för att vara medvetna om dess informationshantering och skyddspraxis.

8. Sekretesshantering

All personlig information som vi samlar in om användare finns tillgänglig på deras konton. Användare har rätt att göra alla nödvändiga ändringar och ändringar av denna data.

Användare kan ta emot personlig information i ett strukturerat, maskinläsbart format, redigera, radera eller begränsa behandlingen. De kan också invända mot deras databehandling för en uppsättning företagsintressen, såsom profilering för direktmarknadsföring och andra fall när vi behöver deras samtycke till databehandling.

Det finns flera situationer då dessa rättigheter kan begränsas, och vi kan behålla användarinformation efter att de återkallat sitt samtycke. Det är fall där vi kan kräva att personuppgifter överensstämmer med juridiska eller avtalsenliga förpliktelser. Om användare inte förser oss med sådan information kan vi inte slutföra tjänsten. I alla andra fall kan det vara frivilligt att lämna begärd information.

Om användare har olösta problem har de rätt att klaga till dataskyddsmyndigheterna. Om du anser att vårt företag bryter mot dina integritetsrättigheter, vänligen kontakta oss på privacy@templatemonster.com

9. Marknadsföringsanvändning av din personliga information

Om vi har användares samtycke kan vi skicka dem marknadsföringsmaterial med information om produkter, tjänster eller rabatter. Om de bestämmer sig för att inte ta emot sådana e-postmeddelanden kan de enkelt välja bort det genom att använda alternativet för att avsluta prenumerationen eller kontakta oss på unsubscribe@templatemonster.com .

9.1. Web Beacons

Vi använder webbsignaler . Det är ett sätt att spåra webbplatsens användning vid tillfällen, som kampanjer eller nyhetsbrev. Datan vi samlar in via webbfyrar gör att vi kan spåra antalet användare som öppnat våra nyhetsbrev. Webbeacons hjälper oss också att förstå användarbeteende och förbättra UX.

9.2. Google Analytics

TemplateMonster använder Google Analytics, en webbanalystjänst skapad av Google, Inc. Programvaran Google Analytics använder cookies för att analysera användarbeteende. All data (dvs användaraktivitet på templatemonster.com-domänen och alla dess underdomäner) samlas in av cookies och lagras i Googles molndatacenter, varav de flesta finns i USA

I sin tur använder Google dessa data för att utvärdera användarbeteende i allmänhet, sammanställa rapporter för platschefer och tillhandahålla data till tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan överföra olika data till tredje part när det krävs enligt lag eller när sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte på något sätt att associera användarnas IP-adresser med någon annan data som innehas av Google. Om användare inte vill ge Google webbinformationen kan de blockera cookies via webbläsarinställningar. Användare kan hitta mer information om Google opt-out , sekretess och Google Analytics .

En cookie är en liten fil som placeras på användarnas enheter när de besöker någon webbplats. Vi använder cookies för att ge användare tillgång till alla webbplatsfunktioner samt för att analysera, anpassa och förbättra användarupplevelsen.

Vi aktiverar alla cookies som standard för att säkerställa att vår webbplats, annonsering och analyser fungerar korrekt. Alla användare kan anpassa sina cookie-preferenser och välja bort analys- och reklamcookies enligt General Data Protection Regulation (GDPR) och andra dataskyddslagar. Strikt nödvändiga cookies är alltid aktiverade för att säkerställa leveransen av de begärda tjänsterna och resurserna.

Detaljerad information om varje typ av cookie vi använder finns i vår cookiepolicy .

11. Tredjepartsintegrationer av din offentliga information

11.1 Vittnesmål

Förutom olika rekommendationer visar vi vittnesmål på vår webbplats. Vi publicerar vittnesmål endast efter att ha fått användarnas samtycke att ange deras namn. Om användare vill ta bort eller ändra sina befintliga vittnesmål kan de kontakta oss via e-post på reviews@templatemonster.com .

11.2. Blogg

Användare kan dela sina åsikter på våra officiella bloggar. Informationen de lägger till i våra blogginlägg eller kommentarer som läggs till via Disqus eller ett internt kommentarssystem kan läsas, samlas in eller användas av vår webbplatss besökare. Om användare vill ta bort en del av sin information från våra bloggar kan de kontakta oss på marketing@templatemonster.com

11.3. Sociala medieplattformar och widgets

Alla TemplateMonster-webbplatser har inbäddade funktioner för sociala medier, t.ex. Facebook "Gilla"-knappen. Dessa funktioner kan samla in användares data som IP-adress eller placera en cookie i deras webbläsare för att samla in statistisk information om deras interaktioner med våra webbplatser. Sociala mediefunktioner finns både på vår webbplats och på servrar för ett specifikt socialt medienätverk.

Förutom dessa funktioner upprätthåller vi profiler på större nätverk, inklusive Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, etc. All information som användare lämnar på dessa nätverk i offentliga områden, som kommentarer, kan enkelt läsas, samlas in eller lagras av alla användare av dessa nätverk. Vi kan inte kontrollera handlingar från andra användare av sociala medier eller handlingar på dessa plattformar. Enligt deras integritetspolicy är det bara de relaterade sociala medieplattformarna som hanterar användaraktivitet och interaktion med dessa funktioner.

11.4. Länkar till andra webbplatser

Om användare klickar på en länk till en tredje parts webbplats lämnar de vår webbplats. Eftersom vi inte kan kontrollera tredje parts aktiviteter, tar vi inte ansvar för någon användning av din personliga information av dessa parter. Användare bör granska integritetspolicyn för alla andra webbplatser de besöker.

12. Dataradering

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades uppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå syftet med lagring enligt USA:s lagstiftare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige lyder under.

Om lagringssyftet inte är tillämpligt eller om en lagringstid som föreskrivs av den amerikanska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna.

TemplateMonster behåller rätten att blockera användarnas konton och radera relaterade data om de inte loggat in och vidtagit någon åtgärd under 6 (sex) månader eller mer. Det avser kund-, författare- och affiliatekonton.

Användare kan skapa förfrågningar om att radera sina konton och radera sin personliga information genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@templatemonster.com . Behandlingen av begäran kan ta upp till 2 veckor innan uppgifterna raderas. Med tanke på att vi använder flera tredjepartstjänster, inklusive verktyg för e-postnyhetsbrev och externa annonstjänster. En omedelbar kunds vägran att ta emot meddelanden/annonser kan vara omöjlig på grund av tredjepartstjänster, webbläsarens cache och andra tekniska skäl.

13. Barns sekretess online

Barn under 13 år bör inte använda TemplateMonsters webbplatser, produkter och tjänster. Ingen under 13 (tretton) år kan lämna personlig information till eller på våra webbplatser. Vi samlar inte in information från barn under 13 år. Användare under 13 år kan inte använda någon av våra webbplatser, köpa produkter från marknadsplatsen, kommentera blogginlägg eller inlägg på sociala medier eller ge personlig information om sig själva, inklusive deras namn, adress, telefonnummer och e-post. Om vi får reda på att användare har brutit mot denna term kommer vi omedelbart att radera deras konton och all information. Om du tror att vi kan ha viss information tillhandahållen av ditt barn, vänligen kontakta oss på privacy@templatemonster.com .

14. Ändringar i vår integritetspolicy

Som personuppgiftsansvarig och databehandlare förbehåller vi oss rätten att ändra eller modifiera denna integritetspolicy när som helst. Vi publicerar ändringarna på denna sekretesspolicysida och meddelar användarna via e-post om det behövs.

Beroende på sammanhanget för personlig information som användarna tillhandahåller, kan TemplateMonster vara en personuppgiftsansvarig och processor. TemplateMonster är en bearbetare av personlig information som skickas till tjänsterna eller samlas in via relaterade tjänster.

Om användare har några frågor angående denna integritetspolicy, inklusive deras informationsinsamling, lagring och bearbetning, eller om de anser att vi bryter mot deras integritetsrättigheter, kan de kontakta oss på privacy@templatemonster.com . Vi svarar på alla förfrågningar, förfrågningar eller problem inom femton (15) dagar.

Icke-engelska översättningar av denna policy tillhandahålls endast för användarens bekvämlighet. För att undvika tvetydiga tolkningar och felaktigheter i översättningen bör användare använda den engelska versionen som källa.