Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 25. 5. 2018

Společnost TemplateMonster.com dbá na ochranu dat svých uživatelů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů (jména, adresy, telefonního čísla či e-mailu) bude prováděno v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy platné pro TemplateMonster.com.

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chceme informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako zpracovávač dat a kontrolor osobních údajů TemplateMonster.com provedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem nebo emailem.

CO V TĚCHTO ZÁSADÁCH NAJDETE:

JAKÉ TYPY INFORMACÍ SHROMAŽĎUJE SPOLEČNOST TEMPLATEMONSTER?

Shromažďujeme určité informace, které návštěvníci a uživatelé poskytují na našich stránkách.

 • Informace, které získáváme od prodejce

Jméno, název firmy, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o platbě (jako jsou informace o vaší kreditní kartě), odpovědi na dotazy průzkumů, dotazy na podporu od zákazníků.

Tyto informace slouží k poskytování a/nebo ke zlepšení našich služeb (např. placení provizí, ověření vaší identity, kontaktování s vámi, poskytování reklam a marketingových nabídek, fakturaci zákazníka. Všechny tyto údaje používáme v souladu se zákonnými požadavky.

 • Informace, které získáváme od kupujícího

Jména, jména členů, e-mailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní údaje, informace o vašem počítači, vašich návštěvách, používání našich webových stránek (včetně informací o vašem prohlížeči, IP adrese, údaje o poloze, odpovědi na dotazy průzkumů, údaje o platbě (jako jsou informace o vaší kreditní kartě), detaily transakce, dotazy na podporu od zákazníků, údaje webové analytiky, informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich webových stránkách.

Tyto informace můžeme použít k zodpovězení vašich dotazů nebo korespondence, poskytování služeb zákazníkům (nebo pro statistické účely), analýze pro lepší správu webu, zlepšení produktů/služeb, zasílání technických upozornění/aktualizací, bezpečnostních upozornění, změn našich zásad a administrativních zpráv. Tímto způsobem můžeme zabránit podvodům, porušení zásad/podmínek, hrozbám či škodám.

 • Informace, které získáváme od partnerů

Jméno, název společnosti, adresa URL webových stránek, typ firmy, e-mailová adresa, údaje od platebních procesoru, jako je PayPal e-mailová adresa nebo Paypal ID. Tyto informace používáme k tomu, abychom s Vámi spolupracovali, potvrdili Vaši totožnost, kontaktovali Vás, platili vám, identifikovali rizika, podvody a podobné problémy, zasilali Vám technická upozornění, aktualizace, bezpečnostní upozornění, informace týkající se změn našich zásad, administrativní zprávy a zprávy podpory

 • Informace, které získáváme od návštěvníků
 • Typ zařízení a prohlížeč, který používáte, síťové připojení, IP adresa, informace o souborech cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení, dotazy na podporu od zákazníků, údaje webové analytiky. Můžeme také shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím jakékoli funkce na našich webových stránkách.

 • Informace, které získáváme od uživatelů, kteří se obrátili na naši podporu na chatu

Jméno, e-mailová adresa, informace o zařízení a prohlížeči, který používáte, přepisy chatu a další osobní informace, které nám poskytnete prostřednictvím chatu. V rámci systému ToS můžeme na chatu požádat o další doklady potvrzující vaší totožnost.

JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Když provádíte určité akce na našich stránkách, například se registrujete, nakupujete/objednáváte si produkty nebo služby, přihlašujete se k odběru newsletteru, odesíláte zpětnou vazbu, zúčastňujete se soutěže, vyplňujete dotazníky, nebo nás kontaktujete prostřednictvím jakékoli funkce dostupné na těchto stránkách.
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme automaticky při vaší návštěvě naší webové stránky nebo prostřednictvím třetí strany při použití služeb spojených s naším webem.
 • Když si objednáte u našich partnerských firem doplňkové služby (např. instalace šablony, vložení loga, instalace WordPress pluginů atd.), můžete být požádáni o poskytnutí přihlašovacích údajů do Vašeho webu nebo hostingového účtu (serveru). V takovém případě je jen na vás, zda tyto informace poskytujete, či nikoliv. Upozorňujeme však, že pokud odmítnete poskytnout přihlašovací údaje, nebude možno splnit službu, kterou jste si objednali.
KTERÉ OSOBNÍ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME OD OSTATNÍCH?

Shromažďujeme osobní údaje přímo od vás. Určité informace o Vás můžeme získat i z jiných zdrojů.

 • Finanční a/nebo transakční údaje od poskytovatelů plateb (za účelem zpracování transakce).
 • Můžeme o vás získávat údaje ze zdrojů třetích stran, např. z Googlu, Facebooku, Twitteru (pokud se připojíte/přihlásíte nebo přejdete na stránky třetích stran). Množství informací se může lišit nebo může být kontrolováno/řízeno poskytovatelem služeb třetích stran nebo spravováno v nastavení týkající se ochrany soukromí.
 • Můžeme získat od třetích stran demografické údaje, informace o odhalování podvodů a spojit tyto informace s vašimi osobními údaji, abychom potvrdili Vaši totožnost. Můžeme ověřit vaši totožnost, abychom zabránili podvodu.
JAKÝM ZPŮSOBEM TEMPLATEMONSTER VYUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Vaše údaje používáme pro ověření Vaší totožnosti, abychom usnadnili zpracování transakcí na těchto webových stránkách, např. při nákupu zboží z našeho Marketplace.
 • Oprávněné zájmy mohou zahrnovat:
  poskytování služeb popsaných na našich webových stránkách;;
  • ověření vaší identity při přihlášení na některé z našich stránek;
  • poskytování podpůrných služeb;
  • sdílení firemních novinek a aktualizací webových stránek/služeb s vámi;
  • sledování vašich aktivit na našich webových stránkách s cílem odhalit potenciálně podvodné činnosti a zajistit dodržování zásad platných pro tyto webové stránky;
  • zodpovězení vašich dotazů či komentářů, prosbu o zpětnou vazbu nebo názor prostřednictvím dotazníku;
  • řešení právních/provozních záležitostí včetně řešení rizik spojených s obsahem a podvody;
  • zlepšování našich produktů a služeb.
 • Když nám dáte souhlas se:
  • zasíláním marketingových informací o produktech a službách, které by Vás mohly zajímat;
  • úpravou/přizpůsobením našich služeb a našich webových stránek, cílením reklam, které jsou vám zobrazovány na základě vašich preferencí zjištěných přes cookies, které umožňují personalizovat vaši zkušenost na našich webových stránkách.
 • Pro různé účely stanovené zákonem.
 • Na žádost soudu, orgánů činnými v trestním řízení, vlády nebo v jakékoliv jiné situaci, která se týká vyšetřování.
KDY ZVEŘEJŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje mohou být přístupné:

 • osobám, které je potřebují pro plnění svých pracovních úkolů a povinností;
 • třetím stranám, které mají legitimní účel pro přístup k nim.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami v následujících případech:

 • zákazník souhlasí se zveřejněním údajů.
 • potřebujeme je pro účely podpory a/nebo aktivace/validace licence.
 • údaje mohou být zpřístupněny subdodavatelům nebo poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají jakýmkoliv způsobem. Subdodavatelé a/nebo poskytovatelé služeb mohou získat přístup k Vašim osobním údajům a předávat je z jiných zemí, ve kterých působí.
 • Pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení, soudní vyšetřování, žaloby podané na společnost, nebo abychom ochránili naše práva nebo práva někoho jiného.
JAKÝM ZPŮSOBEM SDÍLÍME A/NEBO UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost TemplateMonster.com má hlavní sídlo v USA, ale je podporována různými přidruženými skupinovými společnostmi, které se nacházejí v Indii, Japonsku a na Ukrajině.

Podpůrné společnosti poskytují pouze interní podpůrnou roli ve prospěch společnosti TemplateMonster.com. To se provádí na základě Vašeho souhlasu s těmito pravidly ochrany osobních údajů. Spolupracujeme se subdodavateli, kteří zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů.

Můžeme také poskytnout určité osobní informace prodejcům TemplateMonster Marketplace, aby byli schopni poskytovat klientům podporu svých produktů.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich serverech pouze tak dlouho, jak je zapotřebí k poskytnutí našich služeb a plnění zákonných povinností.

Pokud nechcete, abychom Vaše osobní údaje uchovávali, máte právo je vymazat. V tomto případě budeme ale muset zavřít váš účet TemplateMonster.

Veškeré informace o odstraněných účtech jsou uloženy na našich serverech. Můžeme je použít k obchodním a oprávněným zájmům, jako je dodržování zákonů, předcházení podvodům, řešení sporů, odstraňování problémů, pomoc při vyšetřování, zajišťování dodržování podmínek poskytování služeb a/nebo přijetí dalších opatření povolených zákonem. Veškeré informace, které od Vás obdržíme, budou námi uchovávány a používány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, přijali jsme vhodná technická a organizační opatření.

 • Vaše údaje sdílíme a předáváme v minimálním rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností, a to za předpokladu dodržení soukromí a zachování anonymity, pokud je to možné.
 • K ochraně vašich osobních údajů používáme zabezpečené servery.
 • Ověříme identitu každého, kdo požádá o přístup k vašim osobním informacím před tím, než mu poskytneme jakékoliv informace.
 • Používáme SSL certifikáty pro zabezpečení přenosů dat.

Ujistěte se, že vaše informace jsou v bezpečí. Neneseme zodpovědnost pokud se pokusíte obejít nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Tam, kde jste dostali přiděleno heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich stránkách, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Nesmíte je sdílet se třetími stranami v komentářích, v sekcích pro dotazy, protože tyto sekce mohou být zobrazeny jakýmkoliv návštěvníkem našich stránek.

Ze zřejmých důvodů nejsme schopni kontrolovat činnosti uživatelů na našich webových stránkách, takže buďte opatrní při umísťování údajů ve veřejných sekcích našich internetových stránek. Nemůžeme vám zaručit, že tyto informace nebudou viditelné třetí osobě.

Pokud se rozhodnete sdílet své informace prostřednictvím webových stránek třetích stran, musíte si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste zjistili, jaké metody používají ke sběru/ochraně informací.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAK JE MŮŽETE POZMĚNIT?

Všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme, jsou k dispozici ve vašem účtu. Máte právo provádět opravy případných chyb a změny ve svých údajích.

Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, vymazat nebo omezit jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě našich oprávněných zájmů (jedná se např. o profilování pro přímý marketing nebo o jiné případy, kdy požádáme o souhlas se zpracováním vašich údajů).

Existuje řada situací, kdy může být toto právo omezeno, existuje řada případů, kdy může dojít k uložení vašich dat i po odvolání vašeho souhlasu.

Pokud požadujeme, aby vaše osobní údaje byly v souladu se zákonnými, nebo smluvními závazky, pak je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, nebudeme schopni řídit náš smluvní vztah s Vámi . Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů nepovinné.

Pokud požadujeme, aby vaše osobní údaje byly v souladu se zákonnými, nebo smluvními závazky, pak je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, nebudeme schopni řídit náš smluvní vztah s Vámi . Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů nepovinné. Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů privacy@templatemonster.com

MARKETINGOVÉ VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě vašeho souhlasu Vám zašleme marketingové materiály, které budou obsahovat informace o produktech, službách, slevách, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pokud se rozhodnete, že nechcete dostávat tyto informace do e-mailu, můžete se snadno odhlásit se z odebírání zpráv, stačí, když kliknete na odkaz pro odhlášení odběru nebo napíšete na email unsubscribe@templatemonster.com

Cookies

TemplateMonster.com a všechny partnerské webové stránky používají soubory cookies s cílem získat vhled do chování uživatelů, informace o demografických údajích, obecné informace o uživatelské bázi. Soubor cookie je malý soubor, který je při návštěvě webu uložen ve vašem zařízení. Pomocí nastavení prohlížeče nebo zařízení však můžete soubory cookie zablokovat a odstranit je. Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné.

Používáme funkční a analytické soubory cookies. Podrobnější informace o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo na stránce www.allaboutcookies.org

Web Beacons

Další technologií, kterou používáme, je Web Beacons. To je nezbytné pro sledování používání našich webových stránek, např. pro přípravu reklamních akcí nebo newsletterů. Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Web Beacons, nám umožňují sledovat, kolik uživatelů klikne na naše newslettery. Web Beacons nám navíc pomáhají pochopit chování našich návštěvníků, uživatelů a zákazníků.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou službu pro analýzu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používají cookies, které pomáhají analyzovat chování uživatelů webu. Veškeré údaje (např. aktivity při návštěvě webových stránek TemplateMonster) jsou shromažďovány pomocí cookies a ukládány na serverech Google ve Spojených státech.

Společnost Google tyto údaje využívá pro vyhodnocení uživatelského chování, sestavování zpráv pro správce webových stránek, poskytování dat službám týkajících se poskytování informací o aktivitě na webových stránkách a používání Internetu. Společnost Google může předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, nebo v případě, že tyto třetí strany zpracovávají informace za společnost Google.

Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které vlastní. V případě, že nechcete společnosti Google poskytovat žádné informace, můžete odmítnout použití souborů cookies výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Více informací na Google analytics opt-out , www.google.com/intl/en/policies/privacy/ , a www.google.com/analytics/terms/us.html .
Podrobnější informace o Google Analytics najdete, pokud kliknete na tento odkaz www.google.com/analytics/ .

VEŘEJNÉ INFORMACE A WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Svědectví

Společnost TemplateMonster zobrazuje posudky klientů na svých webových stránkách. Dříve, než jejich obsah zveřejníme na našich webových stránkách, obstaráme si povolení k publikování materiálů. Posudky zveřejňujeme pouze s uvedením jména autora. Chcete-li svůj posudek změnit nebo vymazat, můžete nás kontaktovat na adrese reviews@templatemonster.com

Blog

TemplateMonster.com svým uživatelům nabízí možnost zanechat komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu nebo napsat příspěvek na blog, který je umístěn na stránkách správce. Informace, které zveřejníte v komentářích nebo v příspěvcích mohou být čteny, shromažďovány nebo používány kýmkoliv, kdo navštíví tyto stránky. V případě, že chcete odstranit vaše informace z našich blogů, napište nám na adresu marketing@templatemonster.com . Pokud nebudeme moci smázat vaše informace, sdělíme vám z jakého důvodu.

Platformy pro sociální sítě a widgety s

Webové stránky TemplateMonster obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko “To se mi líbí”. Tyto funkce mohou shromažďovat informace o vaší IP adrese a umístit soubor cookie na váš prohlížeč za účelem sledování informací o vaší aktivitě na našich stránkách. Funkce sociálních médií jsou umístěny jak na tomto webu, tak i na serverech sociálních médií.

Kromě toho máme i profily na sociálních sítích Facebook, Twitter Pinterest, Instagram, a Google+. Veškeré informace, které zveřejníte na sociálních sítích (např. komentáře), mohou být snadno čteny, shromažďovány a ukládány uživateli těchto sociálních sítí. Nemůžeme kontrolovat činnost uživatelů těchto platforem nebo činnost těchto platforem. Vaše interakce s weby sociálních sítí se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které je poskytují.

Odkazy na jiné weby

Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky dané třetí strany. Protože nemůžeme kontrolovat činnost třetích stran, nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoli použití vašich osobních údajů těmito třetími stranami. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů přečetli zásady ochrany osobních údajů webových stránek jednotlivých třetích stran, které navštívíte.

RUTINNÍ MAZÁNÍ A BLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje dotyčné osoby pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu ukládání nebo v případě, že to provádí Evropská směrnice a poskytovatel nařízení nebo Jiné zákonodárce jsou stanoveny v zákonech nebo nařízeních, které jsou předmětem správce.

Pokud účel ukládání nevyprší nebo pokud dojde ke zrušení doby ukládání předepsané Evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje zablokovány nebo odstraněny.

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Webové stránky TemplateMonster, stejně jako blogy a služby nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Nikdo mladší než 13 let nesmí poskytovat žádné údaje prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje dětí mladších 13 let nezpracováváme. Pokud máte méně než 13 let, nemáte právo používat naše webové stránky, nakupovat produkty na našem marketplace, komentovat příspěvky na blogu, příspěvky na sociálních sítích, poskytovat jakékoliv osobní informace o sobě, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy. Pokud se dozvíme, že jste porušili jakékoli podmínky uvedené v tomto odstavci, budeme muset Váš účet a veškeré informace smazat. Pokud si myslíte, že můžeme mít nějaké informace o Vašem dítěti, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy privacy@templatemonster.com . privacy@templatemonster.com .

ZMĚNY V NAŠICH ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako zpracovávač dat a kontrolor osobních údajů, TemplateMonster si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit nebo upravit. Veškeré změny, které budou provedeny, budou zveřejněny v sekci Zásady ochrany osobních údajů. Pokud provedeme změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašleme vám oznámení na váš e-mail.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V závislosti na kontextu osobních údajů, které poskytnete při používání těchto stránek, TemplateMonster.com je jak správcem, tak i zpracovatelem Vašich osobních údajů v souladu s tímto nařízením. TemplateMonster.com je zpracovatelem osobních informací poskytovaných k službám nebo shromážděných prostřednictvím služeb na základě zájmu nebo na pokyn odběratele.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, včetně zpracování vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, obraťte se prosím na e-mail privacy@templatemonster.com . Na vaše žádosti a dotazy budeme reagovat do patnácti (15) dnů.

PŘEDNOST ANGLICKÉ VERZE

Tento překlad z angličtiny je poskytován pouze pro vaše pohodlí. V případě rozporu nebo nesouladu s jiným překladem bude mít přednost verze těchto podmínek v angličtině.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čl. 6(1) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování úkonů, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování.