Veronica Creative Powerpoint-mall

6 months of support Med en produkt får du 6 månaders support från skaparen. Mer information om vad som ingår finns i supportpolicyn.

shoppingBag Försäljning: 1

Veronica Creative Powerpoint-mall

Created: 18 mars 2023

Updated: 18 mars 2023

ID: 322790

Om skapare

Enthusiast Author

Achievements

Images included:

No

Krav på programvara och hosting:

PowerPoint 2003 or 2007 (better) PowerPoint 2003 or 2007 (better)
Powerpoint 2007 (recommended) or Powerpoint 2003