Zasady zwrotu kosztów

Ponieważ Templatemonster.com oferuje produkty niematerialne i nieodwołalne, nie zwracamy koszty po realizacji zamówienia i wysyłce produktu. Jako klienci, jesteście odpowiedzialni za zrozumienie tego przy zakupie dowolnego produktu na naszej stronie. Należy pamiętać, że bonusy, które są oferowane w imieniu naszych partnerów, nie są obciążeniem zwrotnym.

Jednak zdajemy sobie sprawę, że wyjątkowe okoliczności mogą mieć miejsce w odniesieniu do charakteru produktu, który dostarczamy.

Dlatego możemy zrobić zwrot w następujących przypadkach:

  • Niedostarczenie produktu: z powodu pewnych kwestii technicznych Twój dostawca poczty e-mail lub własny serwer pocztowy mogą nie otrzymać maila od nas. W tym przypadku zalecamy skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Informację co do niedostarczenia produktu należy podesłać do naszego działu płatności w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie produkt będzie uznany za dostarczony i pobrany;
  • Poważne wady: chociaż wszelkie produkty są dokładnie testowane przed dodaniem do sklepu, mogą zawierać pewne błędy. Takie problemy należy zgłaszać bezpośrednio do sprzedawcy szablonów. Sprzedawcy zachowują sobie prawo do sprostowania błędów lub wad w ciągu 72 godzin. Jeśli jakakolwiek błąd zostanie zatwierdzony i sprzedawcom nie uda się poprawić go w ciągu 72 godzin od daty pierwszego listu wchodzącego lub innego powiadomienia przesłanego przez Ciebie, dostaniesz zwrot kosztów w całości bez jakichkolwiek odszkodowań. Także możesz zamienić produkt na analogiczny lub podobny w tej samej cenie. Należy pamiętać, że tymczasowy dostęp do serwera może być wymagany przez sprzedawcę, aby wykryć i naprawić ewentualne problemy z produktami. Niedostarczenie takiego dostępu w odpowiednim czasie, może spowodować na opóźnienie podejmowania decyzji co do rozwiązania problemu. Odmowa udzielenia dostępu do serwera powoduje niezdolność do weryfikacji błędów i zwrotu kosztów.
  • Produkt nie odpowiada opisaniu: takie kwestie powinny być zgłoszone do działu wsparcia technicznego w terminie 14 dni od daty zakupu. Należy przedstawić jasne dowody, potwierdzające, że zakupiony produkt nie odpowiada opisanemu na stronie sklepu. Dowody, które są oparte tylko na Twoje nie spełnione oczekiwaniach lub życzenia nie będą brane pod uwagę.

Usługi:

  • Usługa nie została wykonanie: usługa została anulowana z powodu żądania kupującego przed faktycznym rozpoczęciem projektu.
  • Opóźnione wykonanie usługi: usługa nie została wykonana w określonych ramach czasowych z powodu pewnych problemów po stronie dostawcy usług. Uwaga: projekt uważa się za rozpoczęty po tym, jak kupujący przekaże wszystkie informacje wymagane do świadczenia usługi, takie jak dane dostępowe, specyfikacje projektu itp. Brak dostarczenia takich informacji w odpowiednim czasie może stać sią powodem do odrzucenia wniosku o zwrot.
  • Wykonana usługa nie spełnia wymagania opisania: takie wnioski muszą zostać złożone w ciągu 14 dni od daty zakończenia projektu. Należy przedstawić jasne dowody i szczegółowe informacje, potwierdzające, że dostarczona usługa nie odpowiada opisaniu.

W przypadku złożonych projektów składających się z kilku mile stones może zostać wydany częściowy zwrot kosztów pokrywających koszty mile stones, które nie zostały wykonane. Pamiętaj, że zakupy starsze niż 3 miesiące nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, i dlatego nie spełniamy żadnych żądań co do zwrotu kosztów oraz wymiany produktów na podstawie niekompatybilności naszych produktów z niektórymi programami firm trzecich (wtyczki, dodatki, moduły, wyszukiwarki, scripty, rozszerzenia itp.), oprócz tych, które są określone jako kompatybilne w opisie na stronie każdego produktu. Nie gwarantujemy, że nasze produkty są w pełni kompatybilne ze wszystkimi programami innych firm i nie zapewniamy wsparcia dla aplikacji firm trzecich.

Skontaktuj się z nami

Telefon: 1-347-394-4770
1-518-312-4147

Okres trwania oczekiwania odpowiedzi od sprzedawcy w celu rozwiązania jakiegokolwiek problemu może zajmować do 24 godzin.

Prośby o zwrot pieniędzy przyjmowane są w dziale rozliczeń pod adresem https://direct.lc.chat/9531830/18 i będą opracowane w ciągu 2 tygodni od złożenia zamówienia. Do zgłoszeń tego typu należy dodać wyczerpujące dowody, które potwierdzają Państwa prawo na zwrót pieniędzy. Przed podaniem zgłoszenia należy upewnić się, że nie przeczy ono naszemu Regulaminu korzystania z serwisu .
Zwrót pieniędzy odbędzie się wraz po otrzymaniu od klienta zrzeczenia praw na szablon.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości związanych z naszą Polityką zwrotów, skontaktuj się z naszym działem Obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.