Pravidla pro vrácení peněz

Vzhledem k tomu, že se jedná o nehmotné zboží , nemáte nárok na vrácení peněz, či výměnu zboží po zakoupení produktu. Jste plně zodpovědní za rozhodnutí koupi produktu, který nabízíme na našich webových stránkách. Všimněte si, že nevracíme peníze za slevy a doplňkové služby, které poskytují naši partneři.

Nicméně rozumíme, že se mohou vyskytnout mimořádné okolnosti.

Platbu lze vrátit v následujících případech:

  • Zákazník neobdržel zaplacené zboží z jakéhokoli důvodu: neobdrželi jste zboží kvůli problémům s emailem nebo se serverem. V tomto případě prosíme kontaktujte nás o pomoc. Musíte se písemně obrátit na Oddělení fakturace během 14 dnů ode dne objednávky. V opačném případě budeme předpokládat, že je vše v pořádku;
  • Velké vady: Ačkoliv jsou všechny produkty testovány ještě předtím, než se dostanou na trh, nelze vyloučit výskyt chyby. Všechny takové problémy musí být hlášeny dodavateli šablon. Dodavatel je povinen odstranit vadu nebo chybu do 72 hodin. Jestli je vada potvrzena a pokud dodavatel ve lhůtě 72 hodin od podání první písemné stížnosti nebo jiného oznámení od zákazníka vadu neodstraní, částka bude vrácena zákazníkovi v plné výši bez jakýchkoliv náhrad nebo úhrad. Nebo bude zákazníkovi nabídnuta náhrada výrobku či kredit pro další nákup. Dávejte si pozor, že naši prodejci mohou požádat o přístup na server pro odstranění případných problémů. Neposkytnutí takového přístupu včas může vést k opožděnému vyřešení problému. Odmítnutí poskytnout přístup k vašemu serveru může mít za následek neschopnost získat nárok na vrácení peněz.
  • Výrobek neodpovídá popisu: Můsíte se obrátit na naši technickou podporu během 14 dnů od zakoupení. Zákazník můsí poskytnout jasný důkaz, že výrobek neodpovídá popisu. Informace, že výrobek nesplnil očekávání nebudou brány v potaz.

Služby:

  • Služba nebyla poskytnuta: objednaná služba byla zrušena na žádost kupujícího ještě předtím, než začneme s vykonáváním úkolu.
  • Zpožděné poskytnutí služeb: Služba nemůže být poskytnuta ve stanoveném termínu Z důvodu problému na straně poskytovatele služby. Vezměte prosím na vědomí, že začneme pracovat, jakmile nám poskytnete všechny informace nezbytné k poskytnutí služby (např. přístup, specifikace projektu, atd). Pokud tyto údaje neposkytnete včas, může dojít k zamítnutí žádosti o vrácení peněz.
  • Služba neodpovídá popisu: Tyto žádosti musí být podány nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme úkol (projekt) dokončili. Musí však poskytnout podrobné informace a jasné důkazy o tom, že poskytnutá služba neodpovídá popisu.

Pokud jde o komplexní projekty skládající se z několika etap, můžeme rozhodnout o částečném vrácení peněz pokrývající náklady na etapy, ke kterým nedošlo. Upozorňujeme, že za nákupy starší tří měsíců nelze vrátit peníze.

Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost, pokud náš produkt není kompatibilní se softwarem třetích stran (pluginy, aplikace, moduly, vyhledávací filtry, skripty, rozšíření, atd), a proto v tom případě peníze nevracíme. Výjimkou je případ, kdy na stránce s popisem konkrétního zboží je napsáno, že je kompatibilní se softwarem. TemplateMonster neposkytuje podporu pro aplikace třetích stran.

Kontaktovat nás

Telefonní číslo: 1-347-394-4770
1-518-312-4147

Dejte obchodníkovi do 24 hodin, aby se vrátil k Vašemu problému.

Žádosti o vrácení peněz přijímáme ve fakturačním oddělení na https://direct.lc.chat/9531830/18 do 2 týdnů od zadání objednávky. Je nutné uvést podrobné informace o objednávce a důvod, proč chcete vrátit peníze. Před odesláním dopisu, pozorně si přečtěte výše uvedené informace. Peníze budou vráceny na Váš účet po podpisu smlouvy o nepoužití produktu/prvků produktu .
Máte-li další dotazy týkající se našich pravidel pro vrácení peněz, kontaktujte prosím naše oddělení péče o zákazníky, kde získáte podrobnější informace.