Privacybeleid

Ingangsdatum 3 maart 2023

Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor TemplateMonster.com. De verwerking van persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op TemplateMonster.com.

Door onze website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als u het niet eens bent met een van de uitspraken in dit document, neem dan contact met ons op voordat u onze website of een van de pagina's, mappen en subdomeinen ervan gebruikt. We hebben het recht om ons privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Daarom raden we alle gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren en op de hoogte te blijven van de laatste versie.

1. Algemene informatie

Via deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij het grote publiek over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien bevat deze gegevensbeschermingsverklaring informatie over de rechten van de websitegebruikers.

Als gegevensbeheerder en -verwerker heeft TemplateMonster.com tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de volledige bescherming van uw gegevens op de hele website templatemonster.com en al zijn subdomeinen te waarborgen. Aangezien op internet gebaseerde gegevensoverdrachten veiligheidslacunes kunnen vertonen, is er meer nodig dan absolute bescherming. Bovendien staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via directe en indirecte middelen, bijvoorbeeld e-mail of telefonische ondersteuning.

2. Informatietypes die we verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie over bezoekers en gebruikers van onze websites. Het type en de reikwijdte van de informatie verschillen afhankelijk van de verwijzingsbron en gebruikersstatus.

2.1. Informatie die we verkrijgen van auteurs

We kunnen de naam van de auteur, bedrijfsnaam, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), foto-ID, URL's van sociale media-accounts, betalingsgegevens (factureringsgegevens) en enquêteantwoorden die voor onderzoeksdoeleinden zijn geïnitieerd, verzamelen.

Wij gebruiken deze informatie om auteurs te ondersteunen of onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om commissies te betalen, de identiteit van auteurs te verifiëren, reclame- en marketingdiensten te leveren, contact op te nemen, ondersteuning te bieden en hen te factureren.

2.2. Informatie die we verkrijgen van kopers

We verzamelen de naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer(s), fysieke locatie en contactgegevens van een koper. Bovendien kunnen we informatie verzamelen, opslaan en gebruiken over de apparaten van een koper die worden gebruikt om onze websites te bezoeken en ermee te communiceren. Het bevat informatie over de browser, de verwijzende bron en het IP-adres van de koper. We kunnen ook beperkte toegang hebben tot factureringsgegevens van derden die zijn verzameld door de betalingssystemen van de koper (land van facturering, naam van de kaarthouder, PayPal-e-mailadres), transactiegegevens, ondersteuningsvragen, webanalysegegevens en gegevens die kopers verstrekken bij het invullen van formulieren op onze websites .

We kunnen deze informatie gebruiken om te reageren op verzoeken of correspondentie van kopers, klantenservice te bieden, de website te beheren, producten/diensten te verbeteren en technische mededelingen/updates, beveiligingswaarschuwingen, beleidswijzigingen en administratieve berichten te verzenden. We kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische, analytische en beheerdoeleinden en om fraude en schending van beleid/voorwaarden, inclusief bedreigingen en schade, te voorkomen.

2.3. Informatie die we verkrijgen van partners

We verzamelen partnernamen, bedrijfsnamen, website-URL's, telefoonnummers, factuuradressen, bedrijfstypes, e-mails, foto-ID's en betalingsinformatie. We gebruiken deze informatie om met partners samen te werken, hun identiteit, contact, betaling, ondersteuning en screening op risico's, fraude of andere soortgelijke problemen te bevestigen. Bovendien gebruiken we deze gegevens om technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, administratieve berichten en informatie over onze beleidswijzigingen te verzenden.

2.4. Informatie die we verkrijgen van websitebezoekers

We verzamelen het apparaattype en de browser, netwerkverbinding, IP-adres, cookies en andere webanalysegegevens van de bezoekers. We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen die door bezoekers is ingediend via formulieren die beschikbaar zijn op onze websites, dwz chat, ticketsysteem, abonnement en contactformulieren.

2.5. Informatie die we van gebruikers verkrijgen via chat, telefoongesprekken en andere indirecte middelen

We verzamelen namen, e-mails, informatie over het apparaat en de browser die ze gebruiken, chattranscripties en andere persoonlijke informatie die ze tijdens de chat of het gesprek verstrekken. Volgens ons ondersteuningsbeleid en onze gebruiksvoorwaarden kunnen we tijdens ons gesprek aanvullende gegevens van de gebruikers vragen om hun identiteit te verifiëren of voor technische ondersteuningsdoeleinden.

3. Middelen voor het verzamelen van persoonsgegevens

 • We verzamelen persoonlijke informatie wanneer bezoekers bepaalde acties uitvoeren op onze websites. Deze acties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, registratie, het kopen/bestellen van artikelen of diensten op onze sites, het abonneren op onze nieuwsbrief, het indienen van feedback, het meedoen aan een wedstrijd, het invullen van een enquête of het sturen van een communicatieverzoek via alle beschikbare middelen.
 • We verzamelen automatisch persoonlijke informatie terwijl gebruikers door onze sites navigeren of bronnen van derden die naar onze websites verwijzen.
 • We kunnen gebruikers vragen om inloggegevens te verstrekken aan het admin-paneel van hun website of hostingaccount (server) als ze aanvullende aanbiedingen bestellen bij ons Service Center of partners. De services zijn sjablooninstallatie, aanpassing van de website, vervanging van afbeeldingen, installatie van WordPress-plug-ins, enz. Gebruikers kunnen weigeren de inloggegevens van hun website of hostingaccount te delen. In dit geval kunnen we weigeren om de service te verlenen.

4. Informatie ontvangen van derden

Naast de gegevens die we van de bezoekers krijgen, kunnen we persoonlijke gegevens van gebruikers uit andere bronnen verzamelen, opslaan en analyseren.

 • We ontvangen financiële en transactiegegevens van betalingsproviders om de transacties te verwerken en digitale productaankopen te voltooien.
 • Diensten van derden, zoals Google, Facebook en Twitter, kunnen ons bepaalde informatie over onze bezoekers verstrekken wanneer ze een koppeling/verbinding maken met/inloggen op onze website met behulp van hun login voor sociale media of het bijbehorende e-mailadres. De hoeveelheid informatie kan variëren en kan worden beheerd en gewijzigd door een externe serviceprovider of gebruiker via privacyinstellingen.
 • We kunnen demografische gegevens en fraudedetectie-informatie verkrijgen van externe bronnen en deze combineren met de informatie die we hebben over de bezoekers om hun identiteit te bevestigen. Dit kunnen identiteitsverificatiediensten zijn die worden gebruikt voor fraudewaarschuwingsdoeleinden.

5. Persoonlijke gegevens Use Cases

5.1. Orderverwerking

We hebben de persoonlijke informatie van gebruikers voornamelijk nodig wanneer we hun identiteit moeten bepalen voor een nauwkeurige orderverwerking op onze website en al zijn subdomeinen, bijvoorbeeld wanneer ze artikelen en diensten kopen op onze marktplaats.

5.2. Dienstverlening

Andere legitieme toepassingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende gevallen.

 • het leveren van diensten vertegenwoordigd op onze website en al zijn subdomeinen;
 • het verifiëren van de identiteit van gebruikers wanneer ze inloggen en een persoonlijk account aanmaken;
 • het verlenen van algemene en technische ondersteuningsdiensten;
 • het delen van bedrijfsnieuws, verkopen, speciale aanbiedingen en updates van websites/services;
 • het controleren van gebruikersacties op onze websites om mogelijk frauduleuze activiteiten te identificeren en om te zorgen voor naleving van de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites;
 • reageren op opmerkingen of vragen van gebruikers op onze websites, wanneer we hen om feedback of mening vragen via enquêtes;
 • het beheren van juridische/operationele zaken, waaronder risicobeheer met betrekking tot inhoud en fraudezaken;
 • gepersonaliseerde advertenties gebruiken en aangepaste inhoud weergeven op basis van de voorkeuren van de gebruikers;
 • contact opnemen met gebruikers voor informatieve doeleinden;
 • verbetering van de gebruikersinterface van onze website, product- en servicekwaliteit.

5.3. Gebruik van informatie waarvoor toestemming van de gebruiker is vereist

We kunnen de persoonlijke informatie van gebruikers gebruiken als ze ons toestemming geven:

 • om hen marketinginformatie te verstrekken met betrekking tot producten en diensten die voor hen interessant kunnen zijn;
 • om onze aanbiedingen en de lay-out van onze website te wijzigen/aan te passen met behulp van cookies. Advertenties die op onze website verschijnen, kunnen bijvoorbeeld worden aangepast om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Gebruikers kunnen hun beslissing op elk moment wijzigen en ons vragen hun persoonlijke gegevens te verwijderen door een verzoek te sturen naar privacy@templatemonster.com .

5.4. Juridische verzoeken

Indien nodig kunnen we persoonlijke gebruikersinformatie verwerken voor wettelijk vereiste doeleinden. Bijvoorbeeld voor het honoreren van de rechtbank, wetshandhavingsinstanties, overheidsverzoeken of andere gelegenheden die verband kunnen houden met gerechtelijk onderzoek.

6. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie van onze gebruikers kan worden ingezien door:

 • bedrijfsmedewerkers die het nodig hebben om hun taken en taken uit te voeren;
 • derden die een legitiem doel hebben om er toegang toe te krijgen.

In de volgende gevallen kunnen we de persoonlijke informatie van een gebruiker delen met derden.

 • De klant stemt in met de openbaarmaking.
 • We moeten gedeeltelijke gegevens vrijgeven voor ondersteuningsdoeleinden en softwarevalidatie/activering van derden.
 • De klant bestelt een dienst van derden op onze website en onderaannemers of dienstverleners hebben de gegevens nodig om het aanbod uit te voeren. Onderaannemers of dienstverleners hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens vanuit hun operationele landen.
 • Het is vereist om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure.

7. Opslag en bescherming van persoonlijke informatie

TemplateMonster heeft zijn belangrijkste vestiging in de VS. Daarnaast werkt het bedrijf samen met outsourcing-medewerkers over de hele wereld om gebruikers tijdige ondersteuning en een hoog serviceniveau te bieden. Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende lokale servers bewaren. Om uw informatie te beschermen, werken we ook samen met onderaannemers die de normen voor naleving van gegevensbeveiliging kunnen handhaven.

7.1. Opslagtijd

Gebruikersinformatie wordt op onze servers opgeslagen zolang het nodig is om hen onze diensten te verlenen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als gebruikers niet willen dat we hun persoonlijke informatie opslaan, hebben ze het recht om deze te laten verwijderen, maar in dit geval zullen we hun TemplateMonster-accounts moeten deactiveren.

Alle informatie over verwijderde accounts blijft op onze servers staan om te gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen: voldoen aan de wet, fraude voorkomen, geschillen oplossen, problemen oplossen, helpen bij onderzoeken, afdwingen van de servicevoorwaarden of andere wettelijk toegestane acties ondernemen. We behandelen de informatie die we bewaren volgens dit privacybeleid.

7.2. Veiligheids maatregelen

Om gebruikersinformatie veilig te houden, passen we specifieke maatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofd of illegaal gebruik, onopzettelijk verlies of vernietiging.

 • We delen en bieden toegang tot gebruikersinformatie in de minimaal noodzakelijke mate, met inachtneming van vertrouwelijkheidsbeperkingen waar van toepassing, en waar mogelijk op geanonimiseerde basis.
 • Om gebruikersinformatie op te slaan, gebruiken we beveiligde servers.
 • We verifiëren de identiteit van alle personen die toegang vragen tot privé-informatie voordat we hen toegang verlenen.
 • We gebruiken SSL-certificaatcodering om de gegevensoverdracht te beschermen.

Wij zijn niet verantwoordelijk als gebruikers de privacy-instellingen op onze websites proberen te omzeilen. Als we gebruikers toegang geven tot bepaalde delen van onze website, zijn zij verantwoordelijk voor het veilig houden ervan. Gebruikers mogen toegangsgegevens niet delen met derden.

Om voor de hand liggende redenen kunnen we niet alle acties van gebruikers op onze websites controleren, bijvoorbeeld in openbare commentaren, forums, enz. Daarom raden we klanten aan om hun informatie verstandig te delen in openbare ruimtes, aangezien we niet kunnen garanderen dat onbevoegde partijen de gegevens die gebruikers op internet publiceren.

Wanneer gebruikers ervoor kiezen om hun informatie te delen via een website van derden, moeten ze het privacybeleid van die website controleren om op de hoogte te zijn van het informatiebeheer en de beveiligingspraktijken.

8. Privacybeheer

Alle persoonlijke informatie die we over gebruikers verzamelen, is beschikbaar in hun accounts. Gebruikers hebben het recht om alle noodzakelijke bewerkingen en wijzigingen in deze gegevens aan te brengen.

Gebruikers kunnen persoonlijke informatie ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar formaat, bewerken, wissen of de verwerking ervan beperken. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen hun gegevensverwerking voor een aantal bedrijfsbelangen, zoals profilering voor direct marketing en andere gevallen waarin we hun toestemming voor gegevensverwerking nodig hebben.

Er zijn verschillende situaties waarin deze rechten kunnen worden beperkt en we gebruikersgegevens kunnen bewaren nadat ze hun toestemming hebben ingetrokken. Dat zijn gevallen waarin we persoonlijke gegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen. Als gebruikers ons dergelijke gegevens niet verstrekken, kunnen we de service niet voltooien. In alle andere gevallen kan het verstrekken van gevraagde informatie optioneel zijn.

Als gebruikers onopgeloste zorgen hebben, hebben ze het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Als u van mening bent dat ons bedrijf uw privacyrechten schendt, neem dan contact met ons op via privacy@templatemonster.com

9. Marketinggebruik van uw persoonlijke informatie

Als we de toestemming van gebruikers hebben, kunnen we hen marketingmateriaal sturen met informatie over producten, diensten of kortingen. Als ze besluiten dergelijke e-mailmeldingen niet te ontvangen, kunnen ze zich eenvoudig afmelden met behulp van de afmeldoptie of contact met ons opnemen via unsubscribe@templatemonster.com .

9.1. Webbakens

We gebruiken webbakens . Het is een middel om het gebruik van de website bij gelegenheden te volgen, zoals promoties of nieuwsbrieven. Met de gegevens die we via webbakens verzamelen, kunnen we bijhouden hoeveel gebruikers onze nieuwsbrieven hebben geopend. Ook helpen webbakens ons om gebruikersgedrag te begrijpen en UX te verbeteren.

9.2. Google Analytics

TemplateMonster maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service gemaakt door Google, Inc. Google Analytics-software gebruikt cookies om gebruikersgedrag te analyseren. Alle gegevens (d.w.z. gebruikersactiviteit op het templatemonster.com-domein en al zijn subdomeinen) worden verzameld door cookies en opgeslagen in Google-clouddatacenters, waarvan de meeste zich in de VS bevinden

Google gebruikt deze gegevens op zijn beurt om het gebruikersgedrag in het algemeen te evalueren, rapporten voor sitebeheerders samen te stellen en gegevens te verstrekken aan diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan verschillende gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal op geen enkele manier de IP-adressen van gebruikers combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als gebruikers de browsegegevens niet aan Google willen verstrekken, kunnen ze cookies blokkeren via de browserinstellingen. Gebruikers kunnen meer informatie vinden over Google opt-out , Privacy en Google Analytics .

Een cookie is een klein bestand dat op de apparaten van gebruikers wordt geplaatst wanneer ze een website bezoeken. We gebruiken cookies om gebruikers toegang te geven tot alle websitefuncties en om de gebruikerservaring te analyseren, personaliseren en verbeteren.

We activeren standaard alle cookies om de goede werking van onze website, advertenties en analyses te garanderen. Alle gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren aanpassen en zich afmelden voor de analyse- en advertentiecookies volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten inzake gegevensprivacy. Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd ingeschakeld om de levering van de gevraagde services en bronnen te garanderen.

Gedetailleerde informatie over elk type cookie dat we gebruiken, vindt u in ons cookiebeleid .

11. Integraties door derden van uw openbare informatie

11.1 Getuigenissen

Naast verschillende aanbevelingen, tonen we testimonials op onze website. We publiceren getuigenissen alleen nadat we toestemming hebben gekregen van gebruikers om hun naam te specificeren. Als gebruikers hun bestaande testimonials willen verwijderen of wijzigen, kunnen ze contact met ons opnemen via e-mail op reviews@templatemonster.com .

11.2. bloggen

Gebruikers kunnen hun mening delen op onze officiële blogs. De informatie die ze toevoegen aan onze blogposts of opmerkingen die via Disqus of een intern reactiesysteem zijn toegevoegd, kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door de bezoekers van onze website. Als gebruikers een deel van hun informatie van onze blogs willen verwijderen, kunnen ze contact met ons opnemen via marketing@templatemonster.com

11.3. Social media-platforms en widgets

Alle TemplateMonster-websites hebben ingebedde functies voor sociale media, bijvoorbeeld de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook. Deze functies kunnen gebruikersgegevens zoals het IP-adres verzamelen of een cookie in hun browser plaatsen om statistische informatie te verzamelen over hun interacties met onze websites. Social media-functies worden zowel op onze website als op servers van een specifiek social media-netwerk gehost.

Afgezien van deze functies onderhouden we profielen op grote netwerken, waaronder Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz. Alle informatie die gebruikers op deze netwerken in openbare ruimtes indienen, zoals opmerkingen, kan gemakkelijk door iedereen worden gelezen, verzameld of opgeslagen gebruikers van deze netwerken. We hebben geen controle over de acties van andere gebruikers van sociale media of de acties van deze platforms. Volgens hun privacybeleid beheren alleen de gerelateerde sociale-mediaplatforms gebruikersactiviteit en interactie met die functies.

11.4. Links naar andere websites

Als gebruikers op een link naar een site van derden klikken, verlaten ze onze site. Aangezien we geen controle hebben over de activiteiten van derden, dragen we geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die partijen. Gebruikers dienen het privacybeleid te lezen van elke andere website die ze bezoeken.

12. Gegevens wissen

De informatiecontroller zal de gegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de tijd die nodig is om het opslagdoel te bereiken volgens de Amerikaanse wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de controller is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is of een door de Amerikaanse wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist.

TemplateMonster behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te blokkeren en de gerelateerde gegevens te wissen als ze zich gedurende 6 (zes) maanden of langer niet hebben aangemeld en geen actie hebben ondernomen. Het heeft betrekking op klant-, auteur- en aangesloten accounts.

Gebruikers kunnen verzoeken indienen om hun accounts te verwijderen en hun persoonlijke informatie te wissen door een e-mail te sturen naar privacy@templatemonster.com . De verwerking van het verzoek kan tot 2 weken duren voordat de gegevens zijn verwijderd. Gezien het feit dat we verschillende services van derden gebruiken, waaronder tools voor e-mailnieuwsbrieven en externe advertentieservices. De weigering van een onmiddellijke klant om meldingen/advertenties te ontvangen, kan onmogelijk zijn vanwege services van derden, de cache van de browser en andere technische redenen.

13. Online privacy van kinderen

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen websites, producten en diensten van TemplateMonster gebruiken. Niemand jonger dan 13 (dertien) jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op onze websites. We verzamelen geen gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Gebruikers jonger dan 13 jaar mogen geen van onze websites gebruiken, producten van de marktplaats kopen, reageren op blogposts of posts op sociale media, of persoonlijke informatie over zichzelf verstrekken, waaronder hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als we vernemen dat gebruikers deze voorwaarde hebben geschonden, zullen we hun accounts en alle informatie onmiddellijk verwijderen. Als u denkt dat we bepaalde informatie van uw kind hebben, neem dan contact met ons op via privacy@templatemonster.com .

14. Wijzigingen in ons privacybeleid

Als gegevensbeheerder en gegevensverwerker behouden wij ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of aan te passen. We publiceren de wijzigingen op deze pagina met het privacybeleid en stellen gebruikers indien nodig via e-mail op de hoogte.

Afhankelijk van de context van persoonlijke informatie die gebruikers verstrekken, kan TemplateMonster een gegevensbeheerder en verwerker zijn. TemplateMonster is een verwerker van persoonlijke informatie die is ingediend bij de services of is verzameld via de gerelateerde services.

Als gebruikers vragen hebben over dit privacybeleid, inclusief hun informatieverzameling, opslag en verwerking, of als ze denken dat we hun privacyrechten schenden, kunnen ze contact met ons opnemen via privacy@templatemonster.com . We reageren binnen vijftien (15) dagen op alle verzoeken, vragen of zorgen.

Niet-Engelse vertalingen van dit Beleid worden uitsluitend verstrekt voor het gemak van de gebruiker. Om dubbelzinnige interpretaties en onnauwkeurigheden in de vertaling te voorkomen, moeten gebruikers de Engelse versie als bron gebruiken.