877 Responsiva WooCommerce-teman

Ladda ner de bästa WordPress-butiksmallarna med responsiv funktionalitet

Filter som används: Funktioner: Responsivt × Clear

Responsiva WooCommerce-mallar

Generera mer intäkter genom försäljningar till kunder som handlar via mobila enheter med hjälp av dessa responsiva WooCommerce-tema. Layout av din webbutik anpassas automatiskt beroende på vilken enhet som används av kunden. Det hjälper dig att nå kunder som handlar via telefon och surfplattor. Teman är integrerade med Bootstrap och använder sig av Cherry-ramverket vilket gör dem enkla att installera och anpassa. Paketet inkluderar över 80 kortkoder som underlättar infogande av innehållet. Temans design kan förstärkas med video- och ljud-features, flera typer av gallerier (Isotope, Accordion, Carousel, Slider) och diverse visuella effekter (HTML + JS, parallax, lazy load). Dessa responsiva WooCommerce-tema inkluderar ett flertal inbyggda typer av inlägg och sidmallar, till exempel FAQ, Team, Rekommendationer o.s.v. Teman är WPML-klara vilket kan hjälpa dig att översätta dina webbsidor och rikta sig på internationella kunder.