Visszatérítési irányelvek

Mivel a TemplateMonster.com visszavonhatatlan szellemi termékeket kínál, cégünk nem nyújt visszatérítést a rendelés végrehajtása és a termék elküldése után. Mint vásárlónak, az Ön kötelessége figyelembe venni ezt, mielőtt vásárolna egyet a weboldalunkon elhelyezett bármelyik termékünkből. Felhívjuk figyelmét, hogy bonuszaink külföldi partnereink nevében vannak kínálva, és emiatt visszatérítésük vagy visszaterhelésük szintén nem lehetséges.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a kínált termékeink jellegére való tekintettel sor kerülhet rendkívüli körülményekre is.

Ezért mi eleget tehetünk visszatérítési kérelmének a következő okok előfordulása esetében:

  • A termék sikertelen kézbesítése esetén: Ha az Ön saját e-mail szervere vagy az e-mail szolgáltatója által okozott levelezési problémák következtében nem kapta meg a kézbesítési e-mailt tőlünk. Ebben az esetben javasoljuk, hogy forduljon hozzánk segítségért. Állitásait a kézbesítés sikertelenségéről írásban számlázási osztályunknak kell beküldeni a rendelés elhelyezésének dátumát követő 14 napon belül. Ellenkező esetben a termék megkapottnak és letöltöttnek lesz tekintve;
  • Komoly termékhiba esetén: Annak ellenére, hogy az összes termékünk forgalomba hozatala előtt alaposan meg van vizsgálva, néha váratlan hibák léphetnek fel. Az ilyen problémákat a technikai ügyfélszolgálatunk jóváhagyására kell benyújtani. Fenntartjuk a jogot a hiba vagy hiányosság orvoslására 72 órán belül. Ha bármilyen hibát találtunk és azt nem sikerült orvosolni 72 órán belül a panaszlevél vagy egyéb más ügyfél általi bejelentés elküldésének dátumától számítva, az ügyfél teljes körű visszatérítésében fog részesülni. Vagy az ügyfél, ha erről így dönt, lehetőséget fog kapni, hogy kicserélje a hibás terméket egy azonos vagy majdnem azonos értékűre. Felhívjuk figyelmét, hogy szakembereink ideiglenes hozzáférést kérhetnek az Ön szerveréhez a termék esetleges hibája azonosítása vagy orvoslása érdekében. Ammennyiben szerveréhez nem nyújt időben hozzáférést, ez a probléma késleltetett megoldásához vezethet. A hozzáférés nyújtásának elutasítása esetében, ez az Ön visszatérítési jogosultságának elvesztését fogja eredményezni.
  • A termék nem felel meg a leírásnak: az ilyen állitásokat a termék megvásárlását követő 14 napon belül kell bejelenteni az ügyfélszolgálatunknak. Ebben az esetben Önnek egyértelmű bizonyítékot kell biztositania, ami igazolná azt, hogy a megvásárolt termék nem felel meg a honlapon leírtakkal. Panaszok, amelyeknek a vevő téves elvárása vagy kívánsága az alapja, visszatérítésre nem jogosulnak.

Szolgáltatások:

  • A szolgáltatás nem történt meg: A szolgáltatás törlése a vásárló kérése miatt a tényleges projekt kezdete előtt történik.
  • Késleltetett szolgáltatásnyújtás: A szolgáltatást nem lehet a megadott határidőn belül kézbesíteni, mivel néhány probléma merült fel a szolgáltató végén. Megjegyzendő, hogy a projekt akkor tekinthető megkezdettnek, ha a vevő a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges összes információt, például a hozzáférést, a projekt specifikációit stb. benyújtja. Az ilyen információk időben történő benyújtásának elmulasztása visszafizetési kérelem visszavonását eredményezheti.
  • A szolgáltatás nem felel meg a leírásnak: Az ilyen kéréseket a projekt befejezésétől számított 14 napon belül kell benyújtani. Világos bizonyítékokat és részletes információkat kell szolgáltatni, amelyek bizonyítják, hogy a szolgáltatott szolgáltatás nem felel meg a leírásnak.

Több mérföldkövből álló összetett projektek esetén részleges visszatérítés nyújtható, amely a nem teljesített mérföldkövek költségeit fedezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a 3 hónapnál régebbi vásárlások nem visszatéríthetők.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy mi nem vállalunk felelősséget és ezért nem elégítünk ki semmilyen visszafizetésre/visszatérítésre/ cserére vonatkozó kérelmet, amelynek a termékeink összeférhetetlensége a harmadik féltől származó szoftverrel(bővítménnyel, kiegészítővel, keresőkkel, scriptekkel, kiterjedésekkel stb.) az alapja, kivéve azokat, amelyek minden termékünk előnézeti oldalán elhelyezett leírásban összeegyezthetőként vannak meghatározva. Nem tudjuk garantálni azt, hogy termékeink teljesen kompatibilisek lesznek bármely harmadik felekkel nyújtott programokkal, és nem nyújtunk támogatást a harmadik felektől származó alkalmazások számára.

Kapcsolatfelvétel

Phone: 1-347-394-4770
1-518-312-4147

Kérjük, adjon 24 órát eladóinknak a problémával kapcsolatos kérdései megválaszolására.

A visszatérítési igényeket a számlázási részleg a https://direct.lc.chat/9531830/18 címen fogadja a rendelés feladásától számított két héten át. Visszatéritési igényének okát Ön részletesen és megalapozottan köteles indokolni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy kérelme nem mond ellent a felhasználási feltételeinknek .
Az Ön által aláírt Szerzői Jogfeladás kézhezvételét követően visszatérítést kap.

Ha további kérdései vagy aggodalmai vannak a visszatérítési irányelveinkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz további információért.