TemplateMonster Algemene Voorwaarden

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees de volgende Algemene Voorwaarden aandachtig door. Uw aankoop en gebruik van onze producten betekent dat u hebt deze Algemene Voorwaarden gelezen hebt en gaat akkoord.

LICENTIE

Onze website verleent u drie soorten licenties om de web templates en andere producten (“producten”) te gebruiken die via onafhankelijke inhoudsproviders zijn verkocht in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (‘Licentie’) van ons bedrijf, als volgt:

EENMALIG GEBRUIK LICENTIE

U krijgt de Eenmalig Gebruik Licentie indien u een template met Niet-Unieke prijs koopt. Doordat mag u elk afzonderlijk product alleen op een website gebruiken voor u of uw klant. Indien u nog een project met hetzelfde design wilt maken moet u nog eens dezelfde template kopen;

ONTWIKKELAARS LICENTIE

Met de Ontwikkelaars licentie mag u wijzigingen in de producten maken met het gebruik van verschillende software of toepassingen en TemplateMonster designs. U mag uw projecten verkopen als u deze licentie hebt. U kunt de licentie bij developerslicense@template-help.com aanvragen;

GNU ALGEMENE OPENBARE LICENTIE v3.0

Onder GNU Algemene Openbare Licentie v3.0 kunt u de gekochte template voor onbeperkt aantal projecten van u of uw klanten zonder beperkingen gebruiken. U kunt de template en alle bestanden volgens uw noden aanpassen en volgens de voorwaarden van GPL verkopen.

BUY-OUT LICENTIE

U krijgt de Buy-out Licentie indien u een template met een Buy-out aankoop prijs koopt. Dit soort licentie garandeert dat u de laatste persoon bent die deze template gekocht heeft. Na de aankoop wordt de template van de markt verwijderd en niemand zal het kunnen kopen. U mag niet de template verkopen met deze licentie.

AFBEELDINGEN, CLIP-ARTS EN LETTERTYPEN

Alle afbeeldingen, clip-art, lettertypen en videomateriaal in onze producten zijn vrij van royalty’s en maken integraal deel uit van onze producten. Met Eenmalig Gebruik Licentie en Ontwikkelaars Licentie kunt u de afbeeldingen, clip-art, lettertypen en videomateriaal alleen als een deel van de website gebruiken, die op basis van onze template gebouwd is. U kunt afbeeldingen, clip-art, lettertypen en videomateriaal alleen voor een project gebruiken.

De afzonderlijke distributie of °gebruik is streng verboden. Alle afbeeldingen en illustraties komen in een laag. Sommige van deze templates met Flash animatie bevatten effecten die met het gebruik van volgende software pakketten gemaakt zijn: Adobe AfterEffects, 3DMax.

Als u wilt weten welke templates bevatten deze effecten, neemt contact met ons support team op. U hebt deze software en kennis nodig om dit inhoud aan te passen. U kunt ook een specialist bijhalen of met TemplateTuning.com contact opnemen.

WIJZIGINGEN

U kunt alle nodige wijzigingen in onze producten doen volgens uw wensen en de gekochte licentie.

ONRECHTMATIG GEBRUIK

Als u geen Buy-out licentie hebt, mag u niet onze producten in gewijzigde of ongewijzigde vorm plaatsen op diskette, CD, website of een andere gegevensdrager. U mag ze ook niet verkopen zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

OVERDRACHT VAN DE EIGENDOM

U hebt niet het recht zelf sublicenties te verlenen, u mag de eigendom niet toewijzen of overdragen aan iemand anders voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

RESTITUTIEBELEID

Aangezien verkocht TemplateMonster niet-tastbare onherroepelijke goederen, bieden we geen terugbetalingen. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen dat voor de aankoop. We adviseren u ‘bronnen beschikbaar’ sectie goed te lezen. We maken uitzonderingen op deze regel alleen als de template lijkt anders, dan in beschrijving per geval met akkoord van de betrokken partijen. De deadline voor de aanspraak op terugbetaling is een week na de leveringsdatum. U krijgt een terugbetaling nadat u een afstandsverklaring heeft ondergetekend. Het is een verplichte voorwaarde.

EIGENDOM

U mag geen enkel recht op intellectuele eigendom opeisen of exclusieve eigendom met betrekking tot een van onze producten, in gewijzigde of ongewijzigde vorm. Alle producten zijn eigendom van onafhankelijke inhoudproviders. Onze producten worden geleverd “als is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval zal ons bedrijf zijn verschuldigd voor schade, inclusief directe, indirecte, speciale, bestraffende, incidentele of gevolgschade of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om onze producten te gebruiken.

INSTALLATIE

We installeren onze producten niet. Installatie is een betaalde dienst die niet inbegrepen is in pakketprijs.

ANTIFRAUDE-CONTROLE

Aankoop kan opgeschort worden voor handmatige antifraude controle voor 10-20 minuut of voor langere tijd voor een ernstig onderzoek. Antifraude controle ontstaat door een groeiend aantal fraude met betaalkaarten bij elektronische transacties.

DIENSTEN VAN DERDEN

We kunnen toegang tot een bepaalde product of van de derden mogelijk maken of adverteren, u kunt van ze producten kopen. U moet begrijpen dat we geen controle over de producten en diensten van derden hebben. Ze zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van orderverwerking, orderafhandeling, betaling en klantensupport. We doen niet mee aan transacties tussen u en de derden. U moet begrijpen dat het gebruik van producten van derden is op uw eigen risico zonder enige garantie van ons.

REGISTRATIE/AANKOOP

Om op onze website iets te kopen moet u zich registreren. Indien registratie is afgerond, gaat u akkoord ons alle registratie en aankoop informatie te bezorgen. Informatie moet correct zijn. Registratie is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. We staan niet toe dat:

 • iemand anders kan uw account gebruiken; of
 • een account wordt door meerdere mensen gebruikt

Templatemonster.com behoudt het recht om uw registratie te aanvaarden of te verwerpen of de registratie te beeindigen ongeacht om welke reden.

FOUTEN, CORRECTIES EN WIJZIGINGEN

Wij verklaren en garanderen niet dat de website foutloos is, vrij van virussen of enige andere schadelijke bestanddelen of dat gebreken zullen worden verbeterd. Wij verklaren en garanderen niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, nauwkeurig, volledig of actueel.

INHOUD VAN DERDEN

Inhoud van derden kan op de website voorkomen of via links op onze website toegankelijk zijn. We zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige fouten, onjuistheden, laster, omissies, onwaarheid, obsceniteit, pornografie en godslastering in verklaringen, meningen of andere vormen van de inhoud op de website. U moet begrijpen dat informatie en meningen in de inhoud van derden vertegenwoordigen alleen gedachten van de auteur en zijn niet door ons bedrijf goedgekeurd.

ONWETTIGE ACTIVITEIT

We behouden het recht onderzoek te doen naar de klacht of gemelde schendingen van deze Voorwaarden en passende maatregelen te nemen. We kunnen melding over onwettige activiteit bij rechtshandhavingsinstantie doen, bij regelaars of andere derde partijen en alle nodige informatie geven zoals profielen van de personen betreffende uw profiel, e-mail adressen, gebruiksgeschiedenis, geposte materialen, ip-adressen en traffic.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Wij en onze verbondene partijen z?n niet aansprakel?k voor verlies, claims of schade van welke aard dan ook tengevolge van:

 • eventuele fouten of weglatingen op deze website, ook in verband met onze diensten en producten,
  • onderbreking of onbeschikbaarheid van de website,
  • uw gebruik van de website,
  • inhoud op de website,
  • vertraging of verstoring van prestaties die buiten de redelijke controle van ons.

totale aansprakelijkheid van ons en onze verbonden partijen in verband met enige vordering voortvloeiend uit producten, informatie, documenten en diensten die door ons bedrijf worden verricht niet hoger kan zijn dan $100 en dit bedrag komt in plaats van alle andere remedies.

BETALINGEN

U verklaard en garandeert dat als u een aankoop van ons, of van Verkopers doet dat enige credit informatie die u aanlevert waar en volledig is, door u gemaakt kosten zullen gehonoreerd worden door uw bank en u zult van de door u gemaakte kosten de geafficheerde prijzen betalen, inclusief enige toepasbare belastingen en administratiekosten. De administratiekosten zijn gebaseerd op de totaalprijs van uw bestelling; wanneer dit minder dan $10 is zullen administratiekosten van $1 in rekening worden gebracht. Bestellingen boven de 10$ worden onderworpen aan adminsitratiekosten van 2$. De administratiekosten zijn geen onderwerp voor teruggave of uitwisseling.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat alle kwesties over uw toegang en het gebruik van onze website of onze producten moet beheerst worden door statuten en wetten van de Staat Florida waarbij strijdige wettelijke beginselen hiervan buiten beschouwing worden gelaten. De partijen sluiten de Conventie van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van Goederen uitdrukkelijk uit. Hierbij gaat u akkoord met en onderwerpt u zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de federale en staatsgerechtshoven in Broward County, Florida voor wat betreft de toegang tot en het gebruik van onze website en producten hiervan.

BEKENDMAKEN VAN INFORMATIE

U mag uw bestellingsgegevens, inclusief bestelling ID-nummer, download/link enz., niet bekendmaken.

Ons bedrijf behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.