TemplateMonster Podmínky používání

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Musíte si pozorně přečíst následující podmínky. Váš nákup nebo užívání našich produktů znamená, že jste si tuto Licenci přečetli a souhlasíte s ní.

LICENCE

Naše webové stránky vám nabízí tři typy licencí na používání webových šablon a jiných produktů (dále “produkty”) prodávaných prostřednictvím našich internetových stránek. Tyto Produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů obsahu. Zákazník je povinen při nákupu těchto produktů postupovat v souladu s těmito předpisy:

LICENCE PRO JEDNO POUŽITÍ

Zakoupením Produktu za neexkluzivní cenu, je Vám poskytnuta jednorázová Licence, která Vám umožní používat každý jednotlivý výrobek na jedněch (jediných) webových stránkách, patřících buď Vám, nebo Vašemu klientovi. To umožňuje použití každého jednotlivého produktu pouze na jedné stránce, která patří uživateli nebo zákazníku. Pokud chcete použít stejný produkt na jiných webových stránkách, pro jiný projekt, musíte zakoupit stejný Produkt znovu;

LICENCE PRO VÝVOJÁŘE

Pokud si koupíte licenci pro vývojáře, budete mít nevýhradní právo používat šablonu pro 5 domén, které patří Vám nebo Vašemu klientovi. Nicméně nemůžete integrovat balík do softwaru třetích stran, freeware, aplikací;

ROZŠÍŘENÁ LICENCE

Tato licence vás opravňuje k integraci zakoupené šablony do softwaru, freeware, aplikací, které nejsou vyvíjeny naší společností. Můžete redistribuovat nebo dále prodávat Vámi vytvořené produkty neomezený počet krát. Cena je polovina odkupní ceny šablony. Můžete požádat o licenci na marketing@templatemonster.com.;

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v3.0

Pokud si koupíte šablonu pod pod licencí GNU General Public License v3.0, může být využita pro neomezený počet projektů (pro sebe nebo pro klienty). Tato licence umožňuje přizpůsobit šablonu a všechny zdrojové soubory podle svých potřeb, a také šíření v souladu s podmínkami GPL;

LICENCE NA NÁKUP

Můžete použít licenci na nákup, pokud si koupíte šablonu webové stránky za jedinečnou cenu. Tento typ licence zaručuje, že jste poslední, kdo kupuje tuto šablonu. Po zakoupení je šablona trvale odstraněna z naší nabídky a nikdy není k dispozici dalším zákazníkům znovu. Po obdržení licence nemůžete redistribuovat nebo prodávat šablony.

OBRÁZKY, ILUSTRACE, FONTY

Všechny snímky, ilustrace, fonty a videonahrávky používané v produktech jsou royalty-free a jsou nedílnou součástí našich produktů. Obsažené obrázky, ilustrace, fonty a video nahrávky můžete využít pouze k vytvoření jednoho projektu Jakýkoliv druh samostatného užívání nebo distribuce prvků produktu je přísně zakázáno. Obrázky v šabloně obsahují pouze jednu vrstvu.Některé z šablon, které jsou animované technologií Flash, mohou obsahovat efekty vytvořené s následujícím softwarem: Adobe After Effects, 3DMax. Pokud chcete tuto skutečnost ověřit, prosíme obracejte na naši podporu.Upozorňujeme, že pro editaci těchto efektů, budete potřebovat správný software a znalosti k jeho používání. Nebo si můžete najmout někoho, kdo by to udělal pro vás. Doporučujeme TemplateTuning.com.

MODIFIKACE

Můžete provést potřebné změny v našich produktech v závislosti na cílech a typu licence.

NEOPRÁVNĚNÉ POUŽÍVÁNÍ

Pokud jste neobdrželi Odkupní licenci, Nesmíte umístit žádný z našich produktů, v modifikované nebo nemodifikované formě, na disketu, CD nebo jakékoli jiné médium. Nesmíte je také nabízet k redistribuci nebo prodeji bez předchozího písemného souhlasu od naší společnosti.

PŘEVODITELNOST

Je zakázáno jakýkoliv z produktů sublicencovat, tedy postoupit nebo převést licenci na jakýkoliv subjekt bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Nemáte nárok práva duševního vlastnictví nebo výhradní vlastnictví k žádnému z našich produktů, ať už modifikovaných nebo nemodifikovaných. Všechny produkty jsou vlastnictvím nezávislých poskytovatelů obsahu. Naše produkty jsou poskytovány “tak jak jsou” bez záruky jakéhokoli druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Naše společnost nebo její zástupce neodpovídají za jakékoli škody, včetně, ale nejen, přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných nebo jiných škod vyplývajících z použití nebo nemožnosti použití našich produktů.

INSTALACE

Neinstalujeme žádný produkt, který vyžaduje instalaci (osCommerce, Zen Cart šablony apod.) Instalace těchto šablon je placená služba, která není zahrnuta v ceně šablony.

KONTROLA PROTI FRAUDU

Předání a dodání designu muže být zdrženo kvůli manuální kontrole proti fraudu až o 10-20 minut, ale také muže být pozdrženo o dobu delší (až o 20 hodin) pro důkladnější ověření. Kontrola se provádí kvůli vysokému nárůstu fraudu prováděných osobami, které nejsou držiteli kreditních karet použitých k nákupu.

SLUŽBY TŘETÍCH STRÁN

Můžeme třetím stranám ("Obchodníkům"), u kterých můžete nakupovat zboží nebo využívat jejich služeb, nebo určitým poskytovatelům produktů dovolit inzerci na našich internetových stránkách. Uvědomujete si, že nespravujeme a nekontrolujeme produkty nebo služby, které nabízejí dodavatelé. Obchodníci jsou zodpovědní za všechny aspekty zpracování a plnění zákaznického servisu. Nejsme stranou transakcí uzavřených mezi Vámi a Obchodníky. Souhlasíte s tím, že nákup a používání služeb od těchto obchodníků jsou na Vaše riziko a bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vlastnictví, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z transakcí uzavřených mezi vámi a obchodníky nebo za jakékoliv informace na stránkách obchodníka, které jsou s naším webem propojeny.

REGISTRACE/NÁKUP

Nákup na stránkách může vyžadovat registraci uživatele. Pokud si registrujete účet, poskytněte nám prosím úplné informace o své osobě a/nebo informace týkající se nákupu. Účet vámi vytvořený musí být pouze pro osobní použití. Není povoleno:

  1. třetím osobám používat Váš Účet; nebo
  2. používat hesla, které jsou populární mezi mnoho uživatelů. Neneseme zodpovědnost za neoprávněné použití vašich osobních údajů v důsledku zneužití vašeho hesla.

Společnost Templatemonster si vyhrazuje právo odmítnout registraci jakéhokoliv uživatele nebo kdykoliv zablokovat nebo smazat účet uživatele, z jakéhokoliv důvodu, který považuje za opodstatněný pro takový krok.

CHYBY, OPRAVY A ZMĚNY

Nezaručujeme, že tato stránka bude fungovat nepřerušeně nebo bez chyb, virů a jiných škodlivých komponent nebo, že budou všechny vady opraveny. Navíc neslibujeme ani nezaručujeme, že informace přístupné prostřednictvím této stránky www jsou správné, kompletní či aktuální. Společnost TemplateMonster může kdykoli změnit, pozastavit nebo přerušit určitý aspekt těchto Webových stránek, např. dostupnost některých prvků, vlastností, databází nebo obsahu. Můžeme provádět změny webu, můžeme upravit nebo smazat jakékoliv informace či obsah v něm.

OBSAH TŘETÍ STRANY

Na stránkách se mohou nacházet odkazy na informace od třetích subjektů a na internetové stránky či online data třetích subjektů. Naše stránka není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran – porušení zákona, urážky, pornografie, obscénní jazyk. Informace od třetích subjektů jsou názory jejich autorů a nemusí nutně odrážet názory společnosti TemplateMonster.

NEZÁKONNÉ ČINNOSTI

Použití webových stránek TemplateMonster a těchto Podmínek poskytování služeb se řídí zákony státu Florida. Jakékoliv právní žaloby v souvislosti s internetovými stránkami TemplateMonster budou předloženy příslušnému státnímu nebo federálnímu soudu na Floridě. V případě sporného výkladu práva týkající se společnosti TemplateMonster se bude případ řídit těmito ustanoveními.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. My a naši Affiliate partneři neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv finanční ztráty, újmy, tvrzení, závazky a škody z následujících důvodů
  2. chyby v produktech a službách, zakoupených na stránkách,
  3. nedostupnost stránek a změny ve funkcích webu,
  4. vaše použítí těchto stránek,
  5. změna obsahu stránky nebo zdržení stránek,
  6. Celková výše odpovědnosti společnosti a affiliate stránek vůči vám za všechny škody nesmí překročit $100.
PLATBA

Prohlašujete a zaručujete, že při nákupu od nás nebo od obchodníků, jsou všechny vámi poskytnuté úvěrové informace pravdivé a úplné, poplatky, které vám vzniknou, uhradí vaše společnost vydávající kreditní karty a náklady, které vám vzniknou na zaúčtovány ceny, uhradíte včetně všech příslušných daní a manipulačního poplatku. Účtovaný manipulační poplatek se zakládá na celkové ceně vaší objednávky; pokud je méně než $10, přičte se částka manipulačního poplatku $1. Na objednávky nad $10 se vztahuje manipulační poplatek $2 Manipulační poplatek není předmětem refundace ani výměny.

NADŘÍZENÝ ZÁKON A JURISDIKCE

Použití webových stránek TemplateMonster a těchto Podmínek poskytování služeb se řídí zákony státu Florida. Jakékoliv právní žaloby v souvislosti s internetovými stránkami TemplateMonster budou předloženy příslušnému státnímu nebo federálnímu soudu na Floridě. V případě sporného výkladu práva týkající se společnosti TemplateMonster se bude případ řídit těmito ustanoveními.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Nesmíte poskytovat žádné informace o objednávce, včetně, ale nejen, číslo objednávky, odkaz ke stažení, atd.

Naše společnost si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto podmínky bez předchozího upozornění.