WordPress-teman med funktionalitet för teammedlemmar

Att visa information om ditt team på din webbplats är ett bra sätt att vara öppen om ditt företag och visa människor att du är människor och inte behöver gömma dig bakom en företagslogotyp. Detta är särskilt användbart för nystartade företag och små företag, som består av ett fåtal teammedlemmar, i jämförelse med stora företag.

Med Cherry Team Members-plugin kan du lista all din personal på din webbplats och ge information (som position, plats, telefonnummer, sociala profiler, färdigheter etc.) om var och en av dem individuellt. Skriv ut avsnittet med ditt team antingen på en befintlig sida (t.ex. hemsida), eller skapa en dedikerad sida om dem, eller båda. Se teman som inkluderar Cherry Team Members nedan.