Privacybeleid

Ingangsdatum 25 mei 2018

Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het bestuur van TemplateMonster.com. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er is geen basis voor een dergelijke verwerking, zullen wij uw toestemming verkrijgen.

Verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – General Data Protection Regulation ) en in overeenstemming met (landspecifieke) gegevensbeschermingsregels zijn die van toepassing zijn op TemplateMonster.com.

Via deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren we het grote publiek over de aard, schaal en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien wordt u, door deze verklaring inzake gegevensbescherming, geïnformeerd over de aan uw rechten.

Als data-controleur en data-verwerker heeft TemplateMonster.com talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om volledige bescherming van uw persoonlijke gegevens via de website te waarborgen. Omdat de op internet gebaseerde gegevensoverdracht beveiligingslekken kan hebben, is absolute beveiliging niet gegarandeerd. Daarom is elke betrokkene vrij om zijn persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alle beschikbare middelen, bijvoorbeeld via e-mail of telefonische ondersteuning.

IN DIT BELEID ZULLEN WE U DE VOLGENDE ONDERWERPEN UITLEGGEN:

WELKE SOORTEN INFORMATIE TEMPLATEMONSTER VERZAMELT?

Wij verzamelen bepaalde informatie over bezoekers en gebruikers van onze websites.

 • Informatie die we verkrijgen van leveranciers

Naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(-s), betalingsgegevens (zoals informatie over uw bankkaart), de antwoorden die u geeft in het kader van enquêtes die zijn gestart voor onderzoeksdoeleinden en op de vragen van ondersteuningsdienst.

Deze informatie wordt gebruikt om u onze diensten aan te bieden en/of om ze te verbeteren; bijvoorbeeld, voor betaling van commissies, om uw identiteit verifiëren, contact met u op te nemen, u van reclame en marketing te voorzien en om u te factureren. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten.

 • Informatie die we verkrijgen van kopers

Naam, bedrijfsnaam, website-URL, telefoonnummer(-s), adres, bedrijfstype, e-mailadres en informatie van verkoop-verwerkers zoals PayPal, e-mailadres of -ID, en dergelijke. We gebruiken deze informatie om met u samen te werken, om uw identiteit te bevestigen, om contact met u op te nemen, om u te betalen en te op risico’s te screenen op fraude of andere soortgelijke problemen, om u technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen, informatie over wijzigingen aan ons beleid op te sturen en ook om berichten van klantenondersteuning en administratieve berichten op te sturen.

We kunnen deze informatie gebruiken om op uw verzoeken of correspondentie te reageren, om ze aan de klantendienst te bieden (of voor statistische doeleinden), voor gegevensanalyse om de website te beheren, om producten/diensten te verbeteren, technische kennisgevingen / updates, veiligheidswaarschuwingen, mededelingen betreffende de wijzigingen in beleid te sturen, voor administratieve berichten, zodat we fraude, schending van beleid/voorwaarden en bedreigingen of schade zouden kunnen voorkomen.

 • Informatie die we verkrijgen van bezoekers van onze website

Het apparaattype en de browser die u gebruikt, netwerkverbinding, IP-adres, informatie over de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd,vragen van ondersteuningsdienst en webanalyse-gegevens. We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen die u verstrekte via om het even welke functie die beschikbaar is op eender welke van onze websites.

 • Informatie die we verkrijgen van gebruikers die ondersteuning krijgen via de chat
 • Naam, e-mailadres, informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, chat-transcripts en andere persoonlijke informatie die u ons verstrekte tijdens het chatten. In overeenstemming met onze servicevoorwaarden kunnen we u om extra documentatie vragen tijdens onze chat om uw identiteit te verifiëren.

 • Informatie die we verkrijgen van gebruikers die ondersteuning krijgen via de chat

Naam, e-mailadres, informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, chat-transcripts en andere persoonlijke informatie die u ons verstrekte tijdens het chatten. In overeenstemming met onze servicevoorwaarden kunnen we u om extra documentatie vragen tijdens onze chat om uw identiteit te verifiëren.

HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 • Wanneer u bepaalde acties uitvoert, zoals u op onze websites registreren, het kopen of bestellen van artikelen/diensten op onze sites, op onze nieuwsbrief abonneren, feedback geven, deelnemen aan een wedstrijd, een enquête invullen of ons een communicatie via een beschikbare optie sturen.
 • Wij verzamelen persoonlijke informatie automatisch wanneer u door de sites navigeert of via een derde partij wanneer u services gebruikt die aan onze sites zijn gekoppeld.
 • Mogelijk wordt u gevraagd om inloggegevens aan uw website of hostingaccount (server) te verstrekken in het geval als u extra services van onze partners bestelt, zoals installatie van een sjabloon, implementatie van een logo, installatie van WordPress-plug-ins, enzovoort.In dit geval kunt u al dan niet inloggegevens aan uw website of hostingaccount verstrekken, houd er rekening mee dat als u de inloggegevens niet aan onze partners verstrekt, zult u de door u bestelde service niet kunnen gebruiken.
WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE OVER U VAN ANDEREN?

Hoewel we persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen, kunnen we af en toe bepaalde informatie over u uit andere bronnen verzamelen.

 • Financiële en/of transactiegegevens van betalingsproviders (om de transactie te verwerken).
 • Derde partij dienstverleners, zoals Google, Facebook, Twitter kunnen ons bepaalde informatie over u verstrekken wanneer u een koppeling/verbinding maakt met, of zich aanmeldt bij een derde partij dienstverlener.De hoeveelheid informatie kan variëren en kan worden/ wordt beheerd door die serviceprovider of door uzelf via instellingen voor privacy die beschikbaar zijn in de accountinstellingen van die serviceprovider.
 • Van derden kunnen we demografische gegevens, fraudedetectie-informatie verkrijgen, deze gegevens combineren met de informatie die we over u hebben, om uw identiteit te bevestigen, dit kunnen identiteitsverificatiediensten zijn die worden gebruikt voor fraudewaarschuwing.
HOE GEBRUIKT TEMPLATEMONSTER UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 • Uw informatie wordt gebruikt wanneer we uw identiteit moeten vaststellen om de verwerking van transacties op een van onze websites te vergemakkelijken, bijvoorbeeld wanneer u artikelen van onze marktplaats koopt.
 • Andere legitieme belangen kunnen zijn:
  u diensten verlenen die op een van onze websites zijn beschreven;
  • uw identiteit verifiëren wanneer u zich aanmeldt bij een van onze websites;
  • het verlenen van ondersteunende diensten;
  • met u bedrijfsnieuws en updates van websites / services delen;
  • het controleren van uw acties op onze websites om mogelijke frauduleuze activiteiten te identificeren en ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden die op de websites van toepassing zijn nageleefd worden;
  • om op uw opmerkingen of uw vragen op onze websites te reageren, om uw feedback of naar uw mening via enquêtes te vragen;
  • het beheer van juridische/operationele zaken, inclusief risicobeheer met betrekking tot inhoud en fraudezaken;
  • verbetering van onze producten en diensten.
 • Wanneer u ons toestemming geeft:
  • om u marketinginformatie te verstrekken voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
  • om onze diensten en websites, zoals advertenties die op onze website verschijnen, aan te wijzigen/aan te passen wat inhoudt dat hiervoor cookies gebruikt worden om aan u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden.
 • Voor meerdere doeleinden, zoals vereist door de wet.
 • Voor het verstrekken van de gegevens op aanvraag van een hof of een rechtbank, wetshandhavingsinstanties, op verzoek van de overheid of andere gelegenheden die verband kunnen houden met uitvoering van gerechtelijk onderzoeken.
WANNEER ONTHULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke informatie kan worden geraadpleegd door:

 • individuen die het nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren;
 • derde partijen die een wettelijke reden hebben om toegang daartoe te krijgen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen, wanneer:

 • de desbetreffende klant heeft ingestemd met de openbaarmaking van zijn gegevens.
 • het nodig is voor ondersteuningsdoeleinden en/of licentievalidatie/activering.
 • onderaannemers of serviceproviders die ons op alle mogelijke manieren helpen, subcontractanten en/of serviceproviders kunnen uw persoonlijke informatie vanuit andere landen, waar zij actief zijn, overdragen en inzien.
 • Het is door de wet vereist om onze rechten, of iemand tegen de schade te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk proces dat aan het Bedrijf wordt betekend.
WAAR PLAATSEN WE EN/OF SLAAN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP?

TemplateMonster.com heeft zijn belangrijkste productiefaciliteit in de VS, evenals een aantal ondersteuning/ dochterondernemingen in Oekraïne, Indiё, Japan en.

De ondersteuningsbedrijven bieden alleen een interne ondersteunende rol en alleen ten behoeve van TemplateMonster.com. Dit wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming voor dit beleid.

Ter bescherming van uw gegevens werken we samen met onderaannemers die een acceptabele norm voor naleving van gegevensbeveiliging kunnen handhaven. We kunnen ook bepaalde persoonlijke details verstrekken aan leveranciers van de TemplateMonster.com marktplaats, zodat ze productondersteuning aan hun klanten kunnen bieden.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op onze servers zolang deze nodig zijn om u onze services te kunnen bieden en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Als u niet wenst dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan, hebt u het recht om deze te wissen, maar in dit geval moeten we uw TemplateMonster-account sluiten.

Alle informatie over verwijderde accounts wordt bewaard op onze servers, zodat we deze kunnen gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen: om te voldoen aan de wet, om fraude te voorkomen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, bij gerechtelijke onderzoeken te helpen, de servicevoorwaarden af te dwingen en/of andere acties toegestaan door de wet uit te voeren. De informatie die we bewaren zal behandeld worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

HOE WORDT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEVEILIGD?

Om uw informatie veilig te houden, passen we bepaalde organisatorische maatregelen toe om deze tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en accidenteel verlies of vernietiging te beschermen.

 • We delen en bieden toegang tot uw informatie alleen in de mate waarin dat nodig is, onderworpen het, waar mogelijk, aan vertrouwelijkheidsbeperkingen en laten het anonimiseren.
 • Om uw informatie op te slaan gebruiken we beveiligde servers.
 • We verifiëren de identiteit van alle personen die toegang vragen tot privé-informatie voordat ze die toegang krijgen.
 • We gebruiken SSL-certificaatencryptie om de gegevensoverdracht te beveiligen.

Zorg ervoor dat uw informatie beveiligd is. We zijn niet verantwoordelijk als u privacy-instellingen op onze websites probeert te omzeilen. In het geval als wij u het wachtwoord geven voor bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het veilig houden ervan. U mag het niet met derden delen, in het bijzonder in het commentaar- of vraag-secties, omdat ze door elke gebruiker van onze websites bekeken kunnen worden.

Omwille van de voor de hand liggende redenen, kunnen we de handelingen van gebruikers op onze websites niet controleren. Daarom moet u uw informatie in openbare delen van onze websites op een verstandige manier delen, omdat we niet kunnen garanderen dat uw gegevens niet door onbevoegde partijen bekeken zullen worden.

Wanneer u ervoor kiest om uw informatie via de website van derden te delen, moet u het privacybeleid van die website controleren om op de hoogte te zijn van hun informatiebeheer-/bescherming-praktijken.

HOE KUNT U TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TOEGANG KRIJGEN EN HET BEHEREN?

Alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen, is beschikbaar in uw account. U hebt het recht om alle noodzakelijke bewerkingen en correcties uit te voeren voor eventuele fouten in deze gegevens.

U kunt uw persoonlijke informatie ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat, het wissen of de verwerking ervan beperken, ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een set van onze legitieme belangen, zoals profilering voor direct marketing en cases waar we om uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken.

Er zijn een aantal situaties waarin dit recht kan worden beperkt. In een aantal gevallen kunnen we uw gegevens bewaren nadat u uw toestemming intrekt.

Gevallen waarin wij van u verlangen dat uw persoonlijke informatie voldoet aan wettelijke of contractuele verplichtingen.

Als u ons dergelijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de relaties met u niet langer beheren. In alle andere gevallen kan het verstrekken van gevraagde informatie optioneel zijn. Als het voorvalt dat u een aantal onopgeloste problemen hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

MARKETINGKEUZES MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

In het geval als wij uw toestemming hebben, zullen wij u marketingmateriaal sturen dat informatie over producten, diensten en kortingen bevat die naar onze mening, interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u besluit een dergelijke e-mailmelding niet te ontvangen, kunt u eenvoudig afmelden met behulp van de optie Afmelden of contact met ons opnemen via unsubscribe@templatemonster.com

Cookies

TemplateMonster.com en alle websites en partners gebruiken cookies om gebruikersgedrag te analyseren en demografische informatie over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt.

Met behulp van de browserinstellingen van uw apparaat kunt u het gebruik van cookies beheren. In het geval als u die uitschakelt, kunt u bepaalde functies op onze websites beperken. We gebruiken functionele en analytische cookies Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies www.allaboutcookies.org

Web Beacons

Een andere technologie die we gebruiken is de Web Beacons. Het is vereist om uw gebruik van onze website te volgen, bij zulke gelegenheden zoals promoties of gebruik van een nieuwsbrief. De gegevens die we verzamelen via web beacons stellen ons in staat om het aantal gebruikers dat onze nieuwsbrieven heeft geopend te kunnen volgen. Ook helpen te volgen ons om het gedrag van onze klanten, leden en bezoekers te begrijpen.

Google Analytics

emplateMonster-websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die door Google Inc. (“Google”) is ontworpen. Google Analytics-software gebruikt cookies om het gedrag van gebruikers te analyseren. Alle gegevens (dwz uw activiteit op de websites van TemplateMonster) worden verzameld door cookies en worden opgeslagen op Google-servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze gegevens op haar beurt om het gedrag van gebruikers in het algemeen te evalueren, rapporten voor sitemanagers samen te stellen en gegevens te verstrekken aan diensten die betrekking hebben tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan verschillende gegevens aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres op geen enkele manier aan andere gegevens van Google koppelen.

Als u aan Google geen browsegegevens wenst door te geven, kunt u het gebruik van cookies via uw browserinstellingen blokkeren. Meer informatie over afmelden van Google analytics opt-out , www.google.com/intl/en/policies/privacy/ , en www.google.com/analytics/terms/us.html .
Voor meer uitleg over Google Analytics, gelieve de volgende koppeling te klikkenwww.google.com/analytics/ .

OPENBARE INFORMATIE EN DERDE PARTIJ WEBSITES

Getuigenissen

In aanvulling op verschillende goedkeuringen, we vertonen ook getuigenissen op onze website. Deze worden pas gepubliceerd nadat we van uw toestemming ontvangen, we plaatsen uw getuigenissen met vermelding van uw naam.Als u uw bestaande getuigenissen wenst te verwijderen of te wijzigen, kunt u via e-mail contact met ons opnemen reviews@templatemonster.com

Blog

TemplateMonster.com biedt aan haar gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die zich op de website van de controleur bevindt.De informatie die u aan uw opmerkingen of publicaties toevoegt, kan door elke bezoeker of gebruiker van onze websites gelezen, verzameld of gebruikt worden. In het geval dat u enkele van uw gegevens van onze blogs wens te verwijderen, neem dan contact met ons op via e-mail reviews@templatemonster.com . Als we uw gegevens niet kunnen verwijderen, zullen we u vertellen waarom. reviews@templatemonster.com .Als we uw gegevens niet kunnen verwijderen, zullen we u vertellen waarom.

Sociale media-platforms en widgets

Alle TemplateMonster-websites hebben ingesloten functies voor sociale media, bijvoorbeeld de Facebook like-knop. Deze functies kunnen uw gegevens, zoals een IP-adres, verzamelen of een cookie in uw browser plaatsen om statistische informatie te verzamelen over uw interacties met onze websites. Sociale media-functies worden zowel op onze website als op de servers van een specifiek sociaal medianetwerk gehost.

Naast deze functies, onderhouden we ook profielen op grote netwerken, waaronder Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+.Houd er rekening mee dat alle informatie die u op deze netwerken in openbare ruimtes, zoals opmerkingen, plaatst, kan eenvoudig gelezen, verzameld of opgeslagen worden door alle gebruikers van deze netwerken. We kunnen de handelingen van andere gebruikers van deze platforms of handelingen van deze platforms zelf niet controleren.Uw interactie met deze functies en/of platforms wordt beheerst door het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

Koppelingen naar andere websites

Als u op een koppeling naar een derde partij site klikt, verlaat u onze site en gaat u naar de site die u hebt gekozen.Aangezien we geen controle hebben over de activiteiten van derden, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke informatie door die partijen.Raadpleeg het privacybeleid van andere serviceproviders van wie u services aanvraagt.

ROUTINE WISSEN EN BLOKKEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevenscontroleur dient de niet-openbare gegevens van de informatie-subject te verwerken en op te slaan enkel gedurende de periode die vereist is om het doel van opslag te bereiken, of gedurende de periode die vaak door Europese wetgevers wordt toegestaan in wetten of regels waaraan controleur onderhevig is.

Als het opslagdoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde instantie voorgeschreven bewaartermijn afloopt, wordt de niet-openbare informatie geblokkeerd of gewist.

PRIVACY VAN KINDEREN

Alle websites van TemplateMonster, evenals blogs en services, zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar.Niemand jonger dan 13 jaar kan persoonlijke informatie verstrekken aan of op onze websites.We verzamelen geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u onze websites niet gebruiken, geen producten van onze marktplaats kopen, commentaar in blogs plaatsen, berichten op sociale media of persoonlijke informatie over uzelf, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verstrekken. Als we vernemen dat u deze voorwaarde hebt geschonden, wordt uw account en alle informatie verwijderd.Als u denkt dat we bepaalde informatie, verstrekt door uw over uw kind, bewaren, neem dan contact met ons op via e-mail privacy@templatemonster.com .

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Als gegevensbeheerder en gegevensverwerker behouden wij ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen. In het geval als er bepaalde wijzigingen toegepast zullen worden, zullen we deze publiceren in het Privacybeleid-sectie. U ontvangt via e-mail een bericht dat bepaalde wijzigingen in ons beleid toegepast zijn.

CONTACTGEGEVENS

Afhankelijk van de context van persoonlijke informatie die u verstrekt, is TemplateMonster.com zowel gegevensbeheerder als gegevensverwerker van uw persoonlijke gegevens onder dit beleid. TemplateMonster.com is een bewerker van persoonlijke informatie die aan de services wordt aangeboden of die door de services wordt verzameld namens of op aanwijzing van de abonnees.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u denkt dat uw privacyrechten zijn geschonden, neem dan contact met ons op via privacy@templatemonster.com .We zullen binnen vijftien (15) dagen reageren op alle verzoeken, vragen of opmerkingen.

BESTURINGSELEMENTEN IN DE ENGELSE VERSIE

Niet-Engelse vertalingen van dit beleid zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Om conflicten in definities te vermijden, is de Engelse versie gezaghebbend en is van toepassing.

DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Art. 6 (1) GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor wij toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen.