TemplateMonster användarvillkor

VIKTIG INFORMATION

Läsa igenom följande användarvillkoren noggrant. Om du köper eller använder en eller fler av våra produkter betyder det att du har läst och har accepterat våra användarvillkor.

LICENS

Våra produkter säljs med tre olika typer licenser (“produkter”), som säljs av oberoende innehållsleverantörer på vår webbplats. De i enlighet med företagets användarvillkoren (“licens”), enligt följande:

LICENS FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING

Ni ska få en licens för engångsanvändning ifall ni köper en webbmall till ett icke-unikt pris. Det möjliggör att använda varje enskild produkt endast på en webbplats som tillhör antingen er eller er kund. Ni måste köpa samma mall en gång till ifall ni kommer att använda samma design för något annat projekt;

UTVECKLArLICENS

Ni ska få en utvecklares licens som berättigar er till att modifiera produkter med hjälp av vilken mjukvara, app eller TemplateMonster mall som helst. Ni är behöriga att omfördela eller vidareförsälja era projekt efter att ha fått licensen. Skicka er ansökan om licensen till developerslicense@template-help.com;

UTKÖPSLICENS

Ni ska få en utköpslicens ifall ni köper en webbmall till ett utköpspris. Den här typen av licens innebär att ni blir den sista personen som kommer att köpa denna mall. Efter ni har utköpt en mall, raderas den från TemplateMonster:s katalogen och blir otillgänglig för andra kunder. Ni är inte behöriga att omfördela eller vidareförsälja de mallarna till ett utköpspris.

BILDER, CLIPART OCH TYPSNITT

Alla bilder, cliparter, typsnitt och videoklipp som används i våra produkter finns royaltyfria och utgör en integrerad del av våra produkter. En licens för engångsanvändning samt en utvecklares license berättigar er till att enbart använda de bilderna, cliparterna, typsnitten och videoklippen som en del av webbplatsen som ni skapar med hjälp av er mall. Ni får använda de bilderna, cliparterna, typsnitten och videoklippen för att utveckla enbart ett projekt. Separat användning eller omfördelning av all slags är strängt förbjudet. Alla bilder och illustrationer som används i våra produkter innehåller ett enda lager i befintligt skick.

En del Flash-animerade mallar innehåller effekter som skapades med hjälp av de följande mjukvaropaketen: Adobe AfterEffects, 3DMax. Kontakta vår supportteam för att ta reda på om att sådana effekter befinns i en enskild mall.

Notera att ni kommer att behöva ordentliga kunskaper och mjukvaror för att redigera dessa effekter. I annat fall kan ni anlita en expert för att genomföra redigering. Vi rekommenderar att anlita TemplateTuning.com-mal.


MODIFIKATIONER

Ni är behöriga att göra de nödvändiga ändringarna till våra produkter för att de passar för era ändamål enligt er typ av licens..

OBEHÖRIG ANVÄNDNING

Om ni inte har fått utköpslicensen, är ni inte berättigade till att placera våra produkter på en diskett, CD-skiva, webbplats eller ett medel av något slag oavsett om de är modifierade eller icke-modifierade. Ni får inte heller omfördela eller vidareförsälja dem utan företagets föregående skriftligt tillstånd.

ÖVERLÅTBARHET

Ni får inte underlicensiera, överlåta eller överföra den ovan nämnda till en någon slags enhet utan företagets föregående skriftligt tillstånd .

VÅRA ÅTERBETALNINGSVILLKOR

Eftersom TemplateMonster.com erbjuder icke-materiella och oåterkalleliga produkter, genomför vi inga återbetalningar efter att ha fraktat produkten, vilket ni bekräftar innan ni köper en produkt på vår webbplats. Dubbelkolla att ha läst igenom avsnittet “tillgängliga källor” noggrant. Vi gör undantag för den här regeln beroende på omständigheterna och efter eget gottfinnande endast i fall produkten inte motsvarar beskrivningen. Tidsramen för begäran om återbetalning är en vecka sedan leveransdatum. Vi genomför återbetalning efter att ha fått avstående av upphovsrätt som är undertecknat av er, vilket utgör et erforderligt krav.

ÄGANDE

Ni ska inte hävda immateriella rättigheter eller ensam äganderätt till våra produkter oavsett om de är modifierade eller icke-modifierade. Alla produkter tillhör oberoende innehållsleverantörer. Vi tillför våra produkter i befintligt skick utan en garanti, uttryckligen eller underförstådd. Under inga omständigheter ska företaget eller dess agenter vara ansvariga för skadeverkningar, som innefattar, men inte begränsas till direkta, indirekta, speciella, bestraffande, oavsiktilga eller efterföljande skador eller förluster som uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att använda våra produkter.

INSTALLATION

Vi installerar inga av våra produkter som kräver det följande: osCommerce mallar, Zen Cart mallar osv. Installation är en betald tjänst som inte är inkluderad i paketpriset.

BEDRÄGERIKONTROLL

Kundköp kan uppskjutas med syfte att genomföra bedrägerikontroll, vilket tar ungefär 10-20 minuter. Det kan även ta mer tid i fall en allvarligare utredning pågår. Vi genomför bedrägerikontroll eftersom antal transaktioner från de som inte är riktiga ägare av kreditkort, som används för att betala våra produkter, har ökat

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Vi reklamerar vissa tredjepartsprodukter eller tjänstleverantörer (Köpmän), vilka säljer er vissa varor eller tjänster, eller tillåter dem att göra reklam. Ni bör inse att vi inte sköter eller kontollerar varor eller tjänster som Köpmän erbjuder. Köpmän finns ansvariga för vad som rör behandling, uppfyllelse, fakturering och kundtjänst av beställningen. Ni accepterar att köp eller användning av Köpmans produkter ska genomföras på er egen risk och att vi ger ingen garanti, vare sig uttryckligen, underförstådd eller övriga garantier, vilket inkluderar garanti för namn, lämplighet för avsett ändamål, säljbarhet eller icke-intrång. Under inga omständigheter ska företaget vara ansvarigt för skadeverkningar, som uppstår på grund av transaktioner mellan er och köpman eller för information som förekommer på köpmans webbsidor eller på någon annan webbsida, kopplad till vår webbplats.

REGISTRERING/KÖP

Ni kan bli ombedd att registrera på webbplatsen för att köpa produkter. Ifall registrering slutfördes, betyder det att ni bör ge oss korrekta och fullständiga uppgifter angående registreringen och köpet. Ni måste använda bara korrekta uppgifter för att registrera. Varje konto skapas enbart för personlig användning. Vi tillåter inte:

 • att någon annan person använder ert konto; eller
 • att göra ett enkelt namn tillgängligt för flera användare på närverket. Ni är ansvariga för att förebygga sådan obehörig användning.

TemplateMonster.com förbehåller sig en ensamrätt och behörighet att godkänna eller förkasta registreringen eller uppsäga registreringen, som var godkänd, av en anledning som den finner lämplig.

FEL, KORRINGERINGAR OCH ÄNDRINGAR

Vi kan inte garantera att webbplatsen inte innehåler några fel, virus och övriga skadliga komponenter eller att sådana defekter ska korrigeras. Vi garanterar inte att information som finns tillgänglig på eller genom vår webbplats är korrekt, läglig och tillförlitlig. Vi får göra ändringar till webbplatsens funktioner eller innehål när som helst. Vi förbehåller sig en ensamrätt att redigera eller radera alla dokumenter, uppgifter eller annat innehål efter eget gottfinnande.

TREDJEPARTSINNEHÅLL

Tredjepartsinnehåll kana vara tillgänglig på vår webplats eller via länker från webbplatsen. Vi tar inget ansvar för fel, förvrängning av lagen, förtal, underlåtenhetsbrott, lögnaktigheter, obscenitet, pornografi eller svordomar i satser, opinioner, representationer eller någon annan form av innehållet på webbplatsen. Ni bör inse att all information i tredjepartsinnehållet representerar bara författarens åsikter och inte uttrycker våra åsikter.

OLAGLIG VERKSAMHET

Vi förbehåller sig rätten att utreda alla klagomål eller anmälda överträdelser av detta Avtal och vidta lämpliga åtgärder, vilket innefattar, men inte begränsas till att anmäla misstänkt olaglig verksamhet för brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller annan tredjepart samt att lämna motsvarande uppgifter angående er profil, e-postadress, användningshistorik, inlägg, IP-adresser och trafikdata till sådana myndigheter.

ANSVARSBEGRÄNSNING
 • Vi och våra självständiga dotterbolag ska inte vara ansvariga för förluster, klagomål, handikapp eller skador av något slag som uppstår på grund av:
  • fel som webbplatsen eller dess produkter innehåller samt webbplatsens underlåtenhet,
  • störningar eller otillgänglighet av webbplatsen eller dess funktioner,
  • användning av webbplatsen,
  • webbplatsens innehåll,
  • dröjningar eller oförmåga att agera utom Covered Partys kontroll.
 • Vårt ansvar förenat med våra självständiga dotterbolags ansvar i samband med klagomål angående webbplatsen och/eller produkter, information, dokument eller tjänster, som webbplatsen erbjuder, ska inte överstiga $100. Detta belopp ska användas av oss och våra självständiga dotterbolag för att ersätta er för skadan.
BETALNINGAR

Du intygar och garanterar att om du köper något från oss eller från våra säljare, att all kreditinformation du tillhandahåller är sann och fullständig, att de belopp som du avser betala har täckning genom ditt kreditkortsföretag, och att du kommer att betala de belopp som motsvarar redovisade priser, inklusive eventuella skatter och en hanteringssavgift. Hanteringsavgiften baseras på det totala priset för din beställning; när beloppet är lägre än 10 USD är avgiftsbeloppet 1 USD. A 10 USD feletti rendelésekhez 2 USD kezelési költséget számolunk fel. Hanteringsavgiften är inte föremål för återbetalning eller byte.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Ni accepterar genom att använda den här webbplatsen att allting angående tillgång till och användning av denna webbplats och/eller dess produkter ska regleras av lagar i delstaten Florida utan avseende på prinsiper av den internationella privaträtten och FN:s konvention om avtal om den internationella försäljningen av varor. Ni härmed underkastar er den exklusiva personliga jurisdiktionen av delstaten och federala domstolar av Broward County i Florida med avseende på vad som beträffar tillgång till eller användning av den här webbplatsen och/eller dess produkter.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Ni är berättigade till att lämna ut information beträffande beställningen, som inkluderar, men inte begränsas till beställnings ID, nedladdningslänk osv.

Vi förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera de användningavillkoren utan föregående skriftligt meddelande.