Återbetallningsvillkor

Eftersom TemplateMonster.com erbjuder icke-materiella och oåterkalleliga produkter, genomför vi inga återbetalningar efter vi har bekräftat din beställning och levererat produkten. Du accepterar dessa villkor automatiskt när du köper produkt hos oss. Observera att bonusar som erbjuds i sammanhang med köpet återbetalas inte. De utgör inte en del av våra egna produkter.

Vi förstår dock att det kan uppstå extraordinära omständigheter när det gäller leverans och hantering av våra produkter.

Därför accepterar vi ansökningar om återbetalning i följande fall:

  • Om produkten inte har levererats: om du inte har fått brevet med nedladdningslänken till produkten på grund av ett problem med din e-postleverantör eller din e-postserver. I detta fall rekommenderar vi kontakta oss för att få hjälp. Du måste skicka en skriftligt ansökan till vår faktureringsavdelning om utebliven leverans inom 14 dagar. Annars kommer produkten att betraktas som levererad och nedladdad;
  • Problem med nedladdning och uppackning: om du har stött på problem med produktens uppackning eller nedladdning. Du kan anmäla sådana problem till vår supportavdelning. Ifall du inte har skrivit till oss inom angiven tid betraktar vi att du har lyckats att ladd ner och packa upp filerna. Det betyder också att återbetalningen inte är längre möjlig. Vi kommer att avböja anmälan om återbetalningen om du inte har kontaktat oss för att få hjälp med nedladdningen eller uppackningen inom 3 dagar;
  • Omfattande fel: trots att vi alltid testar våra produkter innan de blir tillgängliga till salu så kan det alltid uppstå oväntade fel. Du bör anmäla sådana problem till vår supportavdelning för att ska kunna bekräfta att du har stött på ett problem. Vi förbehåller rätten att fixa problemet inom 72 timmar. Om vi kan bekräfta att ett fel har inträffat och inte kan fixa det inom 72 timmar, kommer du få full ersättning. Vi kan också erbjuda dig att byta produkten till en annan i samma priskategori. Vi kan möjligtvis be om tillgånd till din server för att våra tekniker ska kunna identifiera och fixa problemet. Lösningen av ditt problem kan fördröjas om du inte svarar inom angiven tidsram. Du kan tyvärr inte få någon återbetalning om vi inte får tillgång till din server.
  • Produkten motsvarar inte beskrivningen: du bör anmäla problemet till vår supportavdelning inom 14 dagar efter du har köpt produkten. Vi behöver tydliga bevis om att produkten inte motsvarar beskrivningen på webbsidan. Vi accepterar inte klagomål som grundas på kundens felaktiga förväntningar eller önskningar. För att undvika sådana situationer erbjuder vi gratis provmallar för att kuder ska kunna testa de.

Observera att vi nak uppfylla inte är återbetalnings-, återsändnings-, utbyteskrav på grund av att våra produkter inte är kompatibla med tredjepartsmjukvaror (plugin, tillägg, moduler, sökmotorer, scripter osv) förutom de som specifikt anges att vara kompatibla med våra produkter. Vi kan inte garantera att våra produkter är fullt kompatibla med tredjepartsprogram och betjänar inte tredjepartsapplikationer. Tänk på att köp över 3 månader inte är berättigade till återbetalning.

Vårt supportteam är alltid beredd att hjälpa dig när du behöver hjälp. Tack för att du väljer oss!

Kontakta oss

Telefonnummer: 1-347-394-4770
1-518-312-4147

Det tar mella 12 och 24 timmar för att vårt team att fixa ditt problem.

Begäran om återbetalning accepteras hos faktureringsavdelningen på https://direct.lc.chat/9531830/18 inom en period av 2 veckor efter att beställningen gjorts. Du måste ange rimliga anledningar till återbetalningen. Se till att begäran inte strider mot våra användarvillkoren .
Vi kan genomföra återbetalningen efter vi har fått ett undertecknad meddelande om avstående från upphovsrätten.