Regulamin korzystania z serwisu TemplateMonster

 1. Ważna informacja!

  Przeczytajcie uważnie poniższy Regulamin. Zakup lub używanie naszych produktów oznacza, że przeczytałiście i zaakceptowaliście niniejszy Regulamin.

 2. Licenzje

  Nasza strona daje Wam trzy możliwe typy licencji na korzystanie z szablonów stron internetowych i innych produktów (“Produkty”) sprzedawanych na naszej stronie internetowej przez niezależnych dostawców treści, zgodnie z niniejszym Regulaminem ( “Licencja”) wydanym przez naszą firmę:

  1. Licencja do jednorazowego wykorzystania

   Można skorzystać się licencją do jednorazowego wykorzystania przypadku zakupu szablonu strony internetowej za nieunikalną ceną. Ona pozwala wykorzystać każdy pojedynczy produkt tylko na jednej stronie, należącej do użytkownika lub klienta. Musicie kupić ten sam szablon jeszcze raz, jeśli planujecie go wykorzystać dla innej strony lub innego projektu;

  2. Licencja dewelopwera

   W przypadku zakupu licencji deweloperskiej otrzymujesz niewyłączne pozwolenie na korzystanie z szablonu na maksymalnie 5 domenach dla projektów, należących do Ciebie lub Twojego klienta.W ramach tej licencji zabrania się integrowanie zakupionego produktu z oprogramowaniem firm trzecich, freeware lub aplikacjami.

  3. Rozszerzona licencja

   Licencja tego rodzaju pozwala na zakup naszych szablonów w połowie ich wyjątkowej ceny i integrację z aplikacją (CMS, programem, freeware, kreatorem stron www) firm trzecich, oraz redystrybucję lub odsprzedaż stworzonych produktów przez nieograniczoną ilość razy. Aby kupić tą licencję, napisz na marketing@templatemonster.com.

  4. GNU General Public License v3.0

   W wypadku pobrania szablonu na licencji GNU General Public License w wersji 3.0, można go używać do tworzenia dowolnej liczby serwisów (dla siebie lub klientów) bez żadnych ograniczeń. Ta licencja pozwala na dostosowanie szablonu i wszystkich jego plików źródłowych według własnych potrzeb, oraz na jego rozpowszechnienie zgodnie z warunkami licencji GPL;

  5. Licencja do wykupienia

   Można skorzystać się licencją Licencją do wykupienia w przypadku zakupu szablonu strony internetowej za unikalną ceną. Ten typ licencji gwarantuje, że jesteście ostatnią osobą, która kupuje ten szablon. Po wykorzystaniu licencji tego typu, szablon będzie na stałe usunięty z katalogu sprzedaży TemplateMonster i nigdy nie będzie ponownie dostępny dla innych klientów. Po wybraniu licencji tego typy nie możecie rozpowszechniać czy ponownie sprzedawać zakupiony szablon.

 3. Zdjęcia, kliparty i czcionki

  Wszystkie treści graficzne, czcionki i wideo, które są wykorzystywane w naszych produktach są ih integralną częścią i są nieodpłatne. Wykorzystanie licencji do jednorazowego wykorzystania, a także licencji dla deweloperzy daje prawo do korzystania ze zdjęć, klipartów, czcionek i wideo tylko jako częśći strony internetowej na podstawie naszego szablonu. Możecie wykorzystać zdęcia, kliparty, czcionki i wideo tylko na jednej stronie czy projekcie. Jakikolwiek rodzaj odrębnej rejestracji lub dystrybucji jest zabroniony. Wszystkie zdjęcia i grafiki użyte w szablonach są jednowarstwowe.
  Niektóre z szablonów są animowane za pomocą technologii Flash i mogą zawierać efekty tworzone w następujących pakietach oprogramowania: Adobe AfterEffects, 3DMax. W celu wyjaśnienia czy te efekty są obecne w pewnym szablonie prosimy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta dla dalszych konsultacji.
  Informujemy, że do edycji tych efektów potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie i umiejętności. Wariant alternatywny – zatrudnić kogoś by to zrobil dla Was. Zalecamy skontaktować się z TemplateTuning.com dla tego.

 4. Konfiguracja

  Użytkownik jest upoważniony do dokonywania niezbędnych zmian w naszych produktach do swoich celów, zgodnie z rodzajem nabytej licencji.

 5. UNAUTHORIZED USE

  Jeśli nie macie licencji do wykupienia, nie wprowadzajcie żadny z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie, na dyskietę, płytę CD, stronę internetową lub jakiegokolwiek inny medium. Również nie oferujcie ich redystrybucję lub sprzedaż jakiegokolwiek rodzaju, bez pisemnej zgody naszej firmy.

 6. Zbywalności

  Nie możecie sublicencjonować, scedować lub przekazywać wszelkie wymienione powyżej do każdego podmiotu, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.

 7. Zasady refundacji

  Od czasu gdy Templatemonster oferuje towary nie-materialne i nieodwołalne, nie wydajemy refundacji po dostarczeniu produktu, z czym musicie się zgodzić przed zakupem produktu na naszej stronie. Upewnijcie się, że dokładnie przeczytaliście punk “Dostępne źródła”. Robimy wyjątek z tych regułów w poszczególnych wypadkach według własnego uznania, jeżeli produkt nie odpowiada opisaniu. Termin wszelkich roszczeń o zwrot wynosi jeden tydzień od daty dostawy. Refundacja jest wydawana po otrzymaniu Zrzeczenia praw autorskich podpisanego przez Was. To jest wymagany warunek dla refundacji.

 8. Własności

  Nie możecie przyswajać praw własności intelektualnej lub wyłączne prawo własności do któregokolwiek z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie. Wszystkie produkty są własnością niezależnych dostawców treści. Nasze produkty są dostarczane “tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W żadnym wypadku nasza firma i jej przedstawiciele nie ponośą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę – bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, karnej, przypadkowej lub wtórnej, lub inne straty wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania z naszych produktów, etc.

 9. Instalacja

  Nie instalujemy żadnego z naszych produktów, które tego wymagają (szablony osCommerce, Zen Cart szablony, itp.). Instalacja jest płatna i nie jest wliczona w cenę pakietu.

 10. Kontrola

  Zakupuklienta może zostać zawieszony dla ręcznej kontroli sprawdzania oszustwa przez 10-20 minut czy na dłuższy termin dla bardziej szczegółowych badań. Robimy tą kontrole z powodu zwiększenia liczby transakcji ze strony osób, które nie są prawdziwymi właścicielami kart kredytowych używanych podczas zakupu.

 11. Uslugi osób trzecich

  Możemy dać dostęp do określonych dostawców lub reklamę produktu lub usługi innych firm (“Merchants”), z którego można kupić niektóre towary lub usługi. Musicie rozumieć, że nie oferujemy lub kontrolujemy produkty lub usłui oferowane przez osób trzecich. Oni są odpowiedzialni za wszystkie aspekty realizacji zamówienia, realizacje, rozliczanie i obsługe klienta. Nie jesteśmy pośrednikiem w transakcjach tego typu. Zgadzacie się, że wykorzystanie lub zakup od takich handlowców jest wyłącznie w ramach odpowiedzialności osobistej i bez jakichkolwiek gwarancji przez nas, jawnych, dorozumianych lub innych, również wlącznie gwarancji dotyczących tytułu, przydatności do celu, przydatności handlowej lub nienaruszalności. W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie szkody wynikające w transakcji pomiędzy Wami i sklepami lub do wszelkich informacji pojawiających się na stronach firmowych lub w jakimkolwiek innym miejscu z linkem do naszej strony.

 12. Rejestracja/Kupno

  Zakup na Stronie może ewentualnie wymagać rejestracji. Jeśli rejestracja odbywa się, zgadzacie się dostarczyć nam dokładne, kompletne informacje osobiste i/lub informacji dotyczące zakupu. Każda rejestracja jest wylącznie dla użytku osobistego. Nie jest pozwolone:

  1. aby inna osoba korzystała z zarejestrowanego pod Waszym nazwiskiem konta, a takze
  2. wykorzystanie hasła, popularnego wśród wielu użytkowników w sieci. Jesteście odpowiedzialni za zapobieganie takim wypadkam.

  Templatemonster zachowuje wyłączne prawo i władzę do przyjęcia lub odrzucenia rejestracji, lub do zakończenia rejestracji przyjętej z jakiejkolwiek przyczyny, która będzie uznana za stosowną.

 13. Blędy, korekcja i zmiany

  Nie gwarantujemy, że stronynie będą miały błędów, wirusów lub innych podobnych elementów, lub że błędy zostaną poprawione. Nie gwarantujemy, że informacje dostępne na/lub za pośrednictwem Stronie będą prawidłowe, dokładne, aktualne lub niezawodne. Możemy wprowadzać zmiany do funkcji, działania lub treści witryny w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści według własnego uznania.

 14. Treści osób trzecich

  Treść strony trzeciej może pojawić się na Stronie lub może być dostępna za pośrednictwem linków na Stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, nieścisłości prawa, zniesławianie, przeoczenie, kłamstwo, pornografie i wulgaryzmy w sprawozdaniu, opiniach, oświadczeniach lub innych form treści na stronie. Musicie rozumieć, że informacje i opinie w treści strony trzeciej stanowią wyłącznie myśli autora i nie są potwierdzone, a również nie muszą odpowiadać naszej wiarze.

 15. Nielegalne działania

  Zastrzegamy sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń niniejszej Umowy oraz do podjęcia wszelkich działań uznanych za stosowne, włączając, lecz nie ograniczając się, do zgłaszania wszelkich podejrzeń o działalność niezgodnej z prawem do organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych stron trzecich i ujawniania konieczne lub stosowne informacji do takich osób lub podmiotów, w odniesieniu do Waszego profilu, adresy e-mail, historii użytkowania, wysłanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu drogowym.

 16. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. My i każdy nasz Partner nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia, zobowiązania lub szkody wynikłe w jakikolwiek sposób

   1. wszelkie błędy lub braki ze Strony lub z jakichkolwiek usług lub produktów otrzymywanych z nich,
   2. niedostępność lub przerwanie Strony lub jakichkolwiek jej cech,
   3. przez Wasze korzystanie ze Strony,
   4. treści zawarte na tej Stronie, lub
   5. szelkie opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji poza kontrolą Objętej Strony.
  2. łączna odpowiedzialność nas i stron powiązanych w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub odnoszącymi się do serwisu i/lub produktów, informacji, dokumentów i usług, nie powinny przekraczać 100 dolarów.
 17. Płatnośći

  Gwarantujecie, że kupując dowolny nasz czy naszych partnerów produkt:

  1. wszelkie podawane informacje rozliczeniowe są prawdziwe i kompletne,
  2. wydatki poniesione przez Was będą honorowane przez firmę Waszej karty kredytowej
  3. zapłacicie ustawioną cenę produktu, a również wszelkie niezbędne podatki.
 18. Prawo i sądownictwo

  Wchodząc na tę stronę, zgadzacie się, że wszystkie kwestie związane z dostępem i korzystaniem z tej strony internetowej i/lub jej produktów są regulowane przez statut i prawa stanu Floryda, bez względu na ich konfliktu praw zasad. Strony w szczególności wyłączają się U.N. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik oświadcza również, i niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji osobistej i miejscu stanowych i federalnych sądów Broward County na Florydzie w odniesieniu do wszelkich takich sprawach związanych z dostępem lub korzystania z tej strony i/lub jej produktów.

 19. Ujawnienie informacji

  Użytkownik nie może ujawniać żadnych informacji o zamówieniu – ID zamówienia, link do pobrania, itp.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków bez uprzedzenia.

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji!
Live Czat Prosimy podać swój numer telefonu.

Konsultant

Pomożemy dokonać wyboru szablonu

Wsparcie techniczne

Darmowa obsługa dla klientów

Rachunkowość

Problemy z logowaniem? Daj nam znać!

Call Back

Prosimy podać swój numer telefonu, a nasz manager skontaktuje się z Państwem w ciągu najbliższych 24 godzin

Skontaktuje się z Tobą!
Specjaliści naszego wparcia technicznego skontaktują się z Państwem %PHONE% w ciągu minuty: